energie gas electriciteit elektriciteit water
rapportage

klik

hier

 

Pijl

 

Energie rapportage

Energie rapportage op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Boeren en tuinders betalen dit jaar door de hogere prijzen fors meer voor energie en energie rapportage. De glastuinbouw ziet de energierekening het hardst stijgen. Onderzoekers van het Landbouw Economisch Instituut verwachten voor de telers in de kassen een kostenstijging van ruim 30 procent. In het algemeen zijn de boeren en tuinders dit jaar waarschijnlijk gemiddeld tussen de 20 en 30 procent meer energie rapportage kwijt aan elektriciteit, gas en brandstof voor de landbouwmachines, meldden de onderzoekers donderdag in de energie rapportage.

Het effect van de hogere energieprijzen is per sector verschillend. Varkenshouders betalen dit jaar gemiddeld 9 procent meer voor de elektriciteit in de stallen en een kwart meer voor de gasolie. Zij zijn nu bijna 20.000 euro per bedrijf kwijt aan energie rapportage.

Gas rapportage

De glastuinbouw ziet als grootgebruiker van aardgas de kosten gas rapportage aanmerkelijk harder stijgen. Gemiddeld betaalt een tuindersbedrijf dit jaar 161.000 euro aan energiekosten. Per tuinder kan de kostenstijging verschillen. "Tuinders die een gascontract met een variabele gasprijs hebben, kunnen voor dat deel met een prijsstijging tot wel 60 procent te maken krijgen", aldus de onderzoekers.

Minister gas rapportage van Landbouw is de tuinders inmiddels tegemoet gekomen. Om de sector te helpen de hoge energierekening te lijf te gaan, zegde de bewindsman pas nog 3 miljoen euro extra toe voor onderzoek naar en proeven met energiebesparing. De tuinbouw werkt via projecten als de gesloten kas en de aardwarmtekas aan energiezuiniger gas rapportage glastuinbouw.

Electriciteit rapportage

Electriciteits rapportage van Economische Zaken legt met zijn wetsvoorstel om de energieconcerns te splitsen de basis voor een toekomstige parlementaire enquête. Dat zei electriciteit rapportage woensdag tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer. Volgens hem dreigen miljarden aan schadeclaims van Amerikaanse beleggers en gaan de Nederlandse burgers het gelag betalen.

Electriciteit rapportage wil de energieconcerns splitsen in een publiek bedrijf, dat de netwerken beheert, en een commercieel bedrijf dat de energie levert. Hoewel Nederland als enige land in de Europese Unie het eigendom wil splitsen, is dat volgens electriciteits rapportage de enige manier om eerlijke concurrentie mogelijk te maken.

Probleem daarbij is, dat de energiebedrijven hun hele hebben en houden hebben ondergebracht in zogeheten ’cross border lease-constructies’. Die bieden Amerikaanse beleggers belastingvoordeel, dat ze delen met de Nederlandse bedrijven.

Nog steeds zijn de Nederlandse energiebedrijven als onder meer electriciteits rapportage Nuon, Essent, Eneco en Delta in handen van provincies en gemeenten. Als de aandelen niet langer in handen van de overheid zijn, zou dat minder zekerheid bieden aan de Amerikaanse beleggers.

Volgens electriciteit rapportage zullen die met beide handen deze gelegenheid grijpen om de contracten, die een looptijd hebben van tientallen jaren, te ontbinden. De oud-minister van Financiën, met ruime ervaring als bankier in de Verenigde Staten, wees erop dat de contracten door nieuwe Amerikaanse wetgeving voor de beleggers een stuk minder aantrekkelijk zijn geworden.

Elektriciteit rapportage

De Belgische spoorwegen, die een elektriciteit rapportage vergelijkbare constructie hadden als de Nederlandse energiebedrijven, zouden nu de nadelige gevolgen ondervinden. Als elektriciteits rapportage nu minister zou zijn, zouden de omstreden contracten voor hem een reden zijn om zich tegen de splitsing uit te spreken.

Andere deskundigen denken dat het zo’n vaart niet zal lopen. Volgens oud-secretaris-generaal elektriciteits rapportage van het ministerie van Economische Zaken moeten de Amerikaanse beleggers "aanvullende zekerheden" krijgen na splitsing. Het gaat dan niet om miljarden maar om miljoenen. Volgens een jurist, die bedrijven heeft geadviseerd bij tientallen leaseconstructies, zou een verbod om de netwerken te privatiseren wel een groot risico met zich brengen. Een deel van de bezittingen kan dan toch bij een andere eigenaar terechtkomen.

De grote partijen in de Tweede Kamer zijn niet principieel elektriciteit rapportage tegen splitsing. Wel ziet het CDA in de leaseconstructies een groot probleem. Andere partijen suggereren dat de energieconcerns nu met de leasecontracten water rapportage schermen om de splitsingswet tegen te houden. Toen het er een aantal jaren geleden naar uitzag dat die concerns in hun geheel geprivatiseerd zouden worden, waren ze oorverdovend stil over de geheime contracten.

Nu zijn de energiebedrijven vooral elektriciteits rapportage dat ze in afgeslankte vorm in de toekomst een hapklare brok zijn voor de veel grotere internationaal werkende concerns in Europa. Zij pleiten er nu voor, dat Nederland niet als enige de bedrijven splitst en daarmee de energievoorziening in buitenlandse handen geeft. In de grotere landen van de Europese Unie wordt volgens de bedrijven in het elektriciteit rapportage beleid meer rekening gehouden met de belangen van de grote "eigen" energieconcerns.

Water rapportage

De meningen over de splitsingswet zijn sterk water rapportage verdeeld. Consumentenbond en kleinere bedrijven zijn voor, maar de werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt dat water rapportage veel te hard op Europese besluitvorming vooruitloopt. Ook de eigenaren van de energiebedrijven zijn verdeeld. Noord-Brabant is als meerderheidsaandeelhouder in Essent tegen de splitsingswet, maar Friesland als minderheidsaandeelhouder in water rapportage Nuon voor.

elektriciteits rapportage en elektriciteits rapportage

gebruik en verbruik rapportage alsmede gebruiks en verbruiks rapportages

 

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012