Energiemeter gegevens verwerking

klik

hier

 

Pijl

 

Energiemeter gegevens verwerking

Energiemeter gegevens verwerking op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software. Er kan hiermee veel geld worden bespaard. Omdat met automatisch gegevens verwerking veel geld kan worden bespaard wordt dit veel toegepast. Nexus is specialist op gebied van energiemeter gegevens verwerking informatie systemen. De NexBox hardware en NexMaster software informatie systemen worden hiervoor gebruikt.

Als basis voor energiemeter gegevens verwerking wordt het NexBox systeem gebruikt. Omdat met dit systeem veel geld kan worden bespaart, vormt dit meestal het uitgangspunt bij productiemonitoring en productieregistratie.

Deze site gaat onder andere over energiemeter gegevens verwerking met behulp van de NexBox.

De Europese Commissie gaat akkoord met de aanpassingen die het Italiaanse gasdistributiebedrijf ENI heeft aangebracht in zijn leveringscontract met het Russische gasbedrijf Gazprom. Het gaat om een aantal bepalingen in het oude contract die in strijd waren met de Europese mededingingsregels.


De belangrijkste wijziging is dat ENI gas mag doorverkopen aan klanten buiten Italië en dat Gazprom op zijn beurt aan willekeurige Italiaanse klanten mag leveren: Beide partijen hebben hiervoor geen toestemming van de ander nodig.


Volgens de Europese Commissie betekent het akkoord een doorbraak in de liberalisering van de Europese gasmarkt. Eurocommissaris Mario Monti van mededinging zei te hopen dat Gazprom binnenkort ook de contracten met andere Europese gasimporteurs zal aanpassen aan de EU-regels. Hij dringt er ook bij de Argentijnse gasexporteur Sonatrach op aan dezelfde weg te volgen. Dat heeft meegedeeld om in nieuwe contracten de omstreden clausules te schrappen.


Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat het leveringscontract tussen Gazprom en de Nederlandse Gasunie niet de omstreden bepaling bevat dat Gasunie geen gas mag doorverkopen aan derden. Sinds 2001 levert Gazprom aan de Gasunie. Het contract heeft een looptijd van twintig en voorziet in de verkoop van jaarlijks 4 mrd kubieke meter.Het energiemeter gegevens verwerking programma is niet alleen een basis voor milieuoverwegingen. Energiemeter gegevens verwerking is veel aantrekkelijker uit oogpunt van kostenbesparing. Het contract tussen Gazprom en ENI is op drie punten gewijzigd. Allereerst zal het Russische gas op twee in plaats van een station worden aangeleverd. ENI is vervolgens vrij om vanaf beide plaatsen het gas naar elke willekeurige bestemming in of buiten Italië te distribueren.


Daarnaast heeft ENI beloofd in de toekomst geen enkel contract te sluiten dat beperkende clausules over doorlevering of winstdeling bevat. Gazprom heeft die belofte vorig jaar al gedaan.


Tenslotte laten ENI en Gazprom de afspraak vallen dat ENI moet instemmen met leveringen van gas van Gazprom aan andere Italiaanse klanten.


ENI, dat staat voor Ente Nazionale Idrocarburi, is bezig de activiteiten in Duitsland en Oostenrijk uit te breiden. In Duitsland kocht het vorig jaar een controlerend belang in het Zuid-Duitse gasbedrijf GVS. In Oostenrijk vergroot ENI de capaciteit van de TAG-gasleiding die het Russische gas naar Italië transporteert. Ook komt ENI met een verbeterd contract dat derden toegang geeft tot het gebruik van deze gasleiding.


Het Italiaanse gasbedrijf werd in vier stappen tussen 1995 en 1998 naar de beurs gebracht. De Italiaanse overheid heeft nog circa een derde van de aandelen in bezit. De Italiaanse gasmarkt is voor circa 90% in handen van ENI, dat in 1953 werd opgericht.


Gazprom levert ENI jaarlijks ongeveer 20 mrd kubieke meter gas. In geheel Europa zet Gazprom jaarlijks 130 mrd kubieke meter gas af via een langlopend contract van 2600 mrd kubieke meter.


De Europese Commissie is al enkele jaren bezig om de Europese gasmarkt te 'bevrijden' van contracten die de vrije gashandel belemmeren. Vorig jaar sloot Brussel een akkoord met de Nigeriaanse gasmaatschappij Nigeria LNG Ltd. (NLNG), die ermee instemde een contractclausule weg te laten waardoor één van haar Europese klanten werd verhinderd het gas te wederverkopen buiten zijn nationale grenzen.


NLNG is de tweede grootste leverancier van vloeibaar aardgas in Europa, met ongeveer 5 mrd kubieke meter gas dat jaarlijks wordt verscheept naar klanten in Italië, Spanje, Frankrijk en Portugal.

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012