energie gas electriciteit elektriciteit water
verbruiksprofielen

klik

hier

 

Pijl

 

Energie verbruiksprofielen

Energie verbruiksprofielen op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

De grootaandeelhouders van energiebedrijf Essent zitten niet op één lijn over de verkoop van energie verbruiksprofielen kabeltelevisietak. Provincie Limburg pleit eerst voor opsplitsing voor de kabeldochter wordt verkocht. Dat blijkt uit gesprekken met gedeputeerden van de provincies Noord-Brabant (31% eigenaar Essent), Overijssel (19%) en Limburg (16%), die tezamen twee derde van het Essent energie verbruiksprofielen bezitten. Het verschil van inzicht leidt mogelijk tot een lagere verkoopopbrengst van energie verbruiksprofielen, met 1,8 miljoen tv-abonnees het tweede kabelbedrijf van Nederland. In elk geval wordt een fusie met nummer drie Casema er onwaarschijnlijker door.

Gas verbruiksprofielen

Gedeputeerde gas verbruiksprofielen (CDA) van de provincie Limburg pleit ervoor om gas verbruiksprofielen voorafgaand aan verkoop te splitsen in een netwerkdeel en een dienstendeel, naar analogie van de energiebedrijven en de Nederlandse Spoorwegen. Het kabelnetwerkbedrijf moet een 'open net' worden waartoe concurrerende aanbieders toegang moeten krijgen. Gas verbruiksprofielen ziet een geïntegreerd kabelbedrijf als belemmering voor de ontwikkeling van breedband- internetdiensten. 'Misschien zal de verkoopopbrengst voor de aandeelhouders lager zijn', zegt hij in een reactie op het recente verkoopvoornemen van Essent, 'maar ik verkies het belang van een meer open breedbandinfrastructuur boven de gas verbruiksprofielen financiële hoofdprijs.'

Electriciteit verbruiksprofielen

De grootste individuele aandeelhouder, de provincie electriciteit verbruiksprofielen Noord-Brabant, ziet niets in gesplitst verkopen. 'Ik ben het ermee eens dat netwerken zo veel mogelijk open zijn', reageert gedeputeerde electriciteit verbruiksprofielen (VVD). 'Regels stellen bij de verkoop gaat mij echter wat ver.' Ook gedeputeerde electriciteit verbruiksprofielen ziet weinig in splitsing: 'Het is niet het eerste wat bij me opkomt.' Volgens electriciteit verbruiksprofielen is Essents concentratie op energie 'logisch' en moet de verkoop van de kabeltak 'zo veel mogelijk opbrengen'. Over twee weken vergaderen aandeelhouders en bestuur van Essent over de verkoop, die wordt begeleid door Citibank.

Elektriciteit verbruiksprofielen

Casema staat sinds half april te koop. Het kabelbedrijf met elektriciteit verbruiksprofielen 1,3 miljoen abonnees moet naar verluidt ruim euro 2 mrd opbrengen voor de eigenaren, de investeringsmaatschappijen Carlyle, Providence en GMT. Essent-topman elektriciteit verbruiksprofielen toonde direct interesse. Vorige week zette hij elektriciteit verbruiksprofielen ook in de etalage, omdat het niet meer tot de kernactiviteiten behoort. Aansluiting bij een ander kabelbedrijf is nog steeds een optie, liet het bedrijf daarop weten. Essent verwacht dat de verkoop enkele maanden in beslag neemt. Het bedrijf heeft een beperkt aantal elektriciteit verbruiksprofielen kandidaatkopers uitgenodigd voor een bod.

Water verbruiksprofielen

Telefonie- en kabeltelevisiebedrijven betreden sinds water verbruiksprofielen enkele jaren elkaars traditionele markten met en combinatieaanbod van snel internet, televisie en telefonie. Kabelbedrijven zien in KPN een geduchte concurrent opstaan en zoeken nu naar wegen om samen sterker te staan, bijvoorbeeld via fusies en overnames. Het is juist de integratie van deze water verbruiksprofielen diensten die de ondernemingen krachtig maakt. Marktkenners verwachten daarom dat splitsing in een netwerkbedrijf en een dienstenbedrijf de waarde van de onderneming vermindert.

elektriciteits verbruiksprofielen en elektriciteits verbruiksprofielen

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012