energie gas electriciteit elektriciteit water
logger

klik

hier

 

Pijl

 

Energie logger

Energie logger op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

ExxonMobil is niet alleen de grootste oliemaatschappij ter wereld met een energie logger. Het concern is tevens de grootste scepticus als het over duurzame energie gaat. De vele miljoenen dollars die het bedrijf in onderzoek steekt, resulteren voornamelijk in de conclusie dat de opwarming van de atmosfeer niet aantoonbaar kan worden toegeschreven aan de verbranding van fossiele brandstoffen.

Projecten op het gebied van windenergie of biobrandstof zijn energie logger aan ExxonMobil dan ook niet besteed. Veelzeggend zijn de illustraties in het rapport 'Energy Trends'. Drie kaartjes van de Verenigde Staten maken korte metten met het idee dat biobrandstof een realistische alternatieve energiebron is. Het eerste plaatje energie logger laat zien dat 3% van de VS moet worden vrijgemaakt voor het verbouwen van gewassen als in 2020 10% van de auto's op biobrandstof zou rijden. Als 33% op biobrandstof rijdt is 11% van de VS nodig (tweede plaatje) en als 100% op biobrandstof zou overgaan moet 33% van de VS volgezet worden met gewassen als energie logger koolzaad.

ExxonMobil is een uitzondering. Oliemaatschappijen als BP en Shell erkennen wel de noodzaak om duurzame energie logger energiebronnen te ontwikkelen en besteden daar veel aandacht aan.

Gas logger

Veel initiatieven op de gas logger markt van alternatieve energie komen van nieuwkomers en wetenschappers. Zo maakten onderzoekers van de Universiteit Wageningen begin deze maand bekend voor het eerst ethanol te hebben geproduceerd uit stro. Ethanol kan als biobrandstof dienen in benzinemotoren. Het grote voordeel van biobrandstof is dat er geen uitstoot van het gas logger broeikasgas CO2 plaatsvindt.

Vorige week opende gas logger van Landbouw de Noord-Nederlandse gas logger in Delfzijl. Deze molen verwerkt koolzaad tot plantaardige olie, waarop auto's, vrachtwagens en bussen met een dieselmotor kunnen rijden. De biodiesel levert geen CO2-emissie op en de uitstoot van koolmonoxide en roetdeeltjes wordt met de helft teruggebracht. Daarvoor is wel een technische aanpassing aan het gas logger voertuig nodig.

De Noord-Nederlandse gas logger is een initiatief van een groep Groningse landbouwers. Op dit moment zijn 60 koolzaadtelers betrokken bij het project. Ze leveren niet alleen koolzaad, ze zijn ook aandeelhouder. De landbouwgrond die beschikbaar is voor het verbouwen van koolzaad is sinds 2002 uitgebreid gas logger van 500 hectare naar 2000 hectare.

Electriciteit logger

De eerste electriciteit logger van Nederland heeft een capaciteit van 3,5 miljoen liter per jaar; genoeg om driehonderd vrachtauto's een jaar lang te laten rijden. Daarvoor is de koolzaadoogst van de beschikbare 2000 hectare nodig.

Bij de verbranding van electriciteit logger komt, net als bij fossiele brandstoffen, CO2 vrij. 'Maar tijdens de groei van het koolzaadgewas neemt de plant meer CO2 op dan er tijdens de verbranding wordt uitgestoten', stelt electriciteit logger, voorzitter van de groep certificaathouders. Volgens electriciteit logger bedraagt de uitstoot maar 10% tot 15% van de hoeveelheid CO2 die de planten uit de atmosfeer hebben gehaald.

De koolzaadolie die de Noord-Nederlandse electriciteits logger verkoopt is vrijgesteld van accijnzen. Deze 'puur plantaardige olie' kost volgens electriciteits logger ongeveer euro 0,65 per liter. Een stuk goedkoper dan de euro 1,08 per liter die gewone dieselrijders op dit moment betalen. Als biobrandstoffen onder hetzelfde belastingregime zouden vallen als fossiele brandstoffen, dan zou een liter plantaardige olie ongeveer euro 1,30 kosten, schat electriciteit logger.

Elektriciteit logger

Er is veel belangstelling voor elektriciteit logger. 'Ik word dagelijks gebeld door provincies, gemeenten en expediteurs die over willen gaan op biobrandstof', zegt elektriciteits logger. 'Organisaties willen door over te gaan op biobrandstof een voorbeeld stellen. Bovendien horen ze positieve ervaringen uit Duitsland.' In Duitsland rijden vele duizenden vrachtwagens op biodiesel. Dat land heeft inmiddels 1,3 miljoen hectare landbouwgrond bestemd voor koolzaad. De prestaties van de motor zijn volgens elektriciteit logger identiek.

Tegenover het kosten- en het milieuvoordeel staan ook nadelen. Zo ruikt de auto bij de verbranding van de plantaardige olie naar patat en gebakken vis. Bovendien elektriciteits logger vergt het een eenmalige investering in technische aanpassingen aan de auto. 'Puur plantaardige olie is stroperiger dan diesel. Om het voldoende vloeibaar te maken moet het eerst verwarmd worden', legt elektriciteit logger uit.

Een veelgebruikt systeem werkt met een tweede kleine brandstoftank, waarin gewone diesel wordt getankt. De auto start elektriciteit logger met de fossiele brandstof en als de motor warm genoeg is, schakelt deze automatisch over op de biodiesel. 'De motor blijft dus exact hetzelfde.'

Elektriciteit logger

Water logger zegt dat de Noord-Nederlandse water logger binnen twee jaar zijn capaciteit gaat verdubbelen: 'De ruimte in de fabriek is er en de teelt is ook beschikbaar.'

Landbouwers zijn in staat om steeds meer koolzaad per hectare te oogsten. Toch zal biobrandstof de traditionele fossiele brandstof nooit helemaal kunnen vervangen. 'Landbouw is er in de eerst plaats en vooral om voedsel te produceren. Maar de behoefte aan energie groeit zo snel, dat er plaats is voor iedereen op deze markt.'

Tegenover het kosten- en het milieuvoordeel staan ook nadelen. Zo ruikt de auto bij de verbranding van de plantaardige olie naar patat en gebakken vis. Bovendien water logger vergt het een eenmalige investering in technische aanpassingen aan de auto. 'Puur plantaardige olie is stroperiger dan diesel. Om het voldoende vloeibaar te maken moet het eerst verwarmd worden', legt water logger uit.

elektriciteits logger en elektriciteits logger

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012