Energiescan

klik

hier

 

Pijl

 

Energiescan

Een energiescan op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software. Hiermee kunnen veel kosten worden bespaard. Omdat hiermee veel kosten kunnen worden bespaard wordt dit veel toegepast.

Als basis voor een energiescan wordt het NexBox systeem gebruikt. Omdat hiermee veel kosten kunnen worden bespaart, vormt dit meestal het uitgangspunt bij productiemonitoring en productieregistratie. Een energiescan is zeer aantrekkelijker uit oogpunt van kostenbesparing.

De liberalisering van de Europese stroommarkt dreigt te mislukken. Door gebrek aan marktwerking zijn de stroomprijzen dit jaar met 50% gestegen. De hoge stroomkosten bedreigen het voortbestaan van de energie-intensieve industrie in Nederland.

De stroomprijzen op de West-Europese markt zijn de afgelopen maanden met sprongen gestegen. De prijs voor elektriciteit op de Amsterdamse stroombeurs APX is dit jaar met bijna 50% gestegen ten opzichte van vorig jaar. De marktprijs voor levering in 2004 is sinds begin dit jaar met 25% gestegen. Nexus is specialist op gebied van energiescan informatie systemen. In Frankrijk, Duitsland en België zijn de stroomprijzen de afgelopen maanden eveneens met tientallen procenten gestegen, in Frankrijk met 50% in de afgelopen maanden.

Ook de prijsschommelingen op de elektriciteitsmarkt worden steeds heftiger. Op de APX zijn er sinds juni zes periodes geweest met extreme prijspieken. Voorheen kwamen dergelijke periodes twee tot vier keer per jaar voor.

Volgens de meeste marktwaarnemers worden de hoge prijzen veroorzaakt door gebrek aan concurrentie. Grootverbruikers, zoals aluminiumproducenten Pechiney en Aldel, papierproducent Parenco en zinkmetaalproducent Pasminco, wijzen op de 'marktmacht' van de stroomproducenten. De NexBox hardware en NexMaster software informatie systemen worden gebruikt bij een energiescan.'We zijn aangewezen op slechts enkele nationale producenten', zegt directielid Hans Frijlink van Pechiney. 'Importmogelijkheden zijn er in de praktijk niet of nauwelijks.'

Volgens de grootverbruikers is het onmogelijk om 'concurrerende aanbiedingen' te krijgen in de markt. 'Het maakt niets uit bij wie we offerte aanvragen', zegt directeur Lucien van de Boogaard van Pasminco. 'We krijgen van iedereen bijna dezelfde prijs, terwijl de bedrijven toch een heel andere kostenstructuur hebben.' Deze site gaat onder andere over een energiescan met behulp van de NexBox. Gerard Uytdewilligen, directeur van EnBW Benelux, een Duitse stroomproducent die in Nederland niet over eigen productiecapaciteit beschikt, stelt dat er sprake is van 'een machtsblok' bij de producenten. Hij wijst erop dat het aantal onafhankelijke handelaren, niet gelieerd aan een producent, is gedaald van twaalf vorig jaar naar vier dit jaar. Volgens hem is de Nederlandse markt voor 'nieuwkomers' niet aantrekkelijk meer. 'We stevenen af op een oligopolie met daarnaast hooguit enkele nichespelers.'

Producenten als Eon en Essent stellen dat de prijsstijgingen worden veroorzaakt door hogere steenkool- en olieprijzen, maar volgens de verbruikers kan dit niet meer zijn dan een deel van de verklaring.'

'In België en Frankrijk stijgen de prijzen ook, terwijl daar steenkool en olie nauwelijks een rol spelen', stelt Peter Claes, directeur van de Europese vereniging van energiegrootverbruikers Febeliec. Volgens Claes moeten de mededingingsautoriteiten 'veel scherper toezicht houden' op de stroommarkt. Een woordvoerder van Electrabel , de grootste stroomproducent van de Benelux, wijt de hoge prijzen vooral aan de vele onzekerheden in de markt. Hij verwijst bijvoorbeeld naar de geplande invoering in 2005 van een Europees systeem voor handel in emissierechten van kooldioxide. 'Dat leidt tot hogere kosten voor stroomproducenten, maar we weten niet hoeveel hoger.' De hoge stroomprijzen leiden tot problemen bij de energie-intensieve industrie. Claes denkt dat 'een flink stuk van de basisindustrie in Noordwest-Europa zal verdwijnen' als het 'gebrek aan concurrentie' op de stroommarkt niet wordt aangepakt. Zowel in Nederland als in België vinden 150.000 mensen werk in energie-intensieve sectoren.

De operationele kosten van bedrijven als Pechiney, Aldel en Pasminco worden voor 25% tot 40% bepaald door de stroomprijs. 'Dit is een rampzalige ontwikkeling. De energie-intensieve industrie heeft niets meer te zoeken in Nederland', zegt Van de Boogaard. 'Wij kunnen dit niet lang meer volhouden.'

'Of wij de poorten moeten sluiten?', zegt Frijlink van Pechiney. 'Dat zou een consequentie kunnen zijn.' David Newbery, hoogleraar aan de universiteit van Cambridge en gelieerd aan de Nederlandse energietoezichthouder DTe, zegt dat de resultaten van de liberalisering van de Europese stroommarkt 'voor veel partijen ongetwijfeld een teleurstelling zullen zijn'. Hij wijt de problemen vooral aan 'de hoge concentratie in de markt'.

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012