energie gas electriciteit elektriciteit water
onderzoek

klik

hier

 

Pijl

 

Energie onderzoek

Energie onderzoek op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Negen energie-intensieve energie onderzoek bedrijven willen een onderneming oprichten om gezamenlijk elektriciteit in te kopen. Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft aan de Tweede Kamer geschreven dit te zien als een duidelijk signaal dat de ondernemingen bereid zijn blijvend in ons land te energie onderzoek investeren.

Metaalbedrijven energie onderzoek in Groningen, Zeeland en Noord-Brabant dreigen in grote problemen te komen, doordat ze de elektriciteit veel duurder inkopen dan concurrenten in het buitenland. Veel van de contracten die ze hebben, lopen eind dit jaar af.

Doordat in ons land de stroom vooral wordt opgewekt met gas, waarvan de prijs gekoppeld is aan de olieprijzen, is de stroom hier energie onderzoek veel duurder dan elders. Energie onderzoek helpt de bedrijven een handje door ze te begeleiden bij gesprekken met energiemaatschappijen en financiers. Ook wil hij voorkomen dat ze door gezamenlijk op te trekken in strijd gaan handelen met regels over mededinging.

Bedrijven in het buitenland hebben vaak energie onderzoek langjarige contracten met elektriciteitsleveranciers.

Gas onderzoek

Als de stroom wordt opgewekt met gas onderzoek kernenergie of in kolencentrales, is de prijs veel stabieler dan wanneer de prijs is gekoppeld aan gas.

Gas onderzoek wil nu afnemers van elektriciteit in het consortium en de producenten zelf de kans geven om tot overeenstemming te komen. Hij sluit niet uit dat de energie-intensieve bedrijven in de toekomst gaan profiteren van subsidies voor duurzame energie en van gelden uit het gas onderzoek Waddenfonds of kunnen putten uit de zogeheten gas onderzoek-gelden.

Werkgeversorganisatie gas onderzoek is verheugd met het resultaat van de besprekingen. "Het water staat een aantal energie-intensieve bedrijven tot boven de lippen", zegt gas onderzoek.

Electriciteit onderzoek

De electriciteit onderzoek stroomproducenten lijken in te willen stappen, zo constateert hij. "Zij krijgen met langlopende contracten en afnamegaranties de zekerheid die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld om centrales te vernieuwen." Electriciteit onderzoek voorziet daarnaast meer concurrentie op de stroommarkt, waardoor de prijzen kunnen dalen. Bedrijven die op instorten staan, kunnen dan worden gered.

Electriciteits onderzoek, die eerder een spoeddebat op gang bracht over dit probleem, vindt dat electriciteit onderzoek zelf een zwaar stempel moet blijven drukken op de onderhandelingen tussen de bedrijven en de elektriciteitsleveranciers. De minister schrijft de Kamer dat hij bereid is kandidaten te benaderen, als het consortium bij de onderhandelingen behoefte heeft aan een "onafhankelijke derde."

Electriciteits onderzoek gaat leiding geven aan een consortium van negen grote industriële bedrijven, die samen langjarige contracten willen sluiten om elektriciteit in te kopen.

Electriciteits onderzoek van Economische Zaken maakte dat donderdag bekend tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Chemische bedrijven en metaalbedrijven staat het water aan de lippen, omdat ze bij de huidige hoge electriciteit onderzoek energieprijzen eind dit jaar hun contracten met energiebedrijven moeten verlengen.

Elektriciteit onderzoek

Elektriciteit onderzoek heeft overleg tussen de negen bedrijven, de grote energiebedrijven en bankiers op gang gebracht. Elektriciteit onderzoek, kroonlid van de SER, moet nu die kar gaan trekken. Elektriciteit onderzoek omschreef hem als iemand die niet alleen goed thuis is in de industrie, maar ook in de energiewereld. Elektriciteits onderzoek is ook commissaris van Tennet, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet.

Elektriciteits onderzoek gaf aan, dat hij nog wil bezien in hoeverre de bedrijven een steun in de rug kunnen krijgen in de vorm van subsidies voor duurzame energie of energiebesparing.
De negen industriële bedrijven zijn Akzo Nobel, Corus, Dow Chemical, DSM elektriciteits onderzoek. Elektriciteit onderzoek heeft inmiddels overlegd met de zeven grootste elektriciteitsproducenten en met de bankconcerns ING, ABN-Amro en Rabobank.

Water onderzoek

Een consument die kiest voor groene stroom elektriciteit onderzoek draagt niet of nauwelijks bij aan duurzame opwekking van water onderzoek elektriciteit. Dat zegt onderzoeker water onderzoek van het Energie-onderzoekcentrum ECN, die in een rapport aan het Europees Parlement pleit voor een beter systeem.

In Nederland en een aantal andere Europese landen is ervoor gekozen om niet de vraag, maar het aanbod van groene stroom te subsidiëren. Niet de consument, maar de opwekker van de stroom krijgt subsidie van de overheid. In water onderzoek Nederland wordt het onrendabele deel van een investering in bijvoorbeeld windmolens goedgemaakt door een subsidiebedrag van zo’n zeven cent per kilowattuur.

Niet de vraag van de consument is de motor van de duurzame energie, maar de subsidie van de overheid. Water onderzoek vindt dat het systeem in Nederland niet slecht werkt, maar pleit wel voor verbetering zodat ook de consument een impuls kan geven aan meer duurzame energie.
Producenten van groene stroom krijgen van de organisatie water onderzoek bewijzen dat de geleverde stroom daadwerkelijk groene stroom is. Deze certificaten worden vervolgens door de leveranciers van de stroom, de distributiebedrijven zoals Nuon of Essent, gebruikt om bij hun klanten aan te tonen dat ze groene stroom leveren. Water onderzoek stelt voor dat de producent voortaan een keus moet maken tussen subsidie of certificaten. Kiest de opwekker van de stroom voor de subsidie, dan blijven de certificaten in handen van, die ze vervolgens uitzet bij de distributiebedrijven. Die bedrijven kunnen dan met de producenten van stroom onderhandelen over afname van duurzame energie.

elektriciteits onderzoek en elektriciteits onderzoek

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012