energie gas electriciteit elektriciteit water
recorders

klik

hier

 

Pijl

 

Energie recorders

Energie recorders op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Stroomstoring, energie recorders zoals die het afgelopen weekeinde ons land op drie plaatsen trof, komt hoogst zelden voor. Deskundigen noemen de oorzaak „lijndansen” en moeten in de geschiedenis terug tot de jaren tachtig om tot dezelfde gebeurtenissen te komen.

Bij „lijndansen” worden de elektriciteitsdraden zwaar door afzetting van ijs, en gaan ze flink bewegen in de felle wind. Als de energie recorders draden met elkaar in botsing komen en breken, kan de storing ontstaan, aldus een woordvoerder van EnergieNed, de organisatie van de energiebedrijven maandag.

In januari 1993 werd de Achterhoek getroffen door een stroomstoring die qua lengte en omvang vergelijkbaar was met die van Haaksbergen in de afgelopen dagen. Dat geldt ook voor de storing die een jaar later in oktober de energie recorders Veluwe trof, maar in beide gevallen was de oorzaak anders. De gebeurtenissen van het afgelopen weekeinde worden nog onderzocht en volgens EnergieNed is het te vroeg om nu al lering te trekken uit de ervaringen. De Directie Toezicht Energie (DTe), die waakt over de energiebedrijven, had maandag geen maatregelen in petto.

Gas recorders

Gas recorders kunnen stroombedrijven en hun klanten de gevolgen van gas recorders stroomstoring gaan voelen in de portemonnee. Niet alleen omdat de energiebedrijven vergoedingen moeten betalen aan de consumenten, maar ook doordat de DTe bedrijven met veel storing kan verplichten tot een tariefsverlaging en omgekeerd bedrijven met naar verhouding weinig storingen mag belonen door een tariefsverhoging toe te staan. Dit systeem is nieuw en de effecten zullen sas recorders niet voor 2007 voelbaar zijn.

Door de compensatieregeling van de DTe voor het uitvallen van stroom kan een particulier bij een onderbreking van minstens vier uur rekenen op een compensatie van 35 euro. Daarnaast kan volgens een woordvoerder van EnergieNed een claim worden ingediend bij schade die groter is dan 55 euro, bijvoorbeeld doordat het vlees in de vriezer is bedorven. Voor bedrijven geldt een vergoeding van 910 euro, maar zij kunnen geen gas recorders schade claimen.

Electriciteit recorders

Schade als gevolg van electriciteit recorders inkomsten laat zich moeilijk vaststellen, maar is wel te verzekeren. Niettemin wil MKB-Nederland, de organisatie van de kleine(re) bedrijven proberen tot een electriciteits recorders schaderegeling te komen met EnergieNed. „Op 9 december wordt weer met EnergieNed gesproken over de algemene voorwaarden bij levering van energie en zullen we dit aan de orde stellen”, aldus een woordvoerder van MKB-Nederland.

Nederlanders maken steeds meer gebruik electriciteits recorders van energiezuinige apparaten, zoals een hoogrendementsketel (hr-ketel) en spaarlampen en electriciteits recorders. Ook proberen mensen energie te besparen door minder licht te laten branden en water te besparen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag naar buiten heeft gebracht over electriciteit recorders.

In 2004 had 52 procent van de Nederlandse huishoudens een hr-ketel. Dat is 10 procent meer dan in 1999. Vooral woningeigenaren en bewoners van eengezinswoningen maken gebruik van de ketels. Ze komen electriciteit recorders vaker voor in kleinere gemeenten dan in sterk verstedelijkte gebieden. Ongeveer 14 procent van de huishoudens verwarmt het huis met een verbeterdrendementsketel. Een derde maakt gebruik van andere manieren, zoals een conventionele ketel, een kachel, zonnepanelen of stadsverwarming.

Elektriciteit recorders

Het gebruik van elektriciteit recorders spaarlampen is toegenomen van 56 procent in 1999 naar 62 procent in 2004. Meer ouderen dan jongeren verlichten hun huis met deze lampen. Verder probeert ruim driekwart van de huishoudens te bezuinigen door minder licht te laten elektriciteits recorders branden.

Driekwart van de mensen wil besparen door de kraan minder lang te laten lopen. Dat is een lichte daling vergeleken met elektriciteit recorders 1999.
De vier grote energiebedrijven in Nederland zijn bereid met het kabinet afspraken te maken over een meerjarenprogramma van investeringen om Nederland de overgang te laten maken naar een duurzame energievoorziening. Voorwaarde is wel dat het zogenoemde splitsingsvoorstel in de ijskast elektriciteit recorders gaat, maar minister Brinkhorst van Economische Zaken is dat niet van plan.

Essent, Nuon, Eneco en Delta hebben donderdag hun voorstel naar de Tweede Kamer en elektriciteits recorders gestuurd. De vakcentrales FNV, CNV en MHP en de ondernemingsraden van de energiebedrijven steunen het voorstel. In een aparte brief roepen zij de Kamerleden op deze kans op een "historisch" akkoord te grijpen. Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken zegt dat het om partijen gaat waarvan al lang bekend is dat ze tegen de splitisingswet elektriciteit recorders zijn.

Volgens hem dragen ze geen nieuwe argumenten aan. Goede voorstellen over duurzame energie zijn altijd welkom, maar hoeven niet gekoppeld te worden aan de splitsingswet, aldus de woordvoerder.

Water recorders

Voor CDA, VVD en PvdA is de brief geen reden om hun standpunt te herzien over water recorders. VVD-Tweede Kamerlid "niets nieuws" te lezen. De VVD steunt de splitsingswet van Brinkhorst. CDA-Tweede Kamerlid water recorders ziet in het voorstel "geen alternatief". Hij heeft geen principiële bezwaren tegen de splitsingswet, maar uitte eerder wel twijfels. Water recorders is er tot dusver niet in geslaagd de angst bij het CDA weg te nemen dat er miljardenclaims dreigen van Amerikaanse investeerders bij splitising.

Volgens PvdA-Tweede Kamerlid water recorders spitsen de bezwaren van de vakbeweging zich toe op privatisering van de bedrijven. Hij wijst erop dat de netwerkbedrijven in publieke handen blijven. Wel laat Brinkhorst de mogelijkheid van gedeeltelijke privatisering van de netwerkbedrijven open, maar zowel PvdA als CDA heeft daar moeite mee.

elektriciteits verbruiks egn gebruiks recorders en elektriciteits verbruiks en gebruiks recorders alsmede verbruik en gebruik van water , gas, elektriciteit en electriciteit

elektriciteits recorders en elektriciteits recorders

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012