energie gas electriciteit elektriciteit water
kostenbeheersing

klik

hier

 

Pijl

 

Energie kostenbeheersing

Energie kostenbeheersing op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Er valt straks een gat in de stroomproductie. Het CDA wil daarom meer kerncentrales. De energiesector wil kansen voor kolen. De milieubeweging belooft harde actie. De tegenstelling lijkt groot voor energie kostenbeheersing.

De energiesector wil kolen- en kerncentrales bouwen. Dat is een ouderwetse aanpak.

De bouw van een gangbare kolencentrale is een voorbeeld van maatschappelijk onverantwoord ondernemen, en kan rekenen op energie kostenbeheersing op harde acties van onze kant. Eén traditionele kolencentrale van 1000 MW verhoogt de nationale uitstoot van het broeikasgas CO2 in een keer met vier procent. Terwijl het nog keihard werken wordt om het energie kostenbeheersing doel van zes procent minder uitstoot in 2010 te halen.

Een duurzame energiehuishouding is alleen haalbaar als we de gigantische kansen benutten om via energie kostenbeheersing met energie om te gaan. Ook EnergieNed onderschrijft dat. Ik geloof er echter niks van dat de energiebedrijven zelf aan de slag gaan. Ze verdienen met de verkoop van gas en stroom en verdienen minder als ze minder verkopen. Energiebesparing moet dus energie kostenbeheersing worden.

Gas kostenbeheersing

De Nederlandse regering is aan zet voor besparing in woningen, kantoren en tuinbouwkassen en gas kostenbeheersing. In Europees verband moeten we ambitieuze normen opleggen aan elektrische apparaten, auto's en industrie.

Zonder vérgaande energiebesparing blijft alle energiebeleid dweilen met de kraan open. Als dat beleid op orde is, moeten we realistisch kijken naar de mogelijkheden van duurzame gas kostenbeheersing. Niet blijven jengelen dat het duurder is dan fossiele energie, maar ook niet de illusie wekken dat Nederland op korte termijn volledig toe kan met duurzame energie. We kunnen wel een ambitieus stappenplan maken. Bijvoorbeeld voor wind op zee en gas kostenbeheersing.

Laten we zorgen dat er in 2010 tien gas kostenbeheersing parken van in totaal 1000 MW op de Noordzee staan. Dan moeten de productieprestaties, kosten en gevolgen voor de natuur worden geëvalueerd. Zijn die positief, dan stomen we door naar 6000 MW in 2020. Ook bio-energie kan een grote rol spelen en op termijn heeft zonne-energie uitstekende gas kostenbeheersing papieren.

Electriciteit kostenbeheersing

En dan is het tijd om na te denken over het gat in de stroomproductie dat electriciteit kostenbeheersing resteert. Kernenergie valt af. Het kan met geen mogelijkheid voldoen aan redelijke eisen van electriciteit kostenbeheersing duurzaamheid. Voor het afvalprobleem is nog geen begin van een oplossing. De problemen met de veiligheid zijn ernstiger geworden met het opkomen van internationaal terrorisme. Daarnaast blijft de verspreiding van kernwapens een levensgroot probleem. Als de hele wereld overgaat op atoomstroom, is het rendabel winbare uranium in vier jaar uitgeput. En een kerncentrale kan alleen worden gebouwd met forse electriciteit kostenbeheersing subsidies.

We hebben dus nog geruime tijd fossiele brandstoffen nodig. Aardgas is de schoonste fossiele brandstof. Maar voor electriciteit kostenbeheersing wordt Europa steeds meer afhankelijk van minder stabiele landen als Rusland en Iran. We kunnen dus nog niet zonder kolen. Een nieuwe poederkoolcentrale is onaanvaardbaar uit milieuoogpunt.

Elektriciteit kostenbeheersing

Voor een investeerder zijn elektriciteit kostenbeheersing met de financiële risico's groot, want de prijs van CO2-rechten is nu al opgelopen naar 20 euro per ton. En de rechten zullen in de toekomst alleen maar schaarser worden, omdat het huidige Kyoto-protocol nog maar de eerste stap is.

Elektriciteit kostenbeheersing kunnen een rol blijven spelen, maar dan wel heel anders gebruikt: in kolenvergassingscentrales en met ondergrondse opslag van het vrijkomende CO2. Bij deze efficiënte centrales komt minder luchtvervuiling vrij dan bij traditionele kolencentrales. Voor de ondergrondse opslag kan een leeg aardgasveld dienen. De Verenigde Staten en Noorwegen en elektriciteit kostenbeheersing hebben er al veel ervaring mee opgedaan. Zo blijft het broeikasgas uit de atmosfeer en beperken we de verandering van het klimaat.

Dit scenario zal geen goedkope stroom leveren. Maar het is de enige mogelijkheid om kolen te blijven gebruiken zonder het klimaat verder in gevaar te brengen. We zullen er aan moeten wennen dat duurzame energie duurder is dan vieze.

Elektriciteit kostenbeheersing is algemeen directeur.

Het is hoog tijd om te werken aan onze toekomstige elektriciteit kostenbeheersing. Het is echter te simpel om uitsluitend op duurzame energie te koersen. Energie moet betrouwbaar en betaalbaar blijven. Een taboe uitspreken over kolen of kernenergie is een vertrouwd geluid vanuit de milieubeweging, maar niet realistisch.

Gas kostenbeheersing

We hebben alle opties hard nodig. Zeker als we minder afhankelijk willen worden van gas. Doorgaan op de huidige voet kan met gas kostenbeheersing. We moeten een andere kant op vanwege milieu en voorzieningszekerheid. Als we kijken naar het milieu, dan vraagt reductie van CO2 forse investeringen. Dat vertaalt zich logischerwijs in een hogere rekening. Zo becijferde het CPB dat 30 procent CO2-reductie in 2020 de Nederlandse energierekening met minstens gas kostenbeheersing verhoogt in het goedkoopste scenario. Voor een huishouden betekent dat gas kostenbeheersing meer per jaar, een prijsverhoging die vorige week nog goed was voor een spoeddebat in de Kamer. Bij een energie-intensief bedrijf gaat het om miljoenen meer. Dat raakt aan hun concurrentiepositie op de wereldmarkt.

Europa is over twintig jaar voor meer dan tachtig procent afhankelijk van instabiele regio's voor de levering van olie en gas. Nederland kan dan niet meer op gas kostenbeheersing rekenen, maar moet zakendoen met landen als Rusland, Algerije of Iran. Het wordt riskant om de energievoorziening daarop te baseren. Dat raakt aan de wortels van onze economie.

elektriciteits beheer en elektriciteits beheer

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012