energie gas electriciteit elektriciteit water
registratiesystemen

klik

hier

 

Pijl

 

Energie registratiesystemen

Energie regiestratiesystemen op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Een meerderheid in de Tweede Kamer is, tot opluchting van minister energie regiestratiesystemen van Economische Zaken, voor de bouw van windmolenparken op de Noordzee. De D66-bewindsman begon woensdag "onthutst" aan een debat over het energiebeleid. Hij legde een dinsdag door de energie regiestratiesystemen aanvaarde motie zo uit, dat de helft van het miljard euro dat is uitgetrokken voor windenergie was geschrapt, maar dat bleek een misverstand. In de motie, die was ingediend door energie regiestratiesystemen en werd gesteund door CDA en VVD, staat dat de subsidie voor de twee windmolenparken, waarvoor al vergunning is verleend, kan worden toegekend. Over de andere helft bleek verschil van mening te bestaan. Volgens energie regiestratiesystemen moet die besteed worden aan andere vormen van duurzame energie.

Gas registratiesystemen

Gas regiestratiesystemen zei dat de motie de mogelijkheid openlaat dat het geld alsnog besteed wordt aan windenergie. Minister gas regiestratiesystemen en de linkse oppositie houden het erop dat de uitleg van het CDA de juiste is. Gas regiestratiesystemen, die eerder al de mogelijkheid openliet dat een deel van het miljard naar andere vormen van duurzame energie dan windenergie zou gaan, bleek de motie ineens te zien als "ondersteuning van zijn beleid". Minister gas regiestratiesystemen en de Tweede Kamer werden het woensdag ook eens over de energiebesparing. De D66-bewindsman gaat in zijn energierapport uit van een besparing van 1,5 procent per jaar, maar eerder had een grote meerderheid van de Kamer aangedrongen op 2 procent.

Electriciteit registratiesystemen

Dat leidde tot electriciteit registratiesystemen een alternatief besparingsplan van de PvdA, waarin de 2 procent wel gehaald zou worden. Electriciteits registratiesystemen had daar lovende woorden voor, maar ook kritiek. Uit onderzoek moet later dit jaar blijken of de 1,5 procent verhoogd kan worden en electriciteit registratiesystemen beloofde daarin ook de voorstellen uit het PvdA-rapport te betrekken. Electriciteit registratiesystemen toonde zich verheugd dat electriciteits registratiesystemen zijn plan met "open armen" ontving. Electriciteit registratiesystemen verschilt nog wel van mening met de Tweede Kamer over de zin van subsidies voor bestaande energiezuinige WKK-centrales (warmtekrachtkoppeling), maar daarover wordt pas na de electriciteits registratiesystemen herfstvakantie gedebatteerd.

Elektriciteit registratiesystemen

Het onderzoeksbureau elektriciteit registratiesystemen vindt dat het Centraal Planbureau (CPB) in een recente studie de voordelen van windenergie te laag inschat. Elektriciteit registratiesystemen maakte dit dinsdag bekend, voordat minister elektriciteit registratiesystemen in de Tweede Kamer debatteert over windenergie. VVD en LPF zien niets in grootschalige windmolenparken op zee, waarvoor eén miljard euro is uitgetrokken. Het CDA is er kritisch over. Tegenstanders van de windmolenparken zien hun gelijk bevestigd in de studie van het CPB. Elektriciteits registratiesystemen is bij zijn analyse van kosten en baten uitgegaan van een hogere olieprijs en hogere kosten van uitstoot van het broeikasgas CO2 dan het CPB. Bovendien is elektriciteit registratiesystemen optimistischer over de technische vooruitgang van windmolens op zee in de loop van de jaren. Elektriciteits registratiesystemen denkt dat het maatschappelijk rendabel is om in 2020 zo’n 6000 megawatt aan windenergie op zee te hebben in het jaar 2020. Minister elektriciteit registratiesystemen heeft dat inmiddels als doelstelling laten vallen, omdat dit te ambitieus zou zijn. De D66-bewindsman vindt niettemin dat investeren in meerdere vormen van duurzame energie noodzakelijk is, om de behoefte aan energie op langere termijn veilig te stellen.

Water registratiesystemen

Het Friese bedrijf water registratiesystemen wil op bedrijventerrein water registratiesystemen een tankstation bouwen waar tien verschillende brandstoffen kunnen worden getankt. Het 1 miljoen euro kostende station zal onder meer biogas, aardgas, ethanol, biodiesel, gewone benzine en plantaardige olie verkopen. water registratiesystemen wilde dinsdag nog niet veel zeggen over de plannen "omdat de vergunningaanvraag nog loopt", aldus een zegsman.
Het tankstation zal zich primair richten op ondernemers. Volgens water registratiesystemen wordt tijdens het Congres Duurzame Transportbrandstoffen in Leeuwarden op 3 en 4 november een lobby begonnen om ondernemers warm te maken hun bedrijfsauto’s geschikt te maken voor biobrandstoffen. Dat congres wordt onder meer georganiseerd door water registratiesystemen de provincie Friesland.

elektriciteits gebruik registratiesystemen en elektriciteits gebruik registratiesystemen

elektriciteits verbruik registratiesystemen en elektriciteits verbruik registratiesystemen

elektriciteits registratiesystemen en elektriciteits registratiesystemen

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012