energie gas electriciteit elektriciteit water
monitoring

klik

hier

 

Pijl

 

Energie monitoring

Energie monitoring op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Het is van groot belang dat we doorgaan met de liberalisering van de energiemarkt in Europa, en in Nederland energie monitoring. Ik ben het niet eens met diegenen die bang zijn dat concurrentie in de energiemarkt leidt tot fragmentatie en afhankelijkheid van politieke belangen van landen zoals Rusland en Algerije.

Ook kan ik me niet vinden in de vrees dat liberalisering ertoe leidt dat geen energiebedrijf meer in Nederlandse handen blijft. En mocht dat wel zo zijn, dan deel ik niet de vrees dat geen rekening meer wordt gehouden met de energiebehoeften van de Nederlandse energie monitoring burger.

Het is een feit dat ruim dertig procent van onze Europese gasimport uit Rusland komt. Juist dan is het belangrijk om samen, EU-lidstaten en nationale energiebedrijven, op te treden. Individueel hebben zij onvoldoende kracht. Met een goed geïntegreerde Europese energiemarkt kunnen wij overal ter wereld gezamenlijk en sterk optreden.

Binnen deze geïntegreerde energiemarkt bepleit energie monitoring geen bescherming van de grote gas- en elektriciteitsbedrijven of de volledige concentratie van de macht, maar juist gezonde concurrentie.

Gas monitoring

Het argument van gas monitoring leveringszekerheid moet niet worden misbruikt om de grote gas- en elektriciteitsbedrijven te beschermen.

Een vrije energiemarkt waar energieproducenten en -leveranciers onderling concurreren, kan leiden tot concentraties van Europese bedrijven. Deze zullen dan krachtig en gezond genoeg zijn om op gelijke voet met externe gasleveranciers te gas monitoring onderhandelen.

Een vrije markt beschermt burgers en bedrijven ook tegen inefficiënte energielevering en tegen te hoge prijzen. Hij biedt de consument de vrije keuze voor de beste combinatie van kwaliteit en prijs. Daarbij is er geen reden aan te nemen dat Nederlandse bedrijven daarin slechter zouden zijn dan buitenlandse bedrijven. Het mooie van een vrije markt is juist dat de beste bedrijven overblijven, en dit is zeker geen bedreiging voor Nederland of diens gas monitoring consumenten.

Een vrije markt is goed voor een efficiënte gas monitoring allocatie van middelen. Zoals voor investeringen in productiecapaciteit van elektriciteit in Europa, in infrastructuur om voldoende gas naar Europa te importeren en in koppeling van verschillende infrastructuur binnen Europa. Deze interconnectie is nodig om energie gemakkelijk van land naar land te laten vloeien, zodat we het risico van plaatselijke of regionale stroomtekorten tegengaan.

Electriciteit monitoring

Interconnectie is verder van groot economisch electriciteit monitoring belang, omdat prijsconcurrentie over de grenzen bijdraagt aan het verminderen van electriciteit monitoring prijsverschillen voor energie tussen landen. Op dit moment kunnen prijsverschillen van elektriciteit voor de industrie oplopen tot wel vijftig procent.

In het specifieke geval van gasimport uit Rusland wordt vaak gesteld dat langetermijnovereenkomsten electriciteits monitoring noodzakelijk zijn voor het investeren in nieuwe energie-infrastructuur. Dergelijke electriciteit monitoring contracten moeten inderdaad mogelijk zijn als vaststaat dat ze de enige oplossing bieden voor het financieren van heel grote projecten. Maar deze redenering gaat niet op voor (door)verkoop aan electriciteit monitoring eindgebruikers, die duidelijk minder investering vergt.

In een competitieve markt zou er een geheel van electriciteits monitoring leverings- en transportcontracten moeten ontstaan, dat aan de diverse marktpartijen de mogelijkheid geeft om ook op kortere termijn contracten te sluiten.

Elektriciteit monitoring

De conclusie kan dus alleen maar zijn dat elektriciteit monitoring een geliberaliseerde, goedwerkende Europese energiemarkt van groot belang is voor onze internationale onderhandelingspositie, voor de Europese elektriciteits monitoring consument en voor investeringen. Daarom is het des te verontrustender dat de eerste resultaten van het onderzoek dat ik heb ingesteld naar de mate van liberalisering in de Europese energiesector, wijzen op zorgwekkende verstoringen van de elektriciteit monitoring concurrentie.

Allereerst zijn de nationale markten onvoldoende geïntegreerd tot één Europese markt, waardoor vraag en aanbod van energie elektriciteits monitoring onvoldoende in balans zijn.

Daarnaast zijn de voormalige monopolisten in veel nationale gas- en elektriciteitsmarkten nog steeds zeer dominant, krijgen nieuwe toetreders onvoldoende kansen, ontbreekt het aan de transparantie die nodig is om energiehandel en elektriciteit monitoring te stimuleren en volgen de gasprijzen in de regel nog de olieprijs zonder te reageren op vraag en aanbod op de Europese markt.

Veel van deze zorgen worden gedeeld door de lidstaten, die de totstandkoming van een succesvolle Europese elektriciteit monitoring energiemarkt tijdens de informele Europese Raad dit najaar in elektriciteits monitoring tot een Europese prioriteit bestempelden. In februari 2006 kom ik met de definitieve conclusies van mijn onderzoek. Dan zullen wij gezamenlijk moeten zien welke maatregelen nodig zijn om van de liberalisering van de Europese energiemarkt een succes te maken.

Water monitoring

Interconnectie is verder van groot economisch water monitoring belang, omdat prijsconcurrentie over de grenzen bijdraagt aan het verminderen van water monitoring prijsverschillen voor energie tussen landen. Op dit moment kunnen prijsverschillen van elektriciteit voor de industrie oplopen tot wel vijftig procent.

In het specifieke geval van gasimport uit Rusland wordt vaak gesteld dat langetermijnovereenkomsten electriciteits monitoring noodzakelijk zijn voor het investeren in nieuwe water monitoring energie-infrastructuur. Dergelijke water monitoring contracten moeten inderdaad mogelijk zijn als vaststaat dat ze de enige oplossing bieden voor het financieren van heel grote projecten. Maar deze redenering gaat niet op voor (door)verkoop aan water monitoring eindgebruikers, die duidelijk minder investering vergt.

In een competitieve markt zou er een geheel van electriciteits monitoring leverings- en transportcontracten moeten ontstaan, dat aan de diverse marktpartijen de mogelijkheid geeft om ook op kortere termijn contracten te sluiten.

elektriciteits monitoring en elektriciteits monitoring

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012