energie gas electriciteit elektriciteit water
verbruik

klik

hier

 

Pijl

 

Energie verbruik

Energie verbruik op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

In hun verlangen van Rusland een energiegrootmacht te maken, streven de Russische machthebbers energie verbruik na. In de eerste plaats afhankelijkheid creëren bij de Europese lidstaten. Rusland hoeft dan minder te vrezen van inmenging in interne aangelegenheden door deze staten. Bovendien hoopt Rusland via de EU ook bondgenoot VS rustig te houden. Het tweede doel is een stabiele energie verbruik groei van het levenspeil van de bevolking en aanvulling van de staatsinkomsten om het bestaande politieke en sociale systeem te verstevigen. Maar het is niet reëel voor Rusland om de rol van energiegrootmacht te spelen. De gevolgen van deze politiek zijn bovendien riskant.

Rusland zorgt tegenwoordig voor 12,4 procent van de oliewinning en 26,4 procent van de gaswinning in de wereld. Twee derde van de in energie verbruik Rusland gewonnen olie en gas wordt echter gebruikt in het land zelf, omdat de Russische economie weinig energie-efficiënt is.

Gas verbruik

Zij verbruikt meer gas - 430 miljard kubieke meter in 2005 - dan Japan, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Italië samen, terwijl het gezamenlijke bruto nationaal product van deze vijf landen bijna 13 keer groter is dan dat van Rusland. Rusland kent nu hoge economische groei en gas verbruik, wat betekent dat de export van energie zal krimpen.

De andere belangrijke beperking ligt in de afzet van energie via pijpleidingen die eerder een exotisch dan dominerend vervoermiddel in de wereld zijn. Vandaag de dag exporteert Rusland via pijpleidingen ongeveer 2,9 miljoen vaten olie en 570 miljoen m3 gas per etmaal. Maar de VS alleen importeren gas verbruik dagelijks al minstens 5,9 miljoen vaten olie en 160 miljoen m3 gas met de hulp van zeetankers.

Aangezien de gasreserves in de regio rond de Perzische Golf de Russische reserves met meer dan 80 procent overtreffen, valt makkelijk te voorspellen dat de markt van vloeibaar gas zich onstuimig zal ontwikkelen. Vandaag al zorgt gas verbruik dit transport voor 30,4 procent van de internationale gashandel.

Electriciteit verbruik

Rusland is afhankelijk van westerse bedrijven electriciteit verbruik voor het bouwen van terminals voor het vloeibaar maken van gas en is niet in staat zelf tankers te bouwen die het vloeibare gas kunnen vervoeren. De toestand van de Russische energiesector is nu niet beter dan die van de Russische economie in haar geheel. Hoewel Rusland electriciteit verbruik veel investeert in de olie- en gaswinning, zijn de eindcijfers van 2005 gelijk aan de cijfers van Rusland toen het nog een Sovjet-republiek was aan de vooravond van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie - 469 miljoen ton olie en 637 miljard m3 gas, gewonnen in 2005 tegen 462 miljoen ton olie en 643 miljard m3 gas gewonnen in 1991. Het zal steeds moeilijker worden voor electriciteit verbruik Rusland zelfs maar op hetzelfde niveau te blijven.

Elektriciteit verbruik

Tussen 1998 en 2003 stegen de winbare reserves van olie met 82 procent en van gas met 81 procent van het jaarlijkse elektriciteit verbruik winningsvolume, in 2004 daalden deze cijfers tot 61 en 50 procent. Dit betekent dat er meer opgepompt wordt dan er aan reserves bij komt. De omvang van de exploitatie- en exploratieboringen in Rusland krimpt jaarlijks met 4,5 tot 10 procent. Rusland is niet in staat de energiesector te moderniseren en het feit dat de overheid onlangs bepaalde dat dit een 'strategische sector' is, doet de deur dicht voor westers elektriciteit verbruik privé-kapitaal. De leveranties van gas en olie uit Rusland aan Europa zijn vandaag 'in de rug' gedekt door de energievoorraden van de elektriciteit verbruik Centraal-Aziatische landen, waarvan Rusland als monopolistische koper optreedt. Maar dit monopolie wordt bestreden en kan binnen enkele jaren vervallen.

Water verbruik

Ten slotte moeten we niet vergeten dat de Russische export heel eenzijdig is samengesteld. Als de Russische import dit jaar net zo hard water verbruik groeit als in 2005, met 27 procent, en de wereldprijzen voor grondstoffen onveranderd blijven, zal de Russische handelsbalans al dit jaar negatief worden, als daarvan de leveranties van olie en gas aan de EU-landen buitengesloten worden. Nergens in de wereld water verbruik speelt export van producten van één goederengroep naar één partner zo'n grote rol voor de economische stabiliteit van een land. Dit alles maakt duidelijk dat de water verbruik successen van Rusland in de energiehandel vergankelijk zijn. De duur van deze successen hangt niet af van Rusland, maar van de reactie van de westerse landen op de hedendaagse marktsituatie.

De strategie van energiegrootmacht en de bijbehorende retoriek betekenen dat het huidige Russische bewind zijn hoop niet vestigt op de vorming van een beeld van Rusland als een onontbeerlijke partner, maar op een barse, vaak confronterende bevordering van zijn belangen, vooral op de Europese markten. Deze strategie is gebaseerd op een gevaarlijke onderschatting van de water verbruik onbestendigheid van de energiemarkt, van de ontwikkeling van de prijzen voor energiegrondstoffen, alsmede van de veranderingen in de kring van leveranciers.

elektriciteits verbruik en elektriciteits verbruik

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012