Energiemonitoring en productieregistratie

(Automatische registratie, presentatie, conversie en verwerking)

klik

hier

 

Pijl

 

Automatische registratie = efficiënte registratie

Gegevens registratie… een lastig probleem: voor veel gegevens is het niet te doen om ze met voldoende regelmaat te registreren. Andere gegevens zijn niet direct toegankelijk of eenvoudig af te lezen. En…. dan hebben we de gegevens. Hoe komen die dan in de juiste vorm bij de verschillende mensen terecht, hoe worden ze omgezet naar grafieken en tabellen of geconverteerd naar gegevens voor andere systemen?
De kosten die deze gegevensverwerking met zich meebrengt is vaak dusdanig hoog dat "afgeleide en indirecte gegevens" worden gebruikt of "er maar wordt aangenomen dat het wel goed zit". Eigenlijk wil men het weten maar het kost te veel. Daarbij zijn het meestal ook nog kosten die regelmatig terugkomen.

Meten is weten, gaat nog altijd op. Het geeft zekerheid en cijfers waar je op kan bouwen.
Om betrouwbaar en kostenefficiënt te kunnen meten en registreren is de NexBox ontwikkeld. Deze kan geheel zelfstandig en zelfs (tijdelijk) zonder netspanning alle denkbare meetgegevens afkomstig van machines, installaties en sensoren, voor 40 dagen opslaan. De NexBox registreert volgens de Meetcode en is daarom gelijk geschikt als comptabele meter.
Voor het automatisch ophalen van de gegevens, omzetten naar grafieken en tabellen en de conversie van de gegevens ten behoeve van andere systemen wordt de NexMaster gebruikt.
Dit hoogwaardige, totaal automatische registratie systeem voldoet aan alle moderne eisen en is daarom zeer kosten efficiënt.

De NexBox wordt onder andere toegepast op de volgende gebieden:
Energiemanagement
Energiemonitoring, piek verbruik, overtollig gebruik, besparingen, centrale inkoop, leveringscontrole, …
Gebruikers: industrie, banken, grootwinkelbedrijf, inkooporganisaties, overheid, …

Kosten doorberekening naar gebruiker of afnemer
Gebruikers: beheer van winkelcentra, jachthavens, bungalowparken, gebouwen en filialen, …

Benchmarking
Vergelijken van machines, productielijnen, fabrieken, verbruiken, MJA's, …
Gebruikers: industrie, winkelfilialen, …

Milieueisen
Waterkwaliteit, afvalhoeveelheden, milieurapportages, efficiëntie grondstoffen gebruik, …
Gebruikers: industrie, waterschappen, …

Kwaliteitssystemen
Voedselketen registratie, temperaturen in opslag of productie ruimten, vochtigheid, HACCP, …
Gebruikers: industrie, bewaarplaatsen, …

Productie optimalisatie en onderhoud van installaties
Bezettingsgraad, bottlenecks, bedrijfsuren, storingen, onderhoud, …
Gebruikers: industrie, …

Automatische productie registratie, conversie en doorkoppeling
Aantallen, verbruiken, geproduceerde eenheden, koppeling aan ERP, …
Gebruikers: industrie, overheid, …

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012