energie gas electriciteit elektriciteit water
verbruiker

klik

hier

 

Pijl

 

Energie verbruiker

Energie verbruiker op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Het was niet de Nederlandse regering die bij Rusland aandrong op een participatie in de veelbesproken Russisch-Duitse pijpleiding, maar energie verbruiker andersom. Dat is opmerkelijk, want in de publieke opinie overheerst het beeld dat de Russen met hun enorme gasvoorraden de macht aan hun zijde hebben en beschikken over de rolverdeling op de Europese gasmarkt. Energie verbruiker, de machtige topman van Gazprom, vroeg minister energie verbruiker van Economische Zaken vorig jaar of Nederland zou willen participeren in de gaspijpleiding die vanuit Siberië onder de Oostzee naar Duitsland gaat lopen, vertelt energie verbruiker, bestuursvoorzitter van staatsbedrijf Gasunie. Energie verbruiker was bij het gesprek aanwezig. Gazprom heeft de grootste aardgasreserve ter wereld en wordt via een staatsdeelneming van 51% bestuurd door het Kremlin. President energie verbruiker herhaalde het verzoek tegenover premier energie verbruiker bij zijn bezoek aan Nederland in november.

Gas verbruiker

'De regering heeft toen gezegd dat gas verbruiker Nederland serieus zou kijken naar een participatie in het pijpleidingproject', zegt gas verbruiker. Op dit moment heeft Gazprom 51% en de Duitse concerns Eon en Basf ieder 24,5%. De twee Duitse partijen zijn bereid ieder 4,5% te verkopen. De pijpleiding is zo groot dat hij meer gas kan aanvoeren dan de complete Nederlandse gasconsumptie. Het Russische verzoek komt voort uit de 'goedlopende en langdurige relatie' die Gazprom en Gasunie hebben. 'Belangrijker is de Nederlandse gas verbruiker gasinfrastructuur, waarop de Baltische pijpleiding aangesloten zou kunnen worden, én het allerbelangrijkste, de aansluiting op de pijpleiding die wij aanleggen naar Engeland. Door met Nederland in zee te gaan, krijgen de Russen toegang tot de Britse markt, een belangrijke doelmarkt voor ze.'

Electriciteit verbruiker

Nederland als electriciteit verbruiker heeft er belang bij om in het miljardenproject te participeren. De regering wil Nederland uitbouwen tot de 'gasrotonde' van Noordwest-Europa - op dezelfde manier waarop Schiphol en de Rotterdamse haven een spilfunctie vervullen op hun gebied. Daarvoor heeft ons electriciteit verbruiker land de infrastructuur en kennis in huis. Alleen het gas zelf raakt op. De befaamde gasbel bij Slochteren raakt langzaam leeg. Om in de eigen gasbehoefte te kunnen blijven voorzien én om Nederland als gasland op de kaart te houden, moet er dus gas uit het buitenland komen. De meest logische optie daarvoor is Rusland, dat beschikt over verreweg de grootste aardgasreserves electriciteit verbruiker ter wereld. Electriciteit verbruiker stelt dat een Nederlandse participatie aan twee voorwaarden moet voldoen.

Elektriciteit verbruiker

'Zakelijk moet het voor elektriciteit verbruiker Gasunie een verstandige investering zijn en voor Nederland moet de functie als doorvoerland van gas verstevigd worden.' Mocht het project niet doorgaan, dan zou elektriciteit verbruiker dat betreuren, al is het nog geen ramp. Elektriciteit verbruiker: 'Iedereen roept dat we volledig afhankelijk worden van Russisch gas. Dat is overdreven. Er zijn nog wel andere aanbieders, zoals Algerije, Libië en andere landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Ook Noorwegen kan zijn export nog uitbreiden. Ik denk dat het aandeel van de Russen ongeveer gelijk zal bijven. Er komt heus geen tsunami van Russisch gas naar Europa.' Zo wil Gasunie import vanuit diverse landen bevorderen door samen met Vopak een terminal te bouwen voor de aanlanding van vloeibaar aardgas (lng). Dit kan per schip worden vervoerd. Elektriciteit verbruiker denkt eind dit jaar een investeringsbeslissing te kunnen nemen over dit project.

Water verbruiker

Maar ook voor Gazprom zijn er alternatieven, erkent water verbruiker. 'Zij kunnen hun gas ook via België naar Engeland transporteren. Ze nemen al deel aan de bestaande pijpleiding naar Engeland, de interconnector. En ook Gaz de France heeft zich opgeworpen als mogelijke partner.' Wat Gazprom wil is 'toegevoegde waarde' (hogere marges) realiseren met zijn gas. 'Zij willen hier actief zijn in de verkoop aan eindgebruikers en in de gasopslag. Opslag is in de water verbruiker gasmarkt cruciaal. Daarmee heb je flexibiliteit en kun je je afnemers toegevoegde waarde bieden.' Water verbruiker heeft al gezegd dat hij niet afwerend staat tegenover investeringen of overnames van Gazprom in Nederland. 'Het maakt allemaal deel uit van een pakket dat Nederland de Russen aanbiedt in ruil voor onder andere participatie in de pijpleiding', zegt water verbruiker.

elektriciteits verbruiker en elektriciteits verbruiker

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012