energie gas electriciteit elektriciteit water
meting

klik

hier

 

Pijl

 

Energie meting

Energie meting op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Energie meting gaat een windpark van 120 megawatt (Mw) bouwen in de Noordzee. De vergunningen neemt het bedrijf, dat zich toelegt op advies en projecten op het gebied van duurzame energie, over van energie meting. Hoeveel energie meting en zijn partner betalen voor de vergunningen is niet bekend. De bouw van het windpark vergt een totale investering van euro mln.

Energie meting verzamelde de vergunningen in eerste instantie voor het Belgische energiebedrijf Electrabel . Nadat Electrabel afzag van het project, kreeg Energie meting de financiering niet rond. Daarmee was de voortgang van het project in het geding. Ook Shell en Nuon werken aan een windpark (van 99 Mw) op de Noordzee. Energie meting was de eerste partij die alle vergunningen en rechten voor een windpark op de Noordzee rond kreeg.

Gas meting

Alle afspraken voor de overname zijn gemaakt', zegt gas meting in een gesprek met deze krant. 'Voor het eind van dit jaar moeten alle documenten zijn opgesteld en alle akten zijn getekend.'

Gas meting is op dit moment bezig met het afronden van de financiering en de aanbesteding van de bouw van het windpark, dat circa 23 kilometer uit de kust bij IJmuiden moet komen. Ook onderhandelt het bedrijf met energiebedrijven over afnamecontracten voor de stroom die het windpark gaat opwekken. Een park van 120 Mw kan 125.000 huishoudens van stroom voorzien.

De investering van gas meting mln in het windpark - dat gas meting wordt genoemd, naar de benaming van de locatie op het continentaal plat - gaat vooral zitten in de bouwkosten. De bouw van de zestig windmolens van elk 2 Mw moet in de eerste helft van 2005 beginnen.

De masten van de molens (300 ton staal per stuk) torenen zestig meter boven de zeespiegel uit. De zee is op die locatie 20 tot 25 meter diep. De drie wieken hebben een radius van 40 meter, waardoor de totale installatie ongeveer 100 meter boven het water uitkomt. 'Dat is vanaf de kust nauwelijks waarneembaar', stelt gas meting.

Electriciteit meting

'We zijn nu bezig met de aanbesteding. Begin 2005 kunnen we dan de definitieve bouwopdracht en electriciteit meting afgeven. In augustus of september 2006 is het windpark dan operationeel', zegt de electriciteits meting.

De financiering is volgens electriciteit meting 'uniek'. Project electriciteit meting is het eerste windpark dat volgens electriciteits meting met 'projectfinanciering' van de grond komt. 'Het project is het onderpand waar de banken "ja" tegen zeggen. Wij hebben geen concerngarantie afgegeven.'

Het project wordt gefinancierd met eigen vermogen, electriciteit meting en vreemd vermogen. Het eigen vermogen wordt ingebracht door de aandeelhouders, naast electriciteits meting zijn er nog financiële partijen (investeerders in duurzame energie).

Elektriciteits meting

Ook is het elektriciteit meting die de bedoeling dat de aannemers die het windpark bouwen en de energiebedrijven die de stroom afnemen, met elektriciteits meting vermogen deelnemen in het project. Welke percentage van de investering wordt opgebracht via bankkredieten wil elektriciteit meting niet zeggen.

De gedeeltelijke financiering met leningen maakt het project aantrekkelijk. 'De rente op vreemd vermogen ligt tussen de 4,5% en de 6%, terwijl risicodragend kapitaal al snel 15% rendement moet opleveren. Als je dus elektriciteits meting kunt financieren met vreemd vermogen, en elektriciteits meting is het eerste windpark dat zo gefinancierd wordt, dan zijn de financieringskosten lager', aldus elektriciteit meting. De financiering van zal een voorbeeld zijn voor andere duurzame energieprojecten, hoopt elektriciteit meting.

Water meting

De water meting windmolens met 120 Mw aan vermogen, gaan jaarlijks 438 miljoen kWh aan stroom opwekken. Daarbij zijn volgens water meting alle verliesfactoren - onderlinge beïnvloeding van de molens, transmissieverliezen via de kabel naar de kust en de beschikbaarheid van de molens - meegenomen. Het park levert gemiddeld bijna 42% van zijn maximum vermogen. Daar is het business plan water meting op gestoeld.

Het windpark heeft een technische levensduur van water meting 20 jaar. De vergunningen lopen na 25 jaar af.

De afnamecontracten die water meting met een of meer energiebedrijven zullen afsluiten, voorzien in een opbrengst van minimaal 2,3 eurocent per kWh. De eerste tien jaar komen de grootste inkomsten uit de MEP-vergoedingen. Deze overheidsvergoeding op duurzame elektriciteitsopwekking komt uit op 9,7 eurocent per kWh. De overheid verstrekt deze vergoeding omdat windenergie niet de milieukosten veroorzaakt water meting die kolencentrales bijvoorbeeld wel veroorzaken.

Als de MEP-inkomsten na 10 jaar droogvallen, kan handelen in CO2-emissierechten. De jaarlijkse stroomproductie van 438 miljoen kWh houdt in dat 225.000 ton CO2-uitstoot wordt vermeden. Dat levert verhandelbare rechten op.

elektriciteits meting en elektriciteits meting

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012