energie gas electriciteit elektriciteit water
registratiesysteem

klik

hier

 

Pijl

 

Energie registratiesysteem

Energie registratiesysteem op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) eist dat de energiebedrijven een gedragscode energie registratiesysteem opstellen voor klantenwerving. Als de sector niet voor het eind van dit jaar voor regels zorgt, komt de toezichthouder zelf met voorschriften. Het aantal klachten over misleidende klantenwerving is flink gestegen.

„Oneerlijke of misleidende energie registratiesysteem kan het vertrouwen in de energiemarkt ernstig verstoren”, aldus de Directie Toezicht Energie (DTe) van de NMa. Verkoop aan de deur en per telefoon wordt met name door jonge energiebedrijven gebruikt. Sinds de liberalisering van de energiemarkt voor kleingebruikers in juli vorig jaar kunnen consumenten en kleine bedrijven zelf energie registratiesysteem hun energieleverancier kiezen.

Gas registratiesysteem

De toezichthouder heeft gas registratiesysteem voldoende middelen om energiebedrijven aan te spreken op misstappen en wil met nieuwe regels vooral klachten voorkomen.

Brancheorganisatie EnergieNed meent dat er al voldoende waarborgen zijn voor een correcte klantenwerving. „Onder meer de colportagewet en het nieuw Burgerlijk Wetboek voorzien al in regels voor telemarketing en internetverkoop. In de gas- en elektriciteitswet is extra consumentenbescherming opgenomen. We willen gas registratiesysteem er best over nadenken maar we vragen ons af wat een gedragscode toevoegt”, zei een woordvoerder.

De NMa wil ook dat energiebedrijven hun klanten niets gas registratiesysteem in de weg leggen bij een overstap naar een andere leverancier.

Electriciteit registratiesysteem

Een consument die kiest voor groene stroom draagt niet of nauwelijks bij aan duurzame opwekking van elektriciteit. Dat zegt electriciteit registratiesysteem van het Energie-onderzoekcentrum ECN, die in een rapport aan het Europees Parlement pleit voor een beter systeem. In Nederland en een aantal andere Europese landen is ervoor gekozen om niet de vraag, maar het aanbod van electriciteits registratiesysteem groene stroom te subsidiëren. Niet de consument, maar de opwekker van de stroom krijgt subsidie van de overheid. In Nederland wordt het onrendabele deel van een investering in bijvoorbeeld windmolens goedgemaakt door een subsidiebedrag van zo’n zeven cent per kilowattuur. Electriciteit registratiesysteem de vraag van de consument is de motor van de duurzame energie, maar de subsidie van de overheid. Electriciteits registratiesysteem vindt dat het systeem in Nederland niet slecht werkt, maar pleit wel voor verbetering zodat ook de consument een impuls kan geven aan meer duurzame energie.

Elektriciteit registratiesysteem

Producenten van elektriciteit registratiesysteem groene stroom krijgen van de organisatie elektriciteit registratiesysteem bewijzen dat de geleverde stroom daadwerkelijk groene stroom is. Deze certificaten worden vervolgens door de leveranciers van de stroom, de distributiebedrijven zoals Nuon of Essent, gebruikt om bij hun klanten aan te tonen dat ze groene stroom leveren. Elektriciteits registratiesysteem stelt voor dat de producent voortaan een keus moet maken tussen subsidie of certificaten. Kiest de opwekker van de stroom voor de subsidie, dan blijven de certificaten in handen van elektriciteit registratiesysteem, die ze vervolgens uitzet bij de distributiebedrijven. Die bedrijven kunnen dan met de producenten van stroom onderhandelen over afname van duurzame energie.

Water registratiesysteem

Een consument die kiest voor groene stroom draagt niet of nauwelijks bij aan duurzame opwekking van elektriciteit. Dat zegt water registratiesysteem van het Energie-onderzoekcentrum ECN, die in een rapport aan het Europees Parlement pleit voor een beter systeem. In Nederland en een water registratiesysteem aantal andere Europese landen is ervoor gekozen om niet de vraag, maar het aanbod van water registratiesysteem groene stroom te subsidiëren. Niet de consument, maar de opwekker van de stroom krijgt subsidie van de overheid. In Nederland wordt het onrendabele deel van een investering in bijvoorbeeld windmolens goedgemaakt door een subsidiebedrag van zo’n zeven cent per kilowattuur. Water registratiesysteem de vraag van de consument is de motor van de duurzame energie, maar de subsidie van de overheid. Electriciteits registratiesysteem vindt dat het systeem in Nederland niet slecht werkt, maar pleit wel voor verbetering zodat ook de consument een impuls kan geven aan meer duurzame energie.

elektriciteits verbruiks registratiesysteem en elektriciteits verbruiks registratiesysteem

elektriciteits gebruiks registratiesysteem en elektriciteits gebruiks registratiesysteem

elektriciteits registratiesysteem en elektriciteits registratiesysteem

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012