Energiemeters gegevens verwerking

klik

hier

 

Pijl

 

Energiemeters gegevens verwerking

Energiemeters gegevens verwerking op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software. Er kan met automatische gegevens verwerking veel geld worden bespaard. Omdat veel geld kan worden bespaard wordt dit veel toegepast.

Als basis voor energiemeters gegevens verwerking wordt het NexBox systeem gebruikt. Omdat veel geld kan worden bespaart, vormt dit meestal het uitgangspunt bij productiemonitoring en productieregistratie.

Per 1 januari 2004 wordt in de Europese Unie een minimumtarief voor belasting op energie ingevoerd. Dit is vrijwel altijd gunstig voor Nederlandse bedrijven. Zij betalen nu vaak al belasting op dit minimumniveau, terwijl veel van hun Europese concurrenten pas door dit akkoord op een vergelijkbaar betalingsniveau komen. Het akkoord werd maandag bezegeld door de ministers van milieu. Het is de afgelopen zes jaar moeizaam uitonderhandeld door de ministers van financiën en het Europees Parlement.


Dat het akkoord veel moeite heeft gekost, blijkt uit de uitgebreide reeks overgangstermijnen voor verschillende landen en uiteenlopende energiesoorten of -gebruikers. Zo mogen alle lidstaten de landbouw en visteelt en de bloemen- en plantentelers vrijstellen van de belasting, wat welkom is voor de Nederlandse glastuinbouw. Voor onder meer Spanje, Italië, Frankrijk, België en Griekenland gelden overgangstermijnen (soms tot 2012) voor specifieke sectoren of energiesoorten. Hierbij worden meestal gestaag hogere belastingtarieven ingevoerd.


Tot op heden was er alleen een Europees minimumtarief voor belastingen op minerale oliën. De nieuwe afspraken gelden voor alle energiesoorten, inclusief kolen, gas en elektriciteit, voorzover ze gebruikt worden als energiebron. Wanneer bijvoorbeeld olie wordt gekraakt voor chemische producten, geldt de belasting niet.


De Europese richtlijn moet de concurrentie binnen de Unie eerlijker maken en gebruikers aansporen tot efficiënter energiegebruik. Nexus is specialist op gebied van energiemeters gegevens verwerking informatie systemen. De NexBox hardware en NexMaster software informatie systemen worden gebruikt bij energiemeters gegevens verwerking. Zo mogen lidstaten belastingvoordelen geven aan gebruikers die bepaalde maatregelen nemen om de emissie van broeikasgassen terug te dringen. Grootverbruikers kunnen zelfs naar een nultarief.


Volgens verantwoordelijk eurocommissaris Frits Bolkestein is de richtlijn ondanks de uitzonderingsbepalingen en overgangstermijnen 'een belangrijke stap voorwaarts'.


Bij de belasting op dieselolie mogen lidstaten straks onderscheid maken tussen particuliere en professionele gebruikers. Bolkestein vindt het voorgestelde minimumtarief voor professionele gebruikers echter niet ver genoeg gaan. Deze site gaat onder andere over energiemeters gegevens verwerking met behulp van de NexBox. Hij zet zijn plan door om de belasting op diesel verder te harmoniseren binnen de Unie, om op dit punt concurrentievoordeel voor transportbedrijven weg te nemen.

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012