energie gas electriciteit elektriciteit water
grootverbruikers

klik

hier

 

Pijl

 

Energie grootverbruikers

Energie grootverbruikers op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Bij de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Vrom zitten ze met een paar energiebesparingsdossiers voor energie grootverbruikers flink in hun maag. Een hete aardappel is de Europese energiebesparingsrichtlijn, die met ingang van 4 januari 2006 in werking is getreden. Deze energie grootverbruikers richtlijn verplicht lidstaten om een systeem van energielabeling voor woningen in te voeren. Net als koelkasten en andere elektrische apparatuur, moet iedere woning (bestaande en nieuwbouw) een label krijgen dat in één energie grootverbruikers oogopslag duidelijk maakt hoe energiezuinig een pand is. De labelling loopt van A (superzuinig) tot en met G (zeer inefficiënt).

Gas grootverbruikers

De Nederlandse regering en gas grootverbruikers talmt vooralsnog echter met de invoering van dit systeem. Zij vindt het te duur en is bang voor bureaucratische rompslomp. De overheid staat daarin niet alleen. Partijen als de Vereniging Eigen Huis (VEH) en de vereniging van woningcorporaties gas grootverbruikers zitten ook niet te wachten op meer regels en zwaardere lasten.

'Zo'n label heeft voor een koper weinig toegevoegde waarde', zegt woordvoerder gas grootverbruikers. 'De verkoper wordt verplicht om een duur energieadvies te laten maken, dat feitelijk niet veel meer oplevert dan een cijfer, waar je als koper niet zoveel mee kunt. Als je een niet-geïsoleerd huis koopt uit de jaren dertig, weet je zelf heus wel dat het qua energiegebruik niet optimaal zal zijn.'

Een tweede heikel dossier is dat van de zogeheten 'witte certificaten'. Minister gas grootverbruikers van EZ heeft in het najaar in zijn Energierapport aangekondigd dat hij energiebedrijven de verplichting op wil leggen om via hun klanten - bijvoorbeeld via consumentenacties of overeenkomsten met woningbouwbedrijven - een bepaald percentage aan energiebesparing te realiseren.

Electriciteit grootverbruikers

Zij zouden daarbij electriciteit grootverbruikers moeten kunnen maken van verhandelbare energiecertificaten. Hoe dat systeem er precies uit zou moeten zien, is nog steeds onduidelijk. De energiebedrijven zouden 'witte certificaten' electriciteit grootverbruikers krijgen als zij hun besparingsdoelstellingen overtreffen. Die zouden zij kunnen verkopen aan bedrijven die hun doelstellingen niet halen. Een andere mogelijkheid is dat aannemers of installateurs certificaten krijgen als zij energie hebben weten te besparen bij hun werkzaamheden in en aan woningen. Die zouden electriciteit grootverbruikers zij aan de energiebedrijven kunnen verkopen.

Elektriciteit grootverbruikers

Elektriciteit grootverbruikers heeft de Kamer in het najaar beloofd om uiterlijk in december te komen met een uitgewerkt witte-certificatenplan, maar dat is niet gelukt, om dezelfde reden dat de energielabeling van woningen nog uitblijft. Ook dit dossier is complex en leidt mogelijk tot extra lasten en elektriciteit grootverbruikers rompslomp.

Toch zal er iets moet gebeuren, zo beseft men bij Vrom en EZ. Nederland kan niet om de (al vier jaar geleden aangenomen) Europese energiebesparingsrichtlijn heen, zo heeft 'Brussel' duidelijk gemaakt. Aan energielabeling valt niet te ontkomen. Ook andere maatregelen, zoals de invoering van energiebesparingsverplichtingen voor energiebedrijven, zijn vrijwel onvermijdelijk. Elektriciteit grootverbruikers heeft de Tweede Kamer toegezegd om meer werk te maken van energiebesparing.

Water grootverbruikers

Dat is niet alleen een eis van de oppositie, maar ook van de regeringspartijen. Bij EZ en Vrom wordt dan ook op dit moment naarstig water grootverbruikers gezocht naar oplossingen. Zo wordt er gestudeerd op een plan van Uneto-VNI, de belangenorganisatie van de installatiebranche. Uneto-VNI stelt voor om de twee dossiers - de verplichte energielabeling van woningen en de verhandelbare energiecertificaten - aan elkaar te koppelen. 'Wij hebben voorgesteld om huiseigenaren witte certificaten toe te kennen als zij water grootverbruikers maatregelen nemen om energie te besparen, dus als zij erin slagen het energielabel van hun woning op te waarderen, bijvoorbeeld van C naar B of van B naar A', zegt water grootverbruikers, algemeen directeur van Uneto-VNI. 'Die certificaten kunnen zij vervolgens verkopen aan de energiebedrijven. Op deze manier levert energielabeling iets tastbaars op voor de huiseigenaar. De kosten van energielabeling kunnen zo worden teruggebracht.'

elektriciteits grootverbruikers en elektriciteits grootverbruikers

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012