Energiemonitoringsysteem en energiemonitoringsystemen

klik

hier

 

Pijl

 

Energiemonitoringsysteem

Een energiemonitoringsysteem op basis van de NexBox. Hiermee kunnen veel kosten worden bespaard. Omdat met een monitoringsysteem veel kosten kunnen worden bespaard wordt dit veel toegepast. Nexus is specialist op gebied van energiemonitoring. De NexBox wordt gebruikt als energiemonitoringsysteem.

Als basis voor energiemonitoring wordt het NexBox systeem gebruikt. Omdat hiermee veel kosten kunnen worden bespaard, vormt dir meestal het uitgangspunt bij productiemonitoring en productieregistratie.

Deze site gaat onder andere over het energiemonitoringsysteem met behulp van de NexBox.

Energiemonitoringsystemen

Energiemonitoringsystemen op basis van de NexBox. Omdat hiermee veel kosten kunnen worden bespaard wordt dit systeem veel toegepast. Nexus is specialist op gebied van energiemonitoringsystemen. De NexBox wordt hiervoor gebruikt.

Als basis voor energiemonitoring wordt het NexBox systeem gebruikt. Omdat hiermee veel kosten kunnen worden bespaard, vormt dit meestal het uitgangspunt bij productiemonitoring en productieregistratie. Energiemonitoringsystemen zijn zeer aantrekkelijk uit oogpunt van kostenbesparing.

Register denkt dat 'op termijn alleen grote bedrijven mee kunnen komen in dit spel. Je moet een enorme hoeveelheid informatie verzamelen en verwerken om de markt goed te kunnen volgen. En dan moet je ook nog jaren vooruit kunnen kijken. We handelen nu voor levering van morgen, maar ook al voor 2004 en zelfs 2005. We hebben grote investeringen moeten plegen in IT en in hooggekwalificeerde mensen. Een energiemonitoringsysteem is veel aantrekkelijker uit oogpunt van kostenbesparing. Kleine bedrijven kunnen dat niet opbrengen.' Ondanks al deze investeringen, werkt de vrije markt efficiënter dan de gereguleerde markt van vroeger, daarvan is Register overtuigd. Sombere voorspellingen zoals onlangs van de Algemene Energieraad, dat de vrije stroommarkt zal leiden tot minder concurrentie en hogere prijzen, deelt hij niet. 'Vergeet niet dat er vroeger heel veel inefficiency voorkwam. Die werd echter afgewenteld op de verbruiker. Nu dragen wij zelf de kosten als we het niet goed doen.'

De vrije jongens van de energiemarkt
Elektriciteit is een relatief nieuwe commodity. Deze site gaat onder andere over energiemonitoringsystemen met behulp van de NexBox. Enkele jaren geleden bestond er immers nog geen 'markt' voor elektriciteit. De prijzen werden door de overheid bepaald; klanten bestonden niet, alleen 'aansluitingen'.

Het gebrek aan concurrentie kan ertoe leiden dat het belangrijkste voordeel van de vrije markt, lagere prijzen, niet zal worden gerealiseerd, stelt de DTe.


Onder de huidige wet wordt de elektriciteitsmarkt voor huishoudens en kleinzakelijke afnemers per 1 januari 2004 geliberaliseerd. Verschillende belanghebbenden, waaronder de Consumentenbond, zetten vraagtekens bij de wenselijkheid van die datum. Staatssecretaris Joop Wijn van Economische Zaken heeft in maart een commissie ingesteld, de commissie Van Rooy, die onderzoekt of liberalisering op deze termijn verantwoord is.
Volgens de DTe is een goed functionerende groothandelsmarkt 'cruciaal' voor het welslagen van de liberalisering.
De DTe constateert dat de trend naar minder concurrentie zich in de eerste maanden van 2003 heeft doorgezet. De handelsvolumes in de markt en op de stroombeurs APX zijn verder afgenomen. De transactiekosten zijn gestegen.


Volgens de toezichthouder wordt het steeds moeilijker voor onafhankelijke spelers om zich op de markt te handhaven. Daarnaast wijst de DTe op het probleem van afnemende prijstransparantie, waardoor partijen onvoldoende in staat zijn om prijsontwikkelingen te volgen en nieuwkomers zich minder snel op de elektriciteitsmarkt wagen.


De Algemene Energieraad, een adviesorgaan van de regering, waarschuwde onlangs ook al voor het gevaar van te weinig concurrentie op de vrije energiemarkt. De raad, die vreest voor 'oligopoliewinsten' en 'prijspieken' in de vrije markt, riep op tot een debat over de liberalisering.


De DTe gaat nu nader onderzoek doen naar de ontwikkelingen in de elektriciteitsmarkt. De toezichthouder komt na de zomer met aanbevelingen om de marktstructuur te verbeteren.


Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012