Energiestromen beheersing

klik

hier

 

Pijl

 

Energiestromen

Energiestromen beheersing op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software. Hiermee kunnen veel kosten worden bespaard. Omdat hiermee veel kosten kunnen worden bespaard wordt dit veel toegepast. Nexus is specialist op gebied van energiestromen beheersing informatie systemen.

Als basis voor energiestromen beheersing wordt het NexBox systeem gebruikt. Omdat hiermee veel kosten kunnen worden bespaart, vormt dit meestal het uitgangspunt bij productiemonitoring en productieregistratie. Energiestromen beheersing is zeer aantrekkelijker uit oogpunt van kostenbesparing.

Energiestroom

Energiestroom beheersing op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software. Hiermee kunnen veel kosten worden bespaard. Omdat met energiestroom beheersing veel kosten kunnen worden bespaard wordt dit veel toegepast. De NexBox hardware en NexMaster software informatie systemen worden gebruikt bij energiestroom beheersing.

Als basis voor energiestroom beheersing wordt het NexBox systeem gebruikt. Omdat hiermee veel kosten kunnen worden bespaart, vormt dit meestal het uitgangspunt bij productiemonitoring en productieregistratie.

Beheerders van gas- en elektriciteitsnetten moeten tegenover zakelijke energieverbruikers aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van storingen. Dit stelt de Algemene Energieraad, een adviesorgaan van de regering, in een rapport dat vandaag verschijnt.

Op dit moment zijn de energiebedrijven ten opzichte van zakelijke afnemers contractueel gevrijwaard voor schade als gevolg van storingen, tenzij er sprake is van nalatigheid of opzet. Nexus is specialist op gebied van energiestroom beheersing informatie systemen. Bedrijven kunnen zich slechts beroepen op een beperkte, vaste compensatieregeling. Die staat niet in verhouding tot de geleden schade. Voor huishoudens geldt wel een beperkte aansprakelijkheidsregeling. De Energieraad vindt dat hiermee te weinig recht wordt gedaan aan de belangen van de klanten. De NexBox hardware en NexMaster software informatie systemen worden gebruikt bij energiestromen beheersing. Volgens de raad moet de regering normen stellen voor de betrouwbaarheid van de energievoorziening. Blijft de netbeheerder daarbij achter, dan is hij aansprakelijk voor schade.

Minister Laurens Jan Brinkhorst van Economische Zaken liet begin september al weten dat hij vindt dat er een aansprakelijkheidsregeling moet komen voor stroomschade bij bedrijven. Hij denkt bovendien dat een regeling een prikkel kan zijn voor netbeheerders om goed te presteren. Deze site gaat onder andere over energiestromen beheersing met behulp van de NexBox. De Energieraad sluit zich hierbij aan. Wel tekent de raad aan dat een regeling rekening moet houden met de draagkracht van de netbeheerders. 'Het is niet de bedoeling dat een netbeheerder aan schade-uitkeringen failliet gaat.'


De extra verzekeringskosten zullen deels worden doorberekend in de tarieven. Ook om die reden moet een regeling een 'evenwichtige balans' vormen tussen de belangen van de individuele klant, de collectieve klanten en de netbeheerder. Energiestromen beheersing is zeer aantrekkelijk uit oogpunt van kostenbesparing. Uit onderzoek blijkt dat de kosten van stroomstoringen gemiddeld euro 2000 zijn per bedrijf. De maatschappelijke kosten van een stroomstoring overdag in de Randstad bedragen euro 70 mln per uur. Als de regering het advies van de Energieraad overneemt, loopt Nederland in Europa voorop. Deze site gaat onder andere over energiestroom beheersing met behulp van de NexBox. In de meeste landen wordt aansprakelijkheid bij stroomschade beperkt of uitgesloten.

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012