energie gas electriciteit elektriciteit water
gebruik

klik

hier

 

Pijl

 

Energie gebruik

Energie gebruik op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Vanwege de negatieve duurzaamheidsaspecten van energie gebruik op olie gebaseerde brandstoffen (en de eindige voorraden daarvan) is men op zoek naar alternatieven. Zo houdt de Europese Unie zich intensief bezig met het vraagstuk van alternatieve brandstoffen. De Europese Commissie wil energie gebruik voor 2010 maar liefst 20 procent van de door olie gevormde brandstoffen vervangen hebben door meer CO2-vriendelijke brandstoffen. Voor de vervanging van olie in de transportsector zijn er diverse mogelijkheden, waarvan ik hier een kort overzicht geef.

Allereerst aardgas energie gebruik, dat bij verbranding een veel lagere uitstoot van emissies als CO2 en benzeen kent. Daarnaast zet een aardgasmotor 90 procent van de brandstof om in energie, een percentage dat veel hoger ligt dan bij benzine. In Nederland is het aantal aardgasvoertuigen nog zeer beperkt omdat we hier gewend zijn aan een ander soort gas, lpg, dat overigens minder milieuvriendelijk is.

Gas gebruik

Biobrandstoffen worden gewonnen uit gas gebruik biomassa en zijn daardoor volledig 'vernieuwbaar'. Ze zijn in potentie klimaatneutraal. De bij verbranding vrijkomende CO2-uitstoot is tijdens het telen van de biomassa juist door de planten opgenomen, maar door het energieverbruik in de landbouw- en productiefase kunnen deze effecten teniet worden gedaan. Vergeleken met fossiele brandstoffen is gas gebruik de CO2-uitstoot wel vele malen kleiner.

Het derde alternatief is elektrische auto's, aangedreven door een batterij die telkens moet worden opgeladen, waardoor de actieradius beperkt is. Veel elektrische auto's zijn hybride, wat wil zeggen dat ze ook een brandstofmotor hebben. Onbetwiste leider op de markt is Toyota met de wereldwijd verkochte gas gebruik.

Waterstof is uitermate geschikt als energiedrager. Het komt op grote schaal op aarde voor, maar bijna altijd in combinatie met andere atomische bestanddelen. In tegenstelling tot elektriciteit kan het in grote hoeveelheden worden gas gebruik. Van belang is met welke energiebron de waterstof wordt geproduceerd. Wanneer dat gebeurt met behulp van olie of kolen worden de milieuvoordelen volledig tenietgedaan. Waterstof is alleen duurzaam wanneer het geproduceerd wordt met hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht, wind-, of zonne-energie.

Electriciteit gebruik

Van de alternatieven is de toepassing van waterstof in brandstofcellen en electriciteit gebruik de meest vergaande en veelbelovende technologie.

Waar eigenlijk alle automobielfabrikanten bezig zijn met alternatieve brandstoffen en technologieën, zijn de verschillen in electriciteit gebruik in de energiesector groter. Bedrijven als Shell en BP voeren een expliciete strategie om alternatieven voor fossiele brandstoffen te ontwikkelen. Andere focussen meer op efficiënter gebruik electriciteit gebruik van op olie gebaseerde producten. Een aantal energiemaatschappijen ziet kansen in de productie van waterstof uit fossiele brandstoffen. Toch wordt ook gekeken naar andere manieren om waterstof te produceren, zoals uit duurzame energiebronnen en elektrolyse.

Elektriciteit gebruik

Het is zeer wel denkbaar dat er overnames zullen komen van industriële gassenproducenten door elektriciteit gebruik energiebedrijven. Bedrijven als Praxair, Air Liquide en Air Products beschikken al jaren over technieken om waterstof te produceren, te transporteren en op te slaan. Wat betekent dit alles voor de elektriciteit gebruik belegger? Duurzaamheidsissues zijn de laatste jaren sterk in opkomst, ook op het gebied van transport. Een belegger die zich verantwoordelijk opstelt, doet er goed aan met deze aspecten rekening te elektriciteit gebruik.

Het derde alternatief is elektriciteit gebruik auto's, aangedreven door een batterij die telkens moet worden opgeladen, waardoor de actieradius beperkt is.

Water gebruik

Veel elektrische auto's zijn hybride, wat wil zeggen dat ze ook water gebruik brandstofmotor hebben. Onbetwiste leider op de markt is Toyota met de wereldwijd verkochte gas gebruik.

Waterstof is uitermate geschikt als energiedrager. Het komt op grote schaal water gebruik op aarde voor, maar bijna altijd in combinatie met andere atomische bestanddelen. In tegenstelling tot elektriciteit kan het in grote hoeveelheden worden gas gebruik. Van belang is met welke energiebron de waterstof wordt geproduceerd. Wanneer dat gebeurt met behulp van olie of kolen worden de milieuvoordelen volledig tenietgedaan. Waterstof is alleen duurzaam wanneer het geproduceerd water gebruik wordt met hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht, wind-, of zonne-energie water gebruik .

elektriciteits gebruik en elektriciteits gebruik

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012