Energiezorg

klik

hier

 

Pijl

 

Energiezorg

Energiezorg op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software. Er kunnen hiermee veel kosten worden bespaard. Omdat hiermee veel kosten kunnen worden bespaard wordt dit veel toegepast. Nexus is specialist op gebied van energiezorg informatie systemen. De NexBox hardware en NexMaster software informatie systemen worden hiervoor gebruikt.

Als basis voor energiezorg wordt het NexBox systeem gebruikt. Omdat hiermee veel kosten kunnen worden bespaart, vormt dit meestal het uitgangspunt bij productiemonitoring en productieregistratie. Energiezorg is zeer aantrekkelijk uit oogpunt van kostenbesparing.

Investeringen in windenergie dreigen fors te worden teruggeschroefd. Directe oorzaak is de invoering van een ondeugdelijk subsidiestelsel voor windmolens door het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast heerst onzekerheid in de markt door de 'voortdurende wijzigingen' in de diverse subsidieregelingen voor 'groene stroom'.

Dit zeggen diverse banken en adviseurs die actief zijn in de windenergiesector. PvdA en Groen Links hebben inmiddels vragen gesteld aan minister Brinkhorst van Economische Zaken. Die komt maandag met een reactie.

Per 1 juli wordt een nieuwe subsidieregeling ingevoerd voor de stimulering van duurzame energie. Deze MEP-regeling (Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie) kent producenten van windenergie tien jaar lang een subsidie toe van 4,9 eurocent per kilowattuur. Een huishouden verbruikt gemiddeld 3500 kilowattuur per jaar.

Die subsidie is echter gebonden aan een maximum van 18.000 'vollasturen' (het aantal uren volledige productie dat de molen levert). Dit betekent dat een windmolen die het equivalent van 1800 uur per jaar op volledig vermogen elektriciteit levert, tien jaar subsidie ontvangt. Deze site gaat onder andere over energiezorg met behulp van de NexBox. Volgens Ernst van Zuylen, werkzaam bij Evelop, een projectontwikkelbedrijf van milieuadviesbureau Econcern, produceren moderne windmolens tegenwoordig op goede locaties al snel meer dan 2400 uur per jaar op vol vermogen. Dat heeft tot gevolg dat deze molens onder de huidige regeling al na zeven jaar geen subsidie meer ontvangen. 'Binnen die termijn verdienen de meeste projecten zich niet terug', zegt Van Zuylen. Volgens hem werkt de nieuwe regeling ook inefficiency in de hand. 'Hoe beter de molen het doet, hoe minder subsidie hij krijgt. Windmolenbouwers bieden nu al turbines aan met een lager rendement, zodat ze langer kunnen profiteren van subsidie.' Van Zuylen voorziet ook dat molens die na bijvoorbeeld zeven jaar geen subsidie meer krijgen, zullen worden afgebroken, om te worden vervangen door nieuwe molens die wel weer voor subsidie in aanmerking komen.

De vollasturen-regeling leidt tot terughoudendheid bij financiers, erkent Geert Hein Verbeek van Fortis Bank. 'Banken zijn nog wel bereid om te financieren, maar onder andere voorwaarden, bijvoorbeeld een kortere periode. Bovendien vragen ze om meer inbreng van eigen vermogen.'

Volgens Albert Jochems, manager van Projectfinanciering van Rabobank, hebben met name zelfstandige windmolenexploitanten, zoals agrariërs, steeds meer moeite om aan de financieringseisen te voldoen. 'Zij beschikken over minder eigen geld dan grote energiebedrijven.' Volgens Van Zuylen had de 'weeffout' in de MEP-regeling voorkomen kunnen worden. 'Wij hebben al in januari aangegeven waar de problemen zaten. Maar het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft onze inbreng genegeerd en zelfs gewoon onder het tapijt geschoven.' Van Zuylen maakt zich niet alleen zorgen over de vollasturen-regeling, maar meer nog over wat hij noemt het 'zwabberbeleid' van de regering. 'Geld en goede bedoelingen genoeg, dat is het probleem niet. Maar wij in de sector worden doodziek van alle wijzigingen die steeds maar weer worden doorgevoerd. Hierdoor wacht iedereen steeds af of het volgend jaar beter wordt.'

Op dit moment hangt de mogelijke afschaffing van de ecotaksvrijstelling voor groene stroom boven de markt. 'Weliswaar is het de bedoeling dat het ecotaks-geld dan in de MEP-regeling wordt gestopt, maar je weet nooit zeker hoe dat loopt,' zegt Van Zuylen. 'Financiers nemen de ecotaksvrijstelling nu gewoon niet mee bij hun opbrengstverwachtingen.' Verbeek constateert dat energiedistributiebedrijven steeds minder bereid zijn om met producenten langjarige contracten af te sluiten met vaste minimumprijzen. 'Dat komt door alle onzekerheid. En als financier kijk je vooral naar die afnamecontracten.'

Van Zuylen heeft een voorkeur voor het Duitse subsidiesysteem, dat uitgaat van vaste vergoedingen ('feed-in' tarieven) voor de producenten. 'De Duitsers bouwen nu al per jaar vier keer zoveel windmolens als wij in de hele geschiedenis bij elkaar hebben gebouwd.'

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012