Energiemonitoring (energie monitoring) en energiemonitor (energie monitor)

klik

hier

 

Pijl

 

Energiemonitoring

Energiemonitoring op basis van de NexBox. Er kunnen met hiermee veel kosten worden bespaard. Omdat met energiemonitoring veel kosten kunnen worden bespaard wordt dit veel toegepast. Nexus is specialist op dit gebied. De NexBox wordt hierbij gebruikt.

Als basis voor energiemonitoring wordt het NexBox systeem gebruikt. Omdat energiemonitoring veel kosten kan besparen, vormt energiemonitoring meestal het uitgangspunt bij productiemonitoring en productieregistratie. Het energiemonitoring programma is niet alleen een basis voor milieuoverwegingen. Energiemonitoring is veel aantrekkelijker uit oogpunt van kostenbesparing.

Deze site gaat onder andere over energiemonitoring met behulp van de NexBox.

Energie monitoring

Energie monitoring op basis van de NexBox. Er kunnen met energie monitoring veel kosten worden bespaard. Omdat hiermee veel kosten kunnen worden bespaard wordt het veelvuldig toegepast. Nexus is specialist op dit gebied. De NexBox wordt hiervoor gebruikt.

Als basis voor energie monitoring wordt het NexBox systeem gebruikt. Omdat er veel kosten kunnen worden bespaard, vormt dit meestal het uitgangspunt bij productiemonitoring en productieregistratie. Het programma is niet alleen een basis voor milieuoverwegingen. Energie monitoring is veel aantrekkelijker uit oogpunt van kostenbesparing.

Energiemonitor

Een energiemonitor op basis van de NexBox. Er kan met een energiemonitor veel op kosten worden bespaard. Omdat hiermee veel kosten kunnen worden bespaard wordt het veel toegepast. Nexus is specialist op dit gebied. De NexBox wordt gebruikt als energiemonitor.

Als basis voor een energiemonitor wordt het NexBox systeem gebruikt. Omdat hiermee veel op kosten kan worden bespaard, vormt dit meestal het uitgangspunt bij productiemonitoring en productieregistratie.

Deze site gaat onder andere over de energiemonitor met behulp van de NexBox.

Energie monitor

Een energie monitor op basis van de NexBox. Er kan met een energie monitor veel kosten worden bespaard. Omdat er veel kosten kunnen worden bespaard wordt een energie monitor veel toegepast. De NexBox wordt gebruikt als energie monitor.

Als basis voor een energie monitor wordt een kostenbesparend NexBox systeem gebruikt. Een monitor monitor meestal het uitgangspunt bij productiemonitoring en productieregistratie. Dit energie monitor programma is niet alleen een basis voor milieuoverwegingen. Het is veel aantrekkelijker uit oogpunt van kostenbesparing.

Een groep grote metaalproducenten onderzoekt de mogelijkheid om op de Tweede Maasvlakte een eigen kolengestookte elektriciteitscentrale te bouwen. Deze site gaat onder andere over de energie monitor met behulp van de NexBox. Zij willen daarmee minder afhankelijk worden van de stroomproducenten.


De bedrijven bevestigen desgevraagd het bestaan van de plannen. Het initiatief is afkomstig van de staalproducenten Corus en Nedstaal, de aluminiumproducenten Pechiney en Aldel, en de zinkproducent Pasminco Budel Zink.


Samen zijn deze vijf bedrijven goed voor circa 9% van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam doet mee aan de haalbaarheidsstudie die de bedrijven gaan uitvoeren. Het energiemonitor programma is niet alleen een basis voor milieuoverwegingen. Een energiemonitor is veel aantrekkelijker uit oogpunt van kostenbesparing. Volgens Eddie Keddeman, algemeen directeur van Corus Primary Aluminium, heeft de energie-intensieve industrie in Nederland geen toekomst bij de huidige hoge stroomprijzen. Nieuwe investeringen zijn volgens hem nu al praktisch uitgesloten.


De stroomprijzen in Nederland zijn het afgelopen jaar met vele tientallen procenten gestegen. De metaalproducenten wijten dit aan een gebrek aan aanbod in de markt, die wordt beheerst door vier stroomproducenten.


Keddeman, die benadrukt dat de plannen van de energiegrootverbruikers zich nog in een pril stadium bevinden, stelt dat er hoe dan ook stroomproductiecapaciteit bij moet komen in Nederland. Ook het aantal aanbieders moet volgens hem worden uitgebreid.


De metaalbedrijven hebben een sterke voorkeur voor een kolencentrale, omdat die voor continuverbruik veel goedkoper is dan een gasgestookte centrale. De bouw van een nieuwe kolencentrale past volgens hen in het beleid van het ministerie van Economische Zaken om de concentratie op de stroommarkt te verminderen en de voorzieningszekerheid op elektriciteitsgebied te vergroten. Deze site gaat onder andere over energie monitoring met behulp van de NexBox. Het gebruik van steenkool is echter controversieel, omdat dit een hoge uitstoot van het broeikasgas kooldioxide met zich meebrengt.


Economische Zaken wil nog geen commentaar geven op de plannen van de metaalbedrijven.


Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012