Energierekening controle

klik

hier

 

Pijl

 

Energierekening gegevens controle

Energierekening gegevens controle op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software. Hiermee kan veel geld worden bespaard. Omdat met hiermee veel geld kan worden bespaard wordt dit veel toegepast. Nexus is specialist op gebied van energierekening gegevens controle informatie systemen. De NexBox hardware en NexMaster software informatie systemen worden hiervoor gebruikt.

Als basis voor energierekening gegevens controle wordt het NexBox systeem gebruikt. Omdat hiermee veel geld kan worden bespaart, vormt dit meestal een van de uitgangspunten bij productiemonitoring en productieregistratie. Energierekening controle is veel aantrekkelijker uit oogpunt van kostenbesparing. Noodkreten uit de vrije stroommarkt: de prijzen gaan door het dak, er is geen concurrentie. 'Dit gaat de BV Nederland geld kosten.'

Diverse instanties lieten in het voorjaar al waarschuwingen horen. De Algemene Energieraad, adviesorgaan van de regering, stelde in april dat de geliberaliseerde Europese stroommarkt 'oligopolistisch' dreigde te worden. De raad waarschuwde voor 'prijspieken, oligopoliewinsten, onderinvesteringen en hoge tarieven voor grootverbruikers'.
Een commissie van energiewaakhond DTe constateerde in mei dat de 'liquiditeit' (vraag en aanbod) in de Nederlandse stroommarkt afneemt. De markt wordt steeds meer gedomineerd door enkele 'verticaal geïntegreerde spelers'. Deze site gaat onder andere over energierekening controle met behulp van de NexBox. En die spelers - grote producenten als Electrabel , Essent, Eon en EdF - hebben 'niet noodzakelijkerwijs een belang bij het instandhouden van een goed functionerende, liquide groothandelsmarkt,' aldus de DTe.

De sombere voorspellingen van DTe en Energieraad lijken steeds meer bewaarheid te worden. Vraag en aanbod op de stroommarkt zijn in de tweede helft van het jaar alleen nog maar verder afgenomen. Tweederde van de handelaren is inmiddels verdwenen. 'De "over-the-counter"-markt (rechtstreekse handel tussen marktpartijen, red.) is volledig opgedroogd,' zegt een leverancier die anoniem wil blijven.

'Als ik één contract sluit,' zegt energie-inkoper Martin Som van papierproducent Parenco, 'dan is dat al bepalend voor de marktprijs van die dag.' Ook het volume op de APX daalt. Dit jaar is 15% minder stroom verhandeld op de Amsterdamse stroombeurs vorig jaar.

De 'dunne' markt leidt niet alleen tot hogere prijzen, maar ook tot enorme volatiliteit. Op de APX komen steeds meer en grotere prijsschommelingen voor. Voor partijen die niet over eigen productie beschikken, levert dit grote risico's op. 'De APX is een achtbaan geworden,' zegt een gefrustreerde handelaar. 'Een casino ,' stelt een collega. David Newbery, energie-expert van de universiteit van Cambridge en voorzitter van de marktmonitoringscommissie van de DTe, erkent desgevraagd dat de resultaten van de liberalisering van de Europese stroommarkt voor veel partijen 'ongetwijfeld een teleurstelling' zijn. Het grootste probleem is volgens hem 'de mate van concentratie' in de Europese markt. 'Dat is vooral een zorg als de capaciteit afneemt. Dan hebben producenten de macht om de prijzen te bepalen.'

Volgens Hans Grünfeld van de vereniging voor energiegrootverbruikers VEMW kun je als grootverbruiker nog maar bij 'een paar partijen' terecht. 'Die hebben er geen belang bij om concurrerende aanbiedingen te doen. Daar hoeven ze niet eens afspraken over te maken.'

De grootverbruikers pleiten al jaren voor uitbreiding van de importcapaciteit. Groot was hun teleurstelling dan ook toen netbeheerder Tennet onlangs meldde dat een beloofde vergroting van de importcapaciteit vanuit Duitsland om technische redenen niet tot stand is gekomen. 'Dat is een grote tegenslag', stelt Hans Frijlink, directielid van aluminiumproducent Pechiney. 'Nederland is en blijft nu een eiland.' 'De droom van een geïntegreerde Europese markt, één grote koperen plaat, komt inderdaad niet uit,' erkent Bert den Ouden, directeur van stroombeurs APX. 'De infrastructuur blijkt dat niet aan te kunnen.'
Ander probleem, zeggen zowel Newbery als Den Ouden, is het gebrek aan transparantie op de markt. Den Ouden: 'Producenten zouden verplicht moeten worden gesteld om hun beschikbare opgestelde vermogen bekend te maken. Dan kun je ook verklaringen vinden voor de hoge prijzen. We kunnen nu geen goede analyse maken.' Een handelaar: 'We hebben geen flauw benul van wat er op enig moment aan capaciteit beschikbaar is in de markt. Dat weten alleen de producenten.'

Frijlink wijst erop dat de hele BV Nederland de gevolgen van de weeffouten in de vrije energiemarkt zal merken. Ondertussen staat het water sommige verbruikers aan de lippen. Volgens Lucien van de Boogaard, directeur van de producent van zinkmetaal Pasminco, moet het ministerie van Economische Zaken snel ingrijpen. Hij pleit voor uitbreiding van de stroomproductiecapaciteit. 'Bij EZ moeten ze wakker worden. De industrie verdwijnt hier in een ijzingwekkend tempo.'

Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt al langer overleg te voeren met EZ over compenserende maatregelen voor grootverbruikers. 'Maar dat komt al snel op staatssteun,' zegt een woordvoerder. 'Dat mag niet.' Wat er wel moet gebeuren, weet hij ook niet. 'Het is moeilijk,' erkent Newbery. 'Ik zou op dit moment niet graag een aluminiumproducent zijn in Europa.'


De zaak van de verdwenen stroomkabel
Wat is er gebeurd met Norned, de stroomkabel tussen Noorwegen en Nederland, waarvoor al in 1994 een contract is getekend? De Noorse producent Statkraft zegt al jaren helemaal klaar te zijn om deze grote stroomkabel aan te leggen.

De Nederlandse stroomproducenten hebben minder haast. Het contract is getekend toen de producenten nog in staatshanden waren, verenigd in de SEP. Jaap Post, directeur van SEP-rechtsopvolger NEA, waarvan de huidige particuliere Nederlandse stroomproducenten de aandeelhouders zijn, erkent dat 'de liberalisering de waarde van het contract heeft aangetast'. De NEA laat het contract onderzoeken door 'Brussel'. 'Alleen als het plan geheel ongewijzigd wordt goedgekeurd, gaan wij ermee door', zegt Post. Ondertussen is de kabel verdwenen uit de capaciteitsplannen van de overheid. 'Norned is geen aannemelijke optie meer', zegt een woordvoerder van staatsnetbeheerder Tennet.

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012