energie gas electriciteit elektriciteit water
monitoringsysteem

klik

hier

 

Pijl

 

Energie monitoringsysteem

Energie monitoringsysteem basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Het inkomen in de energie monitoringsysteem Nederlandse agrarische sector stijgt dit jaar met naar schatting 11% ten opzichte van 2004. De meeste veehouderij- en akkerbouwbedrijven doen het beter dan vorig jaar, dat als een 'dieptepunt' geldt. Alleen de glastuinbouw heeft het zwaar energie monitoringsysteem te verduren. Deze sector heeft veel last van sterk gestegen energieprijzen en ziet het ondernemersinkomen teruglopen.

Dat blijkt uit inkomensramingen die het energie monitoringsysteem dinsdag heeft gepubliceerd. 'Als je ervan uitgaat dat er minder bedrijven actief zijn dan vorig jaar, is er zelfs sprake van een inkomensgroei per agrarische onderneming van bijna 15%', zegt energie monitoringsysteem.

Gas monitoringsysteem

Maar voor euforie is geen plaats wel voor gas monitoringsysteem. 'De inkomens liggen dit jaar nog duidelijk beneden het niveau van 2003.'

De onderzoekers van het gas monitoringsysteem, onderdeel van Wageningen gas monitoringsysteem, publiceren jaarlijks een onderzoek naar de inkomensontwikkeling in de agrarische sector. Zij houden daarvoor een steekproef onder ondernemers in alle sectoren.

De onderzoekers signaleren 'enig herstel' in de landbouw en de veehouderij en spreken van een 'adempauze in een onzekere omgeving'en gas monitoringsysteem. De brutoproductiewaarde stijgt met ongeveer euro 500 mln tot euro 21 mrd. De tuinbouw blijft met euro 7,9 mrd veruit de belangrijkste sector, op afstand gevolgd door rundvee (euro 4,5 mrd), intensieve veehouderij (euro 3,8 mrd) en akkerbouw (euro 2,3 mrd).

Electriciteit monitoringsysteem

De electriciteit monitoringsysteem glastuinbouw heeft veel last van de hoge energieprijzen. De gemiddelde stijging van 40% voor gas en elektriciteit kan niet worden gecompenseerd door hogere opbrengsten en door electriciteit monitoringsysteem. De tomatenkwekers zien de opbrengstprijzen weliswaar met ruim 30% toenemen, maar hun collega's die zich toeleggen op de teelt van paprika's beleven een 'dramatisch' jaar: paprika's zijn een kwart goedkoper dan vorig jaar.

De electriciteits monitoringsysteem glastuinbouwbedrijven staan voor belangrijke beslissingen. Veel contracten met energieleveranciers lopen af. Moeten de tuinders een nieuw contract voor één jaar of juist voor meerdere jaren tekenen? Het electriciteit monitoringsysteem voorziet voorlopig geen daling van de gasprijs.

Het aantal bedrijven in de agrarische sector krimpt elk electriciteits monitoringsysteem jaar. Of dat in 2006 opnieuw zal gebeuren, is nog onzeker. Onderzoeker electriciteit monitoringsysteem: 'Uit ons onderzoek blijkt dat er door ontsparingen dit jaar weinig ruimte zal zijn voor vervangingsinvesteringen in 2006. De overlevingskans van een bedrijf hangt dan sterk af van de opbrengstprijzen volgend jaar.'

Elektriciteit monitoringsysteem

Dit jaar doet de elektriciteit monitoringsysteem veehouderij het relatief het best. Vrijwel alle sectoren laten hier hogere inkomens zien. De daling van veevoederprijzen met 7% en hogere Europese premies voor melkveehouders zorgen voor een inkomensverbetering. Ook elektriciteit monitoringsysteem varkenshouders kunnen terugzien op een goed jaar. Zij profiteren het meest van hoge opbrengstprijzen en lagere elektriciteits monitoringsysteem voerkosten.

De pluimveesector heeft de laatste maanden elektriciteit monitoringsysteem last van negatieve effecten van de elektriciteit monitoringsysteem vogelgriep. De inkomens stijgen weliswaar, maar dit najaar is er sprake van een drastische teruggang in consumentenvraag en opbrengstprijzen.

De elektriciteits monitoringsysteem sierteelt ziet de opbrengstprijzen van snijbloemen en elektriciteit monitoringsysteem kamerplanten met circa 5% toenemen. Maar door de hoge energiekosten daalt het gemiddelde gezinsinkomen naar ongeveer euro 40.000 en moet er opnieuw worden ingeteerd op het eigen vermogen.

De groente- en fruitteelt heeft een goed jaar. De elektriciteit monitoringsysteem productie valt iets lager uit maar de opbrengstprijzen stijgen aanzienlijk, waardoor het gemiddelde gezinsinkomen tussen de euro 40.000 en euro 50.000 uitkomt. De akkerbouwsector verbetert licht, maar de inkomens liggen hier op een zeer laag niveau. 'Een schrale inkomensverbetering', aldus elektriciteits monitoringsysteem. Aardappels zijn duurder dan in 2004, suikerbieten goedkoper.

Water monitoringsysteem

De water monitoringsysteem glastuinbouw heeft veel last van de hoge energieprijzen. De gemiddelde stijging van 40% voor gas en elektriciteit kan niet worden gecompenseerd door hogere opbrengsten en door water monitoringsysteem. De tomatenkwekers zien de opbrengstprijzen weliswaar met ruim 30% toenemen, maar hun collega's die zich toeleggen op de teelt van paprika's beleven een 'dramatisch' jaar: paprika's zijn een kwart goedkoper dan vorig jaar.

De water monitoringsysteem glastuinbouwbedrijven staan voor belangrijke beslissingen. Veel contracten met energieleveranciers lopen af. Moeten de tuinders een nieuw contract voor één jaar of juist voor meerdere jaren tekenen? Het water monitoringsysteem voorziet voorlopig geen daling van de gasprijs.

Het aantal bedrijven in de agrarische sector krimpt elk electriciteits monitoringsysteem jaar. Of dat in 2006 opnieuw zal gebeuren, is nog onzeker. Onderzoeker electriciteit monitoringsysteem: 'Uit ons onderzoek blijkt dat er door ontsparingen dit jaar weinig ruimte zal zijn voor vervangingsinvesteringen in 2006. De overlevingskans van een bedrijf hangt dan sterk af van de opbrengstprijzen volgend jaar.'

elektriciteits monitoringsysteem en elektriciteits monitoringsysteem

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012