energie gas electriciteit elektriciteit water
uitlezing

klik

hier

 

Pijl

 

Energie meter uitlezing

Energie meter uitlezing op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

De stroomproducenten gaan een claim energie meter uitlezing "van zeker enkele tientallen miljoenen euro’s" indienen bij het ministerie van Economische Zaken. Dit ter compensatie van de schade die zij zeggen te lijden door het verlies van hun voorrangspositie bij de invoer van elektriciteit uit Duitsland en Frankrijk. Dat heeft een woordvoerder van producent Eon, een van de vier betrokken energie meter uitlezing stroomproducenten, maandag bevestigd naar aanleiding van een bericht in Het Financieele Dagblad. De andere zijn Nuon, Essent en Electrabel. De vier bedrijven trekken samen op. De precieze hoogte van de claim wordt nog nader berekend. De stroomproducenten beschikken sinds energie meter uitlezing 2000 over een voorrangspositie bij de import van stroom uit Duitsland en Frankrijk. Die positie houdt in dat 750 megawatt van de importcapaciteit (in totaal circa 3350 megawatt) exclusief voor hen is gereserveerd. De regeling is in het leven geroepen door toenmalig minister energie meter uitlezing van Economische Zaken. De vier bedrijven werden op die manier gecompenseerd voor de onrendabele stroomcontracten die zij bij de liberalisering van de stroommarkt overnamen van het voormalige monopolieproductiebedrijf energie meter uitlezing.

Gas meter uitlezing

Netbeheerder TenneT gas meter uitlezing schrapt per 1 september de voorrangspositie, waardoor gereserveerde capaciteit voor alle marktpartijen beschikbaar komt. TenneT doet dat naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, afgelopen juni. De Europese rechters oordeelden dat gas meter uitlezing de regeling niet past in de geliberaliseerde markt die voor alle spelers gelijk moet zijn. De vier bedrijven zeggen door het verlies van hun voorrangspositie miljoenen extra kwijt te zijn om aan de contracten te gas meter uitlezing kunnen voldoen. Om de uitspraak van het Europese Hof was gevraagd door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). De industriële stroomverbruikers, verenigd in de VEMW, en leveringsbedrijf Eneco waren enkele jaren geleden naar het CBb gestapt. Zij menen gas meter uitlezing juist financieel te zijn benadeeld door de voorrangspositie van de vier stroomproducenten omdat zij duurdere Nederlandse stroom moesten inkopen. Zij overwegen op hun beurt ook een claim in te dienen. Een woordvoerder van het ministerie gas meter uitlezing van Economische Zaken wilde maandag geen commentaar geven op de aankondiging van de stroomproducenten. "Wij wachten de uitspraak van het CBb af. Daarna zien we wel hoe we reageren op eventuele claims."

 

Electriciteit meter uitlezing

Gas, elektriciteit en autobrandstoffen droegen electriciteit meter uitlezing afgelopen maand samen 1 procentpunt bij aan de inflatie, de hoogste bijdrage aan de consumentenprijzen sinds april 2001. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag heeft gepubliceerd. Autobrandstoffen waren in juli gemiddeld 10,7 procent electriciteits meter uitlezing duurder dan een jaar geleden. Uitgesplitst betekende dat voor benzine een plus van 9,6 procent, voor LPG 11,2 procent en voor diesel zelfs 20 procent. De prijzen voor electriciteits meters uitlezing elektriciteit en gas lagen vorige maand respectievelijk 8,2 en 16,8 procent hoger dan in juli 2004. Deze prijsstijgingen electriciteit meter uitlezing vormden de belangrijkste aanjagers achter de inflatie, die in juli op 1,6 procent uitkwam. De prijsstijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar kwam daarmee uit op hetzelfde niveau als in juni. Tegenover de electriciteits meters uitlezing prijsstijgingen van energie stonden flinke prijsdalingen van verse groenten en fruit, evenals van bloemen en planten. Ook de prijzen van kleding en schoeisel daalden sterk. Dat kwam electriciteit meter uitlezing door de uitverkoop van de zomercollectie.

Elektriciteit meter uitlezing

De huren van woningen zijn elektriciteit meter uitlezing per 1 juli met 2 procent gestegen. "Sinds 1959 is een zo lage stijging van de huren niet voorgekomen", aldus het CBS. Vorig jaar stegen de huren in juli nog met 3,1 procent. Volgens Europese elektriciteits meter uitlezing maatstaven was de inflatie in Nederland in juli 1,5 procent. Dat blijft vergeleken met andere Europese lidstaten laag, aldus het CBS. Eurostat, het Europese statistische bureau verwacht dat de inflatie in de elektriciteits meters uitlezing Eurozone in juli zal uitkomen op gemiddeld 2,2 procent. Dat is een lichte elektriciteit meter uitlezing stijging ten opzichte van juni zei Eurostat, toen de inflatie in de Eurozone 2,1 orocent bedroeg. Nederland blijft tot de elektriciteit meter uitlezing landen behoren met de laagste inflatie in Europa. In de Eurozone was de inflatie in juni 2005 alleen lager in Portugal en Finland, zo berekende het Europese elektriciteit meter uitlezing statistische bureau. Van de EU-lidstaten buiten de Eurozone hadden ook Zweden, Tsjechië en Polen een lagere inflatie.

Water meter uitlezing

De Britse koningin Elizabeth II gaat water meter uitlezing in haar woonpaleis Windsor Castle voor een deel over op het gebruik van groene stroom. De koningin heeft haar goedkeuring gegeven aan de plaatsing van een aantal turbines in de nabijgelegen rivier de Theems, die moeten gaan voorzien in ten minste eenderde van de benodigde stroom op Windsor Castle, het grootste bewoonde paleis in de wereld. Het waterkrachtproject gaat ongeveer water meters uitlezing een miljoen pond (1,4 miljoen euro) kosten en voorziet in de aanleg van vier turbines in een al bestaand dammenstelsel in de Theems. De turbines zullen nauwelijks water meter uitlezing zichtbaar en vrijwel onhoorbaar zijn. Het project draagt bij aan het streven van de Britse regering om voor 2010 10 procent van de elektriciteit op te wekken uit water meter uitlezing duurzame energiebronnen. Britse milieuorganisaties reageerden verheugd op het plan van het koninklijk huis. Volgens water meter uitlezing is het goed dat de koningin de leiding neemt in het gebruik van groene stroom.

 

elektriciteits meter uitlezing en elektriciteits meter uitlezing

elektriciteits meters uitlezing en elektriciteits meters uitlezing

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012