energie gas electriciteit elektriciteit water
managementsystemen

klik

hier

 

Pijl

 

Energie managementsystemen

Energie managementsystemen op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

De dereguleringsactie van het kabinet zal pas echt effect hebben als de overheid niet alleen regels vermindert en vereenvoudigt, maar tegelijkertijd de energie managementsystemen op de naleving hiervan drastisch verandert. Want juist daar gaan veel tijd, geld en energie van ondernemend Nederland verloren.

Veel irritaties en nodeloos tijdsbeslag van energie managementsystemen ondernemers komen nu voort uit het feit dat de regels zelf vaak overbodig en onnodig gecompliceerd zijn, maar minstens eenzelfde hoeveelheid ellende wordt veroorzaakt doordat controlerende instanties hier ook nog eens bureaucratisch mee omgaan. Krijgen (of nemen) controlerende ambtenaren wel de kans om een redelijke afweging te maken tussen de diverse belangen? Realiteitszin lijkt in de huidige praktijk soms totaal uit het zicht verdwenen als energie managementsystemen aankomt op het toetsen van de regelgeving aan de praktijk van alledag, en het lijkt soms of controlerende ambtenaren het veld in worden gestuurd met de opdracht het controleproces zo lang en onoverzichtelijk mogelijk te maken. Deze houding is echt schadelijk voor het bedrijfsleven, of het nu om grote of kleinere energie managementsystemen bedrijven gaat.

Gas managementsystemen

Ik ken de gas managementsystemen in de brouwerijsector van nabij en dit probleem speelt dagelijks, bij alle brouwerijen. Naast een aantal grote en bekende brouwers, die Nederland tot de grootste bierexporteur ter wereld maken, kent Nederland een aantal mooie gas managementsystemen familiebrouwerijen. Het bier wordt ook hier met zorg gebrouwen. Hieronder een greep uit een lange lijst voorbeelden, recht uit de praktijk van alledag van een kleinere brouwerij.

Muren van de gas managementsystemen vertonen enige schimmelvorming. Dit is in een gas managementsystemen kelder, ondergronds in het Limburgse mergelland, niet zo vreemd. Keer op keer wordt dit punt opgespeeld door de controlerende ambtenaar. Als één partij belang heeft bij het beteugelen van schimmelvorming, is het de brouwerij zelf vanwege voedselveiligheid. Uiteindelijk, na het zoveelste gas managementsystemen, waarbij zelfs sluiting genoemd wordt als optie, besluit de brouwerij om voor de betreffende muur een trespawand te bevestigen. Gevolg: schimmelvorming is nu niet meer te monitoren, de wand ziet er keurig uit, het gevaar voor voedselveiligheid dus toegenomen, maar complimenten van de controlerend gas managementsystemen. De betreffende brouwerij heeft zelf gezorgd dat de wand demontabel is, zodat periodiek schoongemaakt kan worden.

Electriciteit managementsystemen

De voedsel- en warenautoriteit electriciteit managementsystemen verwacht zoals zoveel controlerende instanties dat werknemers ter plekke in het gelid worden gezet om urenlange controles mee te maken. Geen constructieve houding, er wordt altijd wel electriciteits managementsystemen gevonden: een vlieg op een vensterbank, een spinnenweb, een scheurtje in een vloer, een schimmeltje op een leiding. Periodiek zijn bepaalde onderwerpen een hype. Opeens worden overal horren verplicht. Voor argumenten is geen electriciteit managementsystemen ruimte. De betreffende brouwerij heeft nog een eigen timmerafdeling en kan daarom tegen relatief lage kosten aan deze hype voldoen. De maatregel is onzinnig: brouwerijen krijgen de meeste vliegende insecten binnen via lege electriciteits managementsystemen flesjes. Dat houdt geen hor tegen, deze kunnen de brouwerij juist niet meer uit door al die horren, waardoor het probleem alleen maar groter wordt. Bij een volgende controle werd overigens niet meer naar horren gekeken of over gesproken. Hype voorbij, kosten hoog, horren weg, vliegen weg electriciteits managementsystemen.

Elektriciteit managementsystemen

Brouwerijen controleren hun elektriciteit managementsystemen nauwlettend. Los van regels en voorschriften spelen productintegriteit en voedselveiligheid hier namelijk bij uitstek een rol. Naast eigen controles wordt ook nog door de Vrom-inspectie gecontroleerd. Op zichzelf begrijpelijk en elektriciteits managementsystemen. Nu krijgt een brouwerij een brief van de Vrom-inspectie, waarin gemeld wordt dat de meting van een halfjaar eerder een zeer hoog elektriciteit managementsystemen heeft opgeleverd. Zo hoog, dat ieder nadenkend mensen kan snappen dat hier een fout gemaakt moet zijn. Dat is ook aantoonbaar, omdat elektriciteits managementsystemen metingen uit diezelfde periode aantonen dat er geen probleem was. Zonder enig nadenken of overleg wordt een en ander in een brief vastgelegd en cc verstuurd aan tal van andere controlerende instanties en het bevoegd gezag, in dit geval de elektriciteit managementsystemen gemeente. De brouwerij heeft nog maandenlang last van deze kennelijke elektriciteits managementsystemen. De volksgezondheid of het milieu is geen moment in gevaar geweest.

Water managementsystemen

In het kader van de water managementsystemen vindt periodiek een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) plaats. Geluid is zo'n risico. Er is een plafond van water managementsystemen. Bij de afvulafdeling wordt deze norm overschreden. De brouwerij moet nu aantonen dat allerlei maatregelen zoals een nieuwe vulmachine of het opnieuw bekleden van de afvulruimte economisch onhaalbaar zijn, alvorens er overgegaan kan worden tot een even simpele als effectieve maatregel: water managementsystemen. Dit aantonen vereist dat allerlei niet serieus bedoelde offertes worden aangevraagd bij leveranciers van apparatuur, terwijl iedereen weet dat de geluidsperformance van apparatuur afhankelijk is van de ruimte waarin deze geplaatst wordt. Kortom, de uitkomst water managementsystemen vast, maar het management is dagenlang bezig met het afwerken van deze rompslomp.

Deze voorbeelden illustreren dat controlerende instanties niet de moeite willen of kunnen nemen om een zorgvuldige afweging van belangen te maken. Hopelijk zorgt het verminderen van de water managementsystemen regels ook voor een andere opstelling van de overheid, in alle geledingen.

elektriciteits managementsystemen en elektriciteits managementsystemen

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012