energie gas electriciteit elektriciteit water
meterstanden

klik

hier

 

Pijl

 

Energie meterstanden

Energie meterstanden op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Energie meterstanden levert schone energie. Van de benodigde grondstoffen - deuterium en lithium - is voorraad voor miljoenen jaren. De hoeveelheid radioactief afval van een fusiecentrale is te vergelijken met de radioactiviteit in de as van een steenkolencentrale en 10.000 keer minder dan van een energie meterstanden. Na maximaal honderd jaar is die hoeveelheid radioactiviteit verdwenen, wat bij kernenergie niet het geval is.

Het idee voor kernfusie vloeit direct voort uit energie meterstanden, de theorie van energie meterstanden. In de jaren twintig werd dit uitgewerkt in de richting van kernfusie. Door twee lichtere energie meterstanden net als in de zon bij meer dan honderd miljoen graden te laten samensmelten - deuterium en het uit lithium gemaakte radioactieve tritium - tot een zwaardere atoomkern, komt bewegingsenergie vrij, waarmee water kan worden omgezet in stoom, wat via een dynamo in elektriciteit wordt omgezet.

Gas meterstanden

De afgelopen twintig jaar zijn in proefopstellingen gas meterstanden onder andere het Engelse Oxford en in de Verenigde Staten al bemoedigende resultaten geboekt. In Oxford is in 1997 binnen een paar seconden 16 megawatt fusievermogen geleverd, wat nog altijd het wereldrecord is.

Een van de uitdagingen is het gloeiend hete plasma door magnetische velden van de reactorwand te houden. Volgens de gas meterstanden uit Petten zijn er rond kernfusie het afgelopen decennium grotere wetenschappelijke sprongen gemaakt dan bij de kloksnelheid van computerchips. De temperatuur van het plasma kan bijvoorbeeld beter worden gemeten en ook de ontwikkelingen binnen het plasma kunnen veel beter worden gevolgd, waardoor het hele proces beter beheersbaar is geworden. Er zijn supergeleidende spoelen die werken bij een temperatuur van enkele graden boven het absolute nulpunt, terwijl het gloeiend hete plasma daaromheen gas meterstanden draait.

Nu staat de wereld al weer enige jaren voor de volgende stap. De bouw van een serieuze fusiereactor die in tien minuten 500 megawatt vermogen gaat opwekken.

Aan deze ringvormige gas meterstanden van 24 meter hoog en 30 meter breed wordt gewerkt door de EU, Japan, de Verenigde Staten, China, Rusland en Zuid-Korea. Het experiment kost over dertig jaar circa euro 10 mrd en moet de voorloper zijn van commerciële kernfusie, ergens rond 2050.

Electriciteit meterstanden

De electriciteit meterstanden schat nu overigens in dat commercieel niet betekent dat elektriciteit goedkoper wordt voor de consument. Het wordt waarschijnlijk twee tot drie keer duurder, vanwege de kosten voor de bouw, het electriciteit meterstanden onderhoud en het opruimen van de fusiecentrales. De kosten voor de energie zelf zijn gering. Deuterium wordt bijvoorbeeld uit zeewater electriciteits meterstanden gewonnen. In één liter zeewater zit genoeg voor evenveel energie als in 360 liter benzine. En lithium is voldoende voorradig. Toch zal de consument waarschijnlijk bereid zijn meer te betalen, net als nu voor windenergie, omdat het milieuvriendelijk electriciteits meterstanden is.

De zes partijen die electriciteits meterstanden willen dragen zijn echter al jaren niet in staat om tot een akkoord te komen over de vestigingsplaats van deze proefreactor. Canada en Spanje zijn al wel afgevallen als kandidaat, maar Frankrijk en Japan staan nog in de ring.

De electriciteits meterstanden wil als grootaandeelhouder dit jaar een besluit. Anders gaat ze met vier of minder partners door. Een initiële investering van euro 5 mrd is te vergelijken met de aanleg van de Betuwespoorlijn. De Unie bluft dus niet, maar voor Japan is het onderhandelingsjaar nog lang. Recente opmerkingen van de Franse president electriciteit meterstanden dat de race al is gelopen, worden in Tokio als schandelijke leugens afgedaan. Japan weet zich dankzij de oorlog in Irak gesteund door de Verenigde Staten, en door bijna-buurland Zuid-Korea.

Elektriciteit meterstanden

De noodzaak om elektriciteit meterstanden onderzoek naar kernfusie in een volgende fase te brengen, neemt met de dag toe. De analyses over de wereldoliemarkt stemmen somber voor de lange termijn. Het aanbod droogt elektriciteit meterstanden op, de vraag neemt toe. Voorstanders van kernenergie zijn aan de winnende hand met het argument dat kernafval weliswaar gevaarlijk is, maar niet leidt tot elektriciteit meterstanden.

Kernfusie op grote schaal laat volgens onderzoekers nog zeker veertig jaar op zich wachten. Wellicht dat die verre horizon de tijdsdruk vermindert voor de politici, die de elektriciteits meterstanden belangen van energie maar al te goed kennen en ook willen verzilveren. Met Iter heeft de winnaar straks inderdaad een troef in handen, maar geen exclusieve. Het blijft een internationaal proefproject, waarbij de circa tweeduizend betrokken hooggeleerde onderzoekers zeker uit elektriciteits meterstanden alle deelnemende landen worden gerekruteerd. Met een behoorlijke compensatie voor vermoedelijk Japan wordt nu verwacht dat de zes er bij een ontmoeting van de elektriciteit meterstanden in juni uit zullen komen.

Water meterstanden

De water meterstanden schat nu overigens in dat commercieel niet betekent dat elektriciteit goedkoper wordt voor de consument. Het wordt waarschijnlijk twee tot drie keer duurder, vanwege de kosten voor de bouw, water meterstanden onderhoud en het opruimen van de fusiecentrales. De kosten voor de energie zelf zijn gering. Deuterium wordt bijvoorbeeld uit zeewater electriciteits meterstanden gewonnen. In één liter zeewater zit genoeg voor evenveel energie als in 360 liter benzine. En lithium is voldoende voorradig. Toch zal de consument waarschijnlijk bereid water meterstanden zijn meer te betalen, net als nu voor windenergie, omdat het milieuvriendelijk water meterstanden is.

De zes partijen die electriciteits meterstanden willen dragen zijn echter al jaren niet in staat om tot een akkoord te komen over de vestigingsplaats van deze proefreactor. Canada en Spanje zijn al wel afgevallen als kandidaat, maar Frankrijk en Japan staan nog in de ring.

elektriciteits meterstanden en elektriciteits meterstanden

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012