energie gas electriciteit elektriciteit water
loggers

klik

hier

 

Pijl

 

Energie loggers

Energie loggers op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Het is hoog tijd om te werken aan onze toekomstige energievoorziening met energie loggers. Het is echter te simpel om uitsluitend op duurzame energie te koersen. Energie moet betrouwbaar en betaalbaar blijven. Een taboe uitspreken over kolen of kernenergie is energie loggers een vertrouwd geluid vanuit de milieubeweging, maar niet realistisch. We hebben alle opties hard nodig. Zeker als we minder afhankelijk willen worden van gas.

Doorgaan op de huidige voet kan niet. We moeten een andere kant op vanwege milieu en voorzieningszekerheid. Als we kijken naar het milieu, dan vraagt reductie van CO2 forse investeringen. Dat vertaalt energie loggers logischerwijs in een hogere rekening. Zo becijferde het CPB dat 30 procent CO2-reductie in 2020 de Nederlandse energierekening met minstens 5 miljard euro verhoogt in het goedkoopste scenario. Voor een huishouden betekent dat 200 euro meer per jaar energie loggers, een prijsverhoging die vorige week nog goed was voor een spoeddebat in de Kamer. Bij een energie-intensief bedrijf gaat het om miljoenen meer. Dat raakt aan hun energie loggers concurrentiepositie op de wereldmarkt.

Gas loggers

Europa is over twintig jaar voor meer dan tachtig procent afhankelijk van gas loggers en instabiele regio's voor de levering van olie en gas. Nederland kan dan niet meer op Slochteren rekenen, maar moet zakendoen met landen als Rusland, Algerije of Iran. Het wordt riskant om de energievoorziening daarop te baseren. Dat raakt aan de wortels van onze gas loggers economie.

Wat is dan verstandig om te doen? Op de eerste plaats: meer energiebesparing. Daarbij heeft de overheid vanzelfsprekend een taak, maar ook klanten en gas loggers energiebedrijven zijn aan zet. Meer ervaring met duurzame energie opdoen is een tweede optie. Maar realisme is op zijn plaats. Bronnen als wind en biomassa vragen forse subsidies en de kostprijs daalt nog te langzaam om snel te concurreren. Daarbij is het moeilijk om veel windenergie gas loggers betrouwbaar in te passen in het elektriciteitsnet. Er zijn voorlopig dus grenzen aan het aandeel van duurzame energie. Daarom moeten we de kaarten zetten op meer onderzoek, verlagen van gas loggers de kostprijs en betere inpassing.

Electriciteit loggers

We blijven dus voorlopig aangewezen op onze electriciteit loggers huidige conventionele energiebronnen. Als we minder CO2 willen en onafhankelijker van gas, dan is het onontkoombaar het huidige aandeel gas van zestig procent in de elektriciteitsopwekking te verlagen. Kolen en kernenergie komen dan vanzelf in electriciteit loggers beeld.

De positie van kernenergie in Europa is duidelijk: met een aandeel van ruim dertig procent in de stroomproductie kunnen we daar niet omheen. Bovendien is er een ommekeer in de sluitingsplannen van electriciteit loggers centrales. Zelfs nieuwbouw staat weer op de agenda. Ook de milieubeweging in bijvoorbeeld Engeland ziet voordelen in deze CO2-vrije vorm van productie. Laten we de Europese realiteit onder ogen zien: de Nederlandse electriciteits loggers stroomimport bestaat voor vijftig procent uit kernstroom.

Meer kolen is dus een logische keuze. Ze zijn in grote voorraden verspreid over de hele wereld beschikbaar tegen lage kosten. Dat levert zekere en betaalbare electriciteits loggers stroom. Bovendien opereren Nederlandse kolencentrales schoon. En de CO2-uitstoot is op te lossen. Nieuwe kolencentrales vallen onder het Europese systeem van emissiehandel. Hun komst moet passen in de toegewezen emissieruimte voor stroomproductie. Via onderlinge handel moeten de deelnemers hun electriciteit loggers positie afdekken. Een extra kolencentrale brengt Kyoto dus niet in gevaar.

Elektriciteit loggers

Voor de toekomst, met dalende CO2-plafonds en elektriciteit loggers, biedt het verwijderen en opslaan van CO2 een uitweg. Het is ook relatief goedkoop. Dezelfde CO2-reductie kan worden bereikt als met wind op zee, maar voor de helft van de kosten. De energiebedrijven bieden elektriciteit loggers daarom aan mee te werken aan een demonstratieproject van deze techniek. Kiezen voor kolen is dus schoner, betrouwbaar en betaalbaar, en een voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De positie van kernenergie in Europa is duidelijk: met een aandeel elektriciteit loggers van ruim dertig procent in de stroomproductie kunnen we daar niet omheen. Bovendien is er een ommekeer in de sluitingsplannen van elektriciteits loggers centrales. Zelfs nieuwbouw staat weer op de agenda. Ook de milieubeweging in bijvoorbeeld Engeland ziet voordelen in deze CO2-vrije vorm van productie. Laten we de Europese realiteit onder ogen zien: de Nederlandse elektriciteits loggers stroomimport bestaat voor vijftig procent uit kernstroom.

Water loggers

Europa is over twintig jaar voor meer dan tachtig procent afhankelijk van water loggers en instabiele regio's voor de levering van olie en gas. Nederland kan dan niet meer op Slochteren rekenen, maar moet zakendoen met landen als Rusland, Algerije of Iran. Het wordt riskant om de energievoorziening daarop te baseren. Dat raakt aan de wortels van onze water loggers economie.

Wat is dan verstandig om te doen? Op de eerste plaats: meer energiebesparing. Daarbij heeft de overheid vanzelfsprekend een taak, maar ook klanten en water loggers energiebedrijven zijn aan zet. Meer ervaring met duurzame energie opdoen is een tweede optie. Maar realisme is op zijn plaats. Bronnen als wind en biomassa vragen forse subsidies en de kostprijs daalt nog te langzaam om snel te concurreren. Daarbij is het moeilijk om veel windenergie water loggers betrouwbaar in te passen in het elektriciteitsnet. Er zijn voorlopig dus grenzen aan het aandeel van duurzame energie. Daarom moeten we de kaarten zetten op meer onderzoek, verlagen van gas loggers de kostprijs en betere inpassing.

elektriciteits loggers en elektriciteits loggers

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012