energie gas electriciteit elektriciteit water
logging

klik

hier

 

Pijl

 

Energie logging

Energie logging op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Voormalig directeur energie logging is bijna drie jaar bestuursvoorzitter van de Duitse energiereus RWE. Afgelopen week sprak hij op de jubileumbijeenkomst van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel.

Bij RWE heeft de Nederlander de afgelopen jaren energie logging orde op zaken gesteld. 'Het vorige management heeft voor euro 30 mrd acquisities gedaan. Ze misten de internationale ervaring om die bedrijven te integreren', stelt energie logging vast. Het was 'een geweldig positieve uitdaging' om die integratie na zijn aanstelling, ruim twee jaar geleden, alsnog op gang te brengen.

RWE is met een jaaromzet van euro 42 mrd een grote speler op de Europese energiemarkt. RWE richt zich op de landen rond Duitsland en Engeland. 'Dus wel Nederland en Oostenrijk, maar niet Portugal.' Van het bedrijfsresultaat wordt nog altijd 55% in Duitsland behaald. Het in 2000 overgenomen energie logging uit Nijmegen is eind 2004 verkocht aan een investeringsmaatschappij.

Over zijn vertrek bij olie- en gasmaatschappij Shell wil Roels niet veel kwijt. 'Ik ben bij Shell weggegaan, omdat ik een andere uitdaging zocht', zegt hij. 'Ik ben nu in mijn derde jaar bij RWE en het is een fantastische baan, met name energie logging omdat er op de Europese energiemarkt zo ontzettend veel gebeurt.'

Gas logging

'Dat is waar. Er zijn ook veel parallellen. Zowel bij een nutsbedrijf als gas logging een oliemaatschappij gaat het om kapitaalintensieve langetermijninvesteringen en internationaal denken. Bovendien krijg je te maken met politieke beslissingen.' Over politiek gesproken. In Nederland wordt gediscussieerd over kernenergie. Hoe kijkt u daar tegenaan? 'Ook in Duitsland laait die gas logging discussie weer op. Het gaat erom wat in Europees perspectief de juiste energiemix is. Als je vanuit klimaatoogpunt kijkt heeft kernenergie voordelen, omdat je geen CO2-uitstoot hebt. Als je het op een vreedzame en veilige manier kunt toepassen heeft gas logging toekomst.

Wij houden ons wel aan de afspraak met de Duitse regering. Kernenergie wordt geleidelijk afgebouwd. Als de politiek ooit een keer iets anders wil, dan willen we daar als bedrijf over praten. Het initiatief moet van de gas logging regering komen.'

Electriciteit logging

De Duitse media meldden electriciteit logging afgelopen week dat u na de eerste termijn van vijf jaar wilt aanblijven. Het bevalt dus goed bij RWE?

'Ik heb het erg naar mijn zin hier. Deze baan zou ik zou weer aannemen. Over een tweede periode beslis je niet alleen. Dat is een zaak van de raad van commissarissen. Maar ik ben wel beschikbaar voor electriciteit logging.

De afgelopen jaren is er veel veranderd. RWE is nu actief op drie kernterreinen: elektriciteit, gas en water en electriciteits logging. Alle niet-strategische bedrijfsonderdelen zijn afgestoten. We richten ons op electriciteits logging, voornamelijk organische groei.'

Dus geen grote overnames meer?

'De afgelopen twee jaar hebben we onze electriciteit logging versterkt. We hebben een A1-credit rating en die willen we houden. Er zijn grenzen aan wat we ons kunnen veroorloven. Acquisities zijn onze tweede prioriteit na electriciteits logging, organische groei is de eerste.'

Elektriciteit logging

In Nederland doen zich na de voorgenomen splitsing van de energiebedrijven wellicht overnamekansen voor. Geïnteresseerd in elektriciteit logging?

Het is prematuur om daar over te praten. We moeten wachten hoe de politieke discussie afloopt rond elektriciteits logging. Voorlopig gaan we door met autonoom groeien. We zijn in Nederland al gegroeid van 2% marktaandeel naar 6%. Maar we zullen zeker alle mogelijkheden die zich voordoen onderzoeken.'

Engeland wordt van gasexporteur een elektriciteit logging gasimporteur. Veel gas zal in de toekomst uit Rusland komen. Ziet u voor Nederland met zijn elektriciteits logging infrastructuur een rol als doorvoerland? En welke rol streeft RWE daarin na?

'Wij willen groeien in gas, ook in elektriciteit logging Nederland. In het derde kwartaal van dit jaar stellen we ons gasnetwerk in Duitsland open voor derden. Dat levert ook kansen voor Nederlandse partijen op. We praten met Gazprom, dat 25% van het gas in Europa levert, over gemeenschappelijke projecten. De meeste groei ligt voor ons elektriciteits logging in Oost-Europa, daar is de economische groei ook het grootst. Maar we zien ook groeipotentieel in Groot-Brittannië.'

Water logging

U pleitte in uw toespraak bij de Nederlands-Duitse kamer van koophandel voor 'politieke rust'. Wat bedoelde u met water logging precies mee?

'Er zijn nog altijd 100 miljoen mensen in Europa die niet zelf een energieleverancier kunnen kiezen, wat met de water logging liberalisering van de Europese energiemarkt beoogd is. Laten we eerst zorgen dat alle landen in 2007 de bestaande Europese regels hebben geïmplementeerd.

RWE heeft euro 20 mrd klaar om te investeren de komende vijf jaar, maar dan willen we wel zekerheid in onze planning hebben. De randvoorwaarden voor water logging moeten fair en duurzaam zijn. Daarom pleit ik ervoor om op korte termijn geen nieuwe regels uit Brussel te laten komen.'

Ook vindt u dat de landen van de Europese Unie gelijke milieubelastingen op energie moeten heffen.

Sinds 1 januari hebben we in Europa de handel in water logging emissierechten. Verschillen in milieubelastingen tussen Europese landen beïnvloeden de relatieve concurrentiepositie en dienen niet het doel van een effectieve Europese binnenmarkt voor energie.'

elektriciteits logging en elektriciteits logging

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012