energie gas electriciteit elektriciteit water
kostenbeheer

klik

hier

 

Pijl

 

Energie kostenbeheer

Energie kostenbeheer op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Volgens energie kostenbeheer, voorzitter van energie kostenbeheer, de belangenvereniging van producenten van duurzame energie, bestaat een dergelijk systeem al in Australië. 'Daar krijg je certificaten als je bijvoorbeeld een zonneboiler aanschaft', zegt hij. 'Die kun je verkopen aan de energieproducenten, die verplicht aan energiebesparing moeten doen. Dat gaat redelijk simpel via een centrale website.'

Gas kostenbeheer

EZ staat niet negatief tegenover dit voorstel van gas kostenbeheer, maar bij het ministerie is men er nog lang niet uit. Zo gaat gas kostenbeheer er met zijn witte-certificatenplan vooralsnog van uit dat de handel in energiecertificaten uitsluitend plaatsvindt tussen bedrijven, terwijl in het Uneto-VNI-plan ook consumenten in certificaten zouden gaan handelen. Dat maakt de zaak weer een stuk complexer.

Daarbij komt dat de energiebedrijven zich fel verweren tegen de invoering van witte certificaten. 'Wij vinden het principieel onjuist dat de verplichting om energie te besparen bij de leverancier wordt gelegd', zegt woordvoerder gas kostenbeheer van Energiened, de brancheorganisatie van de energiebedrijven.

Electriciteit kostenbeheer

'Die verplichting hoort bij de electriciteit kostenbeheer gebruiker te liggen. Je verplicht de pomphouder toch ook niet om ervoor te zorgen dat automobilisten zuiniger gaan rijden?'

Dronten is eerste De vereniging van woningcorporaties electriciteit kostenbeheer mag dan tegen energielabeling voor woningen zijn, niet alle corporaties denken daar zo over. electriciteit kostenbeheer, aanbieder van huurwoningen in Dronten en omgeving, biedt vanaf deze maand al zijn woningen aan met een energielabel.

'Wij vinden het een goed middel om aan huurders zichtbaar te maken hoe een woning scoort op energieverbruik', zegt electriciteit kostenbeheer directeur.

Elektriciteit kostenbeheer

Zij wijst erop dat de energiekosten en elektriciteit kostenbeheer een steeds groter deel vormen van de totale woonlasten. 'De gasprijzen zijn van 2000 tot en met 2004 met 43% gestegen. Die stijging gaat nog steeds door. Ons uitgangspunt is dat wij de totale woonlasten centraal willen stellen, niet alleen de elektriciteit kostenbeheer huur.'

Volgens elektriciteit kostenbeheer spreekt een energielabel mensen aan. 'Als wij een huis moderniseren, scheelt dat een bewoner euro 500 tot euro 600 per jaar aan energielasten.

Water kostenbeheer

Dat komt met een energielabel water kostenbeheer helder tot uitdrukking.' Ook vanuit de provinciale en gemeentelijke politiek is volgens Sweringa veel belangstelling voor de invoering van energielabels voor water kostenbeheer huizen.

elektriciteits kostenbeheer en elektriciteits kostenbeheer

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012