energie gas electriciteit elektriciteit water
grootverbruiker

klik

hier

 

Pijl

 

Energie grootverbruiker

Energie grootverbruiker op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft er geen bezwaar tegen dat energie grootverbruiker elektriciteitsproducenten de CO2-prijs volledig doorberekenen in de elektriciteitsprijs. 'Als ze het maar niet voor meer dan 100% doen', zegt een woordvoerder van EZ.

Het ministerie reageert daarmee op het bericht in deze krant dat energieproducenten miljarden verdienen aan uitstootrechten van het broeikasgas CO2, die zij gratis hebben ontvangen. De SP heeft gisteren kamervragen gesteld over de energie grootverbruiker kwestie.

Gas grootverbruiker

'Dat de stroomproducenten de CO2-prijs doorberekenen in de gas grootverbruiker stroomprijs, is niet meer dan redelijk', zegt EZ. 'En dat de rechten gratis zijn toegekend, dat is nu eenmaal zo besloten, dat moet je aanvaarden. Voor ons hoeft hier ook niets aan te gebeuren.'

Sinds de invoering van de handel in CO2-emissierechten in de EU begin dit jaar, zijn de elektriciteitsprijzen in Europa fors gestegen. Volgens de meeste gas grootverbruiker marktwaarnemers en handelaren komt dit mede doordat stroomproducenten de marktprijs van CO2 (kooldioxide) doorberekenen in de verkoopprijs van stroom. Zij wijzen erop dat dit gas grootverbruiker enorme 'windfall profits' oplevert voor de stroomproducenten.

Electriciteit grootverbruiker

In de handel in CO2-rechten gaat in Europa inmiddels euro electriciteit grootverbruiker 4,5 mrd om op jaarbasis. De CO2-prijs is sinds begin dit jaar verdrievoudigd. Volgens berekeningen van zakenbank UBS is de stroomprijs als gevolg van de stijging van de CO2-prijs gemiddeld met 18 tot 23% gestegen, oftewel euro 7-euro 9 per megawattuur (MWh). De Europese stroommarkt heeft electriciteit grootverbruiker een omvang van zo'n 3 miljard MWh.

Sommige bedrijven, zoals de Nederlandse energieproducenten Nuon en Essent, ontkennen dat zij de CO2-prijs doorberekenen in de elektriciteitsprijs, maar de meeste handelaren en marktkenners zeggen dat dit wel electriciteit grootverbruiker degelijk gebeurt.

'Dat is in feite ook de bedoeling van het systeem', zegt electriciteit grootverbruiker, directeur van de, het grootste CO2-handelsplatform in Europa. 'Het is normaal dat een handelaar in elektriciteit alle componenten die de kostprijs beïnvloeden meeneemt. CO2 is een van die componenten.'

Elektriciteit grootverbruiker

Volgens elektriciteit grootverbruiker hadden de uitstootrechten echter niet zonder meer gratis moeten worden toegekend aan de energiebedrijven. 'Ik denk dat je in de toekomst naar alternatieven moet gaan kijken, bijvoorbeeld het veilen van rechten.' elektriciteit grootverbruiker voegt daar aan toe dat EZ zich beter op de hoogte zou moeten stellen van wat er in de markt gebeurt. 'Het leeft daar niet. Men neemt het niet serieus genoeg.'

Elektriciteit grootverbruiker, beleidsdirecteur van de Europese associatie van windenergieproducenten, zegt dat milieuorganisaties vergeefs bezwaar hebben gemaakt tegen de opzet van het emissiehandelssysteem. 'Het is goed om een prijs te zetten op de uitstoot van CO2, maar de rechten hadden moeten elektriciteit grootverbruiker worden geveild. Zoals het systeem nu is opgezet gaat het in tegen het principe van de vervuiler betaalt.' elektriciteit grootverbruiker schat dat de Europese energieproducenten euro 11 mrd tot euro 12 mrd per jaar verdienen aan de gratis toegekende rechten.

Water grootverbruiker

Kamerlid water grootverbruiker zegt dat haar partij ook vooraf al heeft geageerd tegen de emissiehandel. 'Wat wij aan informatie hebben gehad, was allemaal erg onduidelijk en ingewikkeld. Voor ons was wel duidelijk dat als je iets gratis uitdeelt, je dan oneigenlijke winst creëert. Dat gebeurt nu dus, ten koste van de verbruiker .'

Water grootverbruiker, zelfstandig consultant en emissiehandelspecialist, stelt dat de CO2-handel door sommige energieproducenten wordt misbruikt. 'Stroomproducenten mogen wel de kosten doorberekenen die ze moeten maken om aan voldoende rechten te komen, maar niet de prijs van de rechten die ze hebben gehad. Als ze dat doen, maken ze in feite misbruik van belastinggeld. Ik denk overigens ook dat het in Nederland niet gebeurt. In Duitsland gebeurt het inderdaad wel. Dat komt omdat de Duitse markt niet concurrerend water grootverbruiker genoeg is.'

elektriciteits grootverbruiker en elektriciteits grootverbruiker

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012