energie gas electriciteit elektriciteit water
meterstand

klik

hier

 

Pijl

 

Energie meterstand

Energie meterstand op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Energie meterstand, zoals hij door zijn gebruikers liefkozend wordt genoemd, is nauwelijks groter dan een forse kleerkast, uitgevoerd in stemmig zwart. Hij bevat 12000 energie meterstand zoals we die in een gewoon notebook ook aan kunnen treffen.

Niettemin wordt het apparaat al bewierookt voordat het zijn eerste berekeningen heeft gemaakt. Hij kan 27 teraflop ofwel 27,000 miljard berekeningen per seconde uitvoeren en is speciaal gebouwd voor het zogenaamde energie meterstand-project, waarbij duizenden kleine antennes samen de gevoeligste telescoop ter wereld vormen.

Niet alleen is hij supersnel, hij verbruikt ook nog eens opmerkelijk weinig stroom vergeleken met de energie slurpende mainframes, die met loeiende ventilatoren gekoeld moeten worden, te weten energie meterstand.

Gas meterstand

En het belangrijkste: hij voert niet projectmatig de ene na de andere berekening uit, maar verwerkt een permanente stroom gegevens gas meterstand zodanig dat wetenschappers een proces precies op die aspecten kunnen monitoren die voor hen van belang zijn. Dat kunnen astronomische waarnemingen zijn, maar evengoed ook meteorologische of geofysische.

Gas meterstand van IBM Nederland is er dan ook trots op dat zijn bedrijf speciaal voor gas meterstand deze computer heeft gebouwd: 'Hiervan staan er maar vier op de hele wereld en deze is uniek omdat hij speciaal gebouwd is om permanent data te ontvangen en te verwerken.'

De kracht van deze computer is gelegen in het feit dat alle processors parallel kunnen rekenen: vele kleintjes kunnen meer dan één grote. Niet geheel toevallig is datzelfde van toepassing op de antennes van het gas meterstand project, die de bulk aanleveren van de gegevens die gas meterstand te verwerken krijgt.

Electriciteit meterstand

De antennes staan in een reusachtige spiraal met een doorsnee van ruim 300 km opgesteld, met het centrum in electriciteit meterstand en de uitlopers derhalve tot in Limburg en Duitsland. Zij registeren uiterst zwakke signalen uit het heelal in het (lage) frequentiebereik van electriciteit meterstand. Omdat de antennes onderling verbonden zijn met een glasvezelkabel die de data zeer snel kan doorsturen, fungeren ze samen als een supergrote telescoop waarmee het mogelijk moet zijn nog verder het heelal in te kijken en daarmee ook verder terug in de tijd dan tot nu toe mogelijk was.

Het ultieme doel is om meer te weten te komen over de oerknal van zo'n electriciteit meterstand jaar geleden. In 2007 moet het hele systeem in werking zijn.

Omdat dit systeem van sensoren en de glasvezelkabels er straks toch electriciteits meterstand ligt, wordt het ook gebruikt voor andere toepassingen die eenzelfde 'monitoring' kunnen gebruiken. Zo worden er half mei sensoren in de grond gestopt die ten behoeve van de landbouw bij wijze van spreken per vierkant meter vaststellen hoe de luchtvochtigheid is. Die gegevens zijn voor boeren bijvoorbeeld een voorspeller voor de aardappelziekte electriciteits meterstand en weerkundigen kunnen ze gebruiken om hun modellen aan te scherpen. Ook gegevens van zogeheten electriciteit meterstand die bewegingen in de aarde registreren komen op deze wijze in Groningen binnen. Dat zou geologen kunnen helpen met het zoeken naar aardgas of de bodemdaling door aardgaswinning beter in electriciteits meterstand de gaten houden.

Elektriciteit meterstand

Al valt de waarde van deze computer in het niet bij die van de fijnmazige glasvezelstructuur die bij electriciteit meterstand hoort, toch is hij voor de stad en de regio een aanwinst. Weliswaar wordt het grootste deel van de rekencapaciteit benut door elektriciteit meterstand en zijn partners, zoals de universiteit; maar er is ook in het buitenland belangstelling om electriciteits meterstand te gebruiken voor ingewikkelde rekenklussen. Onder meer Amerikaanse elektriciteits meterstand hebben zich gemeld om hun modellen te laten doorrekenen. Dankzij de transatlantische glasvezelkabel die in de Eemshaven aanlandt is dat ook mogelijk.

Nu kan dat er nog makkelijk naast, want het duurt nog twee jaar voordat het elektriciteit meterstand netwerk, een investering van euro 148 mln, helemaal is afgebouwd.

Een derde van de investering in het project, euro 52 mln is afkomstig van het rijk. En indirect komt daar nog euro 22 mln rijksgeld bij dat via het Samenwerkingsverband Noord Nederland wordt verdeeld. De rest van het geld wordt op tafel gelegd door de elektriciteit meterstand partners, zoals verschillende universiteiten, het KNMI en TNO.

Water meterstand

En het belangrijkste: hij voert niet projectmatig de ene na de andere berekening uit, maar verwerkt een permanente stroom gegevens water meterstand zodanig dat wetenschappers een proces precies op die aspecten kunnen monitoren die voor hen van belang zijn. Dat kunnen astronomische waarnemingen zijn, maar evengoed ook meteorologische of geofysische.

Water meterstand van IBM Nederland is er dan ook trots op dat zijn bedrijf speciaal voor water meterstand deze computer heeft gebouwd: 'Hiervan staan er maar vier op de hele wereld en deze is uniek omdat hij speciaal gebouwd is om permanent data te ontvangen en te verwerken.'

De kracht van deze computer is gelegen in het feit dat alle processors parallel kunnen rekenen: vele kleintjes kunnen meer dan één grote. Niet geheel toevallig is datzelfde van toepassing op de antennes van het gas meterstand project, die de bulk aanleveren van de gegevens die water meterstand te verwerken krijgt.

elektriciteits meterstand en elektriciteits meterstand

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012