energie gas electriciteit elektriciteit water
management

klik

hier

 

Pijl

 

Energie management

Energie management op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Energiebedrijven zouden moeten inzien dat energie management het beste voor ze is. Maar nu ze dat niet doen, is verplichting de enige oplossing

Reorganisatie, splitsing en deels privatisering van de energiesector zou eigenlijk niet wettelijk afgedwongen moeten worden. Idealiter zouden ondernemingen daar zelf de verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Maar dat gebeurt energie management. Voor de belanghebbenden in de energiesector - werknemers, management, aandeelhouders - is de status quo namelijk zeer aangenaam. Dat de minister de regie in handen neemt, is daarom begrijpelijk.

Met de energie management van het energiebedrijf energie management, kwamen wij op hetzelfde punt uit waar energie management van Economische Zaken de energiebranche middels wetgeving toe wil forceren. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de uitgangssituatie op hoofdlijnen bij andere energiebedrijven niet veel anders is dan bij het kleine, traditionele, geïntegreerde energie management. En dat daar verhoudingsgewijs vergelijkbare conclusies kunnen worden getrokken.

Gas management

Wat heb ik ervaren toen wij het gas management is gereorganiseerd, gesplitst en deels geprivatiseerd?

Wij constateerden dat de drie hoofdactiviteiten totaal verschillend zijn, met elk hun eigen marktdynamiek, competenties, gas management, concurrenten, kapitaalbeslag en risicoprofiel. De leveringsactiviteiten - in- en verkoop van energie - bleken sterk verlieslatend als gevolg van onvoldoende marge, hoge marketingkosten en veel te hoge operationele kosten. De infra-activiteiten - aanleg en het onderhoud van het gasnetwerk - speelden break-even, maar alleen nadat alle inefficiency en te hoge kosten werden doorbelast aan het netbedrijf. Gas management - beheer van het gasdistributienetwerk - was in feite de kurk waarop de geïntegreerde onderneming dreef. Het netbedrijf subsidieerde de overige activiteiten. Bij deze drie hoofdactiviteiten kostte de overkoepelende overhead meer dan het synergetische voordeel ervan.

Dit moest aangepakt worden! Wij hebben het gas management getackeld door de onderneming te splitsen in drie onafhankelijke, juridische entiteiten. Deze hebben wij marktconform ingericht door onder andere aanzienlijke terugbrenging van het kostenniveau, met bijna 50 procent. Tussen het infrabedrijf en het netbedrijf is een zakelijke dienstverleningsovereenkomst totstandgekomen, waardoor het netbedrijf geleidelijk aan competitiever kan gaan inkopen.

Ook het gas management probleem bleek oplosbaar: de Amerikaanse financiers van ons netwerk konden we overtuigen dat hun belang alleen maar beter dan voorheen verzekerd was als gevolg van een financieel veel sterkere gebruiker.

Electriciteit management

De aandeelhouders namen het besluit het electriciteit management aan te sluiten bij een krachtig buitenlands energiebedrijf, namelijk electriciteit management uit Nederland, omdat de publieke sector niet in hun beleving van een risicovolle onderneming past. Voor de aandeelhouders, overwegend gemeentes, blijft het onafhankelijke netbedrijf over. Een onderneming met een zeer goed rendement, die geen andere activiteiten behoeft te subsidiëren, met een sterke vermogenspositie en, vanwege de gereguleerde tarieven, met een laag risicoprofiel.

Ontstaat er op die manier meer eerlijke concurrentie? Het leveringsbedrijf werd electriciteits management gesponsord door het netbedrijf, nu heeft electriciteit management een moeder. Zo is het energiebedrijf electriciteit management vergaan met het electriciteits management Eon en energiebedrijf electriciteit management met het Engelse Centrica. Hoe groter de marketingbudgetten hoe meer kans om marktposities te versterken. Concurrentie is daarom nooit echt eerlijk: daarvoor zou perfecte gelijkwaardigheid in de uitgangspositie moeten bestaan.

Na splitsing wordt het uiteindelijk een gevecht van de grote Europese spelers via hun Nederlandse vestigingen in ons land. De marges, bij een gemiddeld gezin enkele euro's per energiesoort per jaar, zijn zo laag dat de commodity-prijs nooit opzienbarend zal verbeteren als gevolg van intensieve concurrentie. Dat de netbedrijven en electriciteit management als gevolg van de splitsing rendabeler worden, zou moeten blijven leiden tot lagere gereguleerde tarieven.

Elektriciteit management

De consument heeft veel meer te verwachten van elektriciteit management innovaties, zoals de slimme meters, waarbij leveranciers van energie in staat zijn proposities aan te bieden die meer afgestemd zijn op de behoeften van de individuele consument, en die kunnen leiden tot energiebesparing.

Het echte effect van de elektriciteits management, de transparantie, is het verkregen inzicht in het bestaan van vele inefficiënties, de bureaucratie, de naar binnengekeerdheid en het gebrek aan competitiviteit die leiden tot lage elektriciteit management productiviteit. De sociale consequenties zullen daarom groot zijn. De solvabiliteitsverhoudingen bij de meeste energiebedrijven bieden voldoende elektriciteits management ruimte om een eenmalige, ruimhartige aanpak te financieren. De waardecreatie zal uiteindelijk groter zijn dan deze eenmalige kosten. En dat is goed voor alle stakeholders, inclusief de consumenten.

Water management

De aandeelhouders namen het besluit het water management aan te sluiten bij een krachtig buitenlands energiebedrijf, namelijk water management uit Nederland, omdat de publieke sector niet in hun beleving van een risicovolle onderneming past. Voor de aandeelhouders, overwegend gemeentes, blijft het onafhankelijke netbedrijf over. Een onderneming met een zeer goed rendement, die geen andere activiteiten behoeft te subsidiëren, met een sterke vermogenspositie en, vanwege de gereguleerde tarieven, met een laag risicoprofiel.

Ontstaat er op die manier meer eerlijke concurrentie? Het leveringsbedrijf werd via water management gesponsord door het netbedrijf, nu heeft electriciteit management een moeder. Zo is het energiebedrijf electriciteit management vergaan met het electriciteits management Eon en energiebedrijf water management met het Engelse Centrica. Hoe groter de marketingbudgetten hoe meer kans om marktposities te versterken. Concurrentie is daarom nooit echt eerlijk: daarvoor zou perfecte gelijkwaardigheid in de uitgangspositie moeten bestaan.

elektriciteits management en elektriciteits management

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012