energie gas electriciteit elektriciteit water
registreren

klik

hier

 

Pijl

 

Energie registreren

Energie registreren op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer vindt energie registreren dat minister van Economische Zaken de woekerprijzen van stroomproducenten niet hard genoeg aanpakt. CDA, PvdA, SP en GroenLinks willen een prijsmaatregel opnemen in de wet, maar de D66-bewindsman voelt daar niets voor. Onderzoek heeft uitgewezen dat energie registreren de producenten van elektriciteit de waarde van rechten om het broeikasgas CO2 uit te stoten hebben doorberekend in de prijzen, hoewel ze de rechten gratis hebben gekregen. Het gaat om 40 tot 70 procent van die waarde, en dat komt overeen met 11 tot 25 euro per huishouden met een energie registreren verbruik.

Gas registreren

PvdA-Tweede Kamerlid gas registreren kondigde woensdag tijdens overleg in de Tweede Kamer aan, dat hij met een wetswijziging komt, zodra nader onderzoek heeft uitgewezen hoe groot het voordeel van de stroomproducenten is. Minister gas registreren "deelt het gevoel van onrechtvaardigheid", maar vreest dat ingrijpen door het vaststellen van maximumprijzen de producenten terughoudend maakt om te investeren in nieuwe installaties. Steun voor dat standpunt kreeg gas registreren alleen van de VVD. Gas registreren ziet het doorberekenen van de gratis rechten vooral als een Europees probleem, dat hij dan ook in de Europese Unie aan de orde wil stellen. De EU besloot om de CO2-rechten gratis weg te geven in plaats van die te veilen, omdat anders de energie-intensieve industrie in de Unie een concurrentienadeel zou hebben ten opzichte van de industrie elders in de wereld. Op nationaal niveau wil gas registreren bij een volgende verdeling van emissierechten relatief meer toekennen aan de industrie en minder aan de stroomproducenten.

Electriciteit registreren

Dat de producenten electriciteit registreren de emissierechten voor een groot deel kunnen doorberekenen, schrijft de PvdA toe aan het beperkt aantal producenten, waardoor er onvoldoende concurrentie zou zijn op electriciteit registreren de markt. VVD-Tweede Kamerlid De Krom sprak over "het fundamentele probleem van een gebrek aan concurrentie op de Europese markt".

Electriciteit registreren verbaasde aan het einde van het overleg vriend en vijand, toen hij hierop inging. Als uit onderzoek mocht blijken dat de markt niet goed functioneert, staat hij open voor een discussie om de stroomprijzen te baseren op electriciteit registreren een systeem van kosten met daarop een plus in plaats van marktprijzen. Cuba heeft woensdag de prijs van zijn zwaar gesubsideerde elektriciteit flink verhoogd, in sommige gevallen tot 300 procent. Het communistische electriciteit registreren bewind van hoopt zo stroom te sparen en de chronische elektriciteitstekorten aan te pakken.

Elektriciteit registreren

Per decreet werd elektriciteit registreren de prijs van elektriciteit voor kleine consumenten verhoogd van 20 naar 30 cent per kilowattuur. Cubanen die meer dan 300 kilowattuur per maand verbruiken, zien de stroomprijs volgende maand stijgen van 30 cent naar 1,30 peso. Stroomonderbrekingen komen elektriciteit registreren veelvuldig voor op het eiland in de Cariben. De thermo-elektrische generatoren zijn decennia oud en produceren onvoldoende om aan de vraag op elektriciteit registreren piekuren te voldoen. Tegelijk met de prijsstijging maakte de regering ook bekend de lonen en pensioenen te verhogen. Wel gaat de subsidie voor de zogeheten WKK-centrales (warmte kracht koppeling), die goed zijn voor 40 procent van de opwekking van stroom, volgend jaar omlaag. Elektriciteit registreren sluit niet uit dat ook in 2007 nog subsidie beschikbaar komt, zei hij woensdag tijdens overleg in de Tweede Kamer.

Water registreren

Eerder was de minister water registreren van plan om de bestaande WKK-centrales niet meer te subsidiëren, maar dat stuitte op verzet van een grote meerderheid in de Tweede Kamer. Water registreren kwam daaraan tegemoet. De subsidie voor de kleine installaties bij vooral tuinders gaat nu zelfs omhoog, maar die voor de grotere installaties bij de industrie en de elektriciteitsbedrijven gaat fors omlaag.

Bij de WKK-installaties in ons land wordt de stroom opgewekt met aardgas. De inkoopprijs van het gas, die gekoppeld is aan de hoge olieprijzen, steeg veel harder dan de verkoopprijs van de stroom. Daardoor vreesde de Kamer voor het voortbestaan van de milieuvriendelijke installaties.

Water registreren besloot eerder tot het stoppen van de subsidie voor WKK-installaties, omdat de kosten van de subsidies voor duurzame energie uit de hand dreigden te lopen. Ze worden tot dusver betaald uit een bedrag per aansluiting op het elektriciteitsnet en een hoog subsidiebedrag tast daardoor de koopkracht van de burgers aan. De minister heeft al een wetsvoorstel ingediend om de kosten van duurzame energie te begrenzen. Dat is nog niet aangenomen, maar intussen gaat het subsidieloket ook niet dicht, alus water registreren.

PvdA en GroenLinks willen verder gaan dan subsidiëren en pleiten voor een verplicht aandeel duurzame energie bij de opwekking van elektriciteit. Dat wilde water registreren niet toezeggen.

elektriciteits verbruik registreren en elektriciteits verbruik water registreren.

elektriciteits verbruik registreren en elektriciteits verbruik water registreren.

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012