energie gas electriciteit elektriciteit water
gegevens

klik

hier

 

Pijl

 

Energie gegevens

Energie gegevens op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Als gevolg van de hoge energie gegevens van het afgelopen jaar stijgt de energievraag minder hard dan vorig jaar werd voorzien. Dat blijkt uit de gisteren gepubliceerde World Energy Outlook van het in Parijs gevestigde Internationaal Energie Agentschap IEA.

Volgens het IEA, de energiedenktank van de Oeso, ligt de energieconsumptie in 2030 'ruim 50%' boven het huidige energie gegevens niveau (van 10,8 miljard ton olie, of olie-equivalenten, zoals gas). Een jaar geleden ging het IEA nog uit van een stijging van ongeveer 60%.

Vorig jaar piekte de olieprijs boven energie gegevens, dit jaar is de olieprijs al boven de energie gegevens geweest.

Gebrek aan investering in de capaciteit voor oliewinning en -raffinage kan de markt en de wereldeconomie frustreren. Als de landen van het Midden-Oosten energie gegevens en Noord- Afrika niet in staat zijn de capaciteit te verhogen, zullen de prijzen stijgen.

Gas gegevens

Daardoor worden de gas gegevens van de groei van de wereldeconomie afgeschaafd, wat weer een dempend effect heeft op de vraag.

De groeiende energiehonger - vooral van door opkomende economieën als China en India - wordt voor 80% gestild met de gas gegevens fossiele brandstoffen olie en gas. De toepassing van duurzame energiebronnen (zonne- en windenergie) stijgt snel maar zal in 2030 slechts 2% van de wereldenergiebehoefte afdekken.

Door het stijgende gebruik van fossiele brandstoffen gas gegevens, nemen klimaatproblemen sterk toe. 'Emissies van broeikasgassen, die het klimaat destabiliseren, blijven stijgen', schrijft het IEA in zijn rapport. 'Daarmee is de duurzaamheid van het energiesysteem op lange termijn in het geding.'

Als landen meer aandacht besteden aan gas gegevens en duurzame energie, kan de energiebehoefte getemperd worden.

Electriciteit gegevens

In dit electriciteit gegevens stijgt het energieverbruik niet met 50% tot 2030, maar met 37%. De uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, die ten opzichte van het 'referentiescenario' kan worden bespaard, heeft de omvang van de huidige uitstoot van de Verenigde Staten en Canada samen. Dat zijn electriciteit gegevens van het huidige totaal.

Omdat de grootste stijging van de electriciteit gegevens van opkomende economieën komt, moeten die landen zich volgens het IEA aansluiten bij een wereldwijd klimaatbeleid. 'Effectief klimaatbeleid zonder de ontwikkelingslanden is eigenlijk niet mogelijk', zei electriciteit gegevens, directielid van het IEA, gisteren tijdens een toelichting op de electriciteit gegevens in Den Haag.

Elektriciteit gegevens

Elektriciteit gegevens bespeurt dat politieke leiders inmiddels doordrongen zijn van de noodzaak van energiebesparing. 'Het politiek momentum is groter dan een jaar geleden', formuleert de elektriciteit gegevens directeur.

De daad wordt echter lang niet altijd bij het woord gevoegd, constateert elektriciteit gegevens, die in Parijs werkt. 'In Frankrijk was men van plan de maximumsnel te verlagen van 130 kilometer per uur naar 115. Als je wilt besparen op olie, is dat een hele goede maatregel. Maar het voorstel werd binnen twee weken van tafel geveegd.' Toch houdt het IEA vanwege uitspraken van wereldleiders op de G8-top in elektriciteit gegevens in juli van dit jaar, goede hoop op verbetering.

Het IEA heeft in zijn jongste elektriciteit gegevens ook de aannames van toekomstige olieprijzen aangepast. Vorig jaar voorspelde het IEA in 2030 een olieprijs van $ 29, nu komt de denktank uit op $ 39. Het betreft dollars van nu (contant gemaakt). De nominale prijs in 2030 zal, volgens de IEA-aanname, op $ 65 liggen.

Water gegevens

Water gegevens kijken naar wat er allemaal in de pijplijn zit op het gebied van olieprojecten is er een vergroting van de productiecapaciteit te verwachten', zei water gegevens. 'Omdat de prijzen nu zo hoog zijn, stijgt de vraag minder snel dan verwacht.' Gegeven de groeiende capaciteit op het gebied van oliewinning zullen de prijzen rond 2010 uitkomen op $ 35 per vat. Omdat de vraag continu naar water gegevens blijft toenemen, zal de olieprijs daarna weer langzaam stijgen naar $ 37 in 2020 en $ 39 in 2030.

Het is volgens het IEA een grote uitdaging om voldoende aanbod van energie te creëren. De omvangrijke olie- en gasreserves en water gegevens van het Midden-Oosten en Noord-Afrika spelen een cruciale rol om aan de groeiende energiehonger van de wereld te voldoen.

elektriciteits gegevens en elektriciteits gegevens

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012