Energiekostenbesparing

klik

hier

 

Pijl

 

Energiekostenbesparing

Energiekostenbesparing op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software. Omdat hiermee veel geld kan worden bespaard wordt dit veel toegepast. Nexus is specialist op gebied van energiekostenbesparing informatie systemen. De NexBox hardware en NexMaster software informatie systemen worden hiervoor ingezet.

Het Afval Energie Bedrijf van de gemeente Amsterdam gaat elektriciteit verkopen op de vrije markt. Het bedrijf heeft zijn leveringscontract met energiebedrijf Nuon per 1 januari beëindigd. Amsterdam heeft een belang van 7% in Nuon.

De gemeente Amsterdam wordt, via zijn afvalverbrandingsbedrijf, als zelfstandig energieproducent actief op de stroommarkt. 'Een unieke stap, die de Amsterdamse burgers geld gaat opleveren', zegt wethouder Hester Maij, die bedrijven en milieu in haar portefeuille heeft. 'De afvalverwerkingstarieven gaan omlaag.'

Deze site gaat onder andere over energiekostenbesparing met behulp van de NexBox. De huidige afvalverbrandingsinstallatie van het Afval Energie Bedrijf, 100% eigendom van de gemeente Amsterdam, produceert 500 mln kilowattuur (kWh) elektriciteit per jaar, die vrijkomt bij de verbranding van afval. Hiermee kunnen 150.000 huishoudens van stroom worden voorzien.


Daarnaast heeft het college van Burgemeester en Wethouders vorige week besloten om een tweede afvalverbrandingsinstallatie te gaan bouwen in het westelijk havengebied, die nog eens 470 mln kilowattuur elektriciteit gaat produceren.


Deze nieuwe 'afvalenergiecentrale', volgens Maij de geavanceerdste in de wereld, gaat euro 338 mln kosten en moet in 2006 klaar zijn. De twee afvalcentrales zijn samen goed voor 1% van de Nederlandse stroomproductie.


Het Afval Energie Bedrijf, de voormalige Gemeentelijke Dienst Afvalverwerking (GDA), levert zijn elektriciteit op dit moment aan Nuon. Daarvoor ontvangt het 3,25 eurocent per kilowattuur, in totaal zo'n euro 16 mln. Volgens directeur Daan van der Linde levert de stap naar de vrije markt de stad in 2004 euro 1,5 mln op.


Van der Linde verwacht volgend jaar 70% van zijn stroom te kunnen verkopen aan andere gemeentelijke diensten in Amsterdam. 'De diensten mogen hun elektriciteit inkopen waar ze willen, maar bijna allemaal zijn ze enthousiast over ons aanbod', zegt hij.


Volgens Van der Linde besparen de diensten volgend jaar samen euro 1 mln door bij het Afval Energie Bedrijf stroom in te kopen. Het afvalbedrijf sleept zelf euro 500.000 aan extra inkomsten binnen. 'We delen de winst met onze zusterbedrijven binnen de gemeente', zegt hij.


De Amsterdamse wethouder Maij ziet het niet als een probleem dat de hoofdstad haar 'eigen' energiebedrijf, Nuon, buitenspel zet. Nuon is een fusiebedrijf, waarin onder andere het voormalige Gemeentelijke Energiebedrijf (GEB) van Amsterdam is opgenomen.

Als basis voor energiekostenbesparing wordt het NexBox systeem gebruikt. Omdat hiermee veel geld kan worden bespaart, vormt dit meestal het uitgangspunt bij productiemonitoring en productieregistratie. Het vormt niet alleen een basis voor milieuoverwegingen. Het is veel aantrekkelijker uit oogpunt van kostenbesparing. Wethouder Maij: 'Amsterdam heeft geen band met Nuon zoals zij dat met het GEB had. Nuon is voor ons gewoon een commercieel bedrijf.'


Het Afval Energie Bedrijf heeft zelf geen organisatie om stroom aan het net te leveren. Daarvoor heeft zij de Energie Data Maatschappij in de arm genomen als zogeheten 'programmaverantwoordelijke' partij.


Dit Amsterdamse bedrijf is een van de weinige zelfstandige - niet aan een energiebedrijf verbonden - marktpartijen die een vergunning van landelijk netbeheerder Tennet hebben om deel te nemen aan de fysieke stroommarkt.


Volgens directeur Gerrit Buist van de Energie Data Maatschappij bewijst het initiatief van de Amsterdamse afvalverwerker dat bedrijven die stroom kunnen produceren geen energiedistributeur meer nodig hebben. 'Dankzij de liberalisering kan iedereen nu zelf de stroommarkt op. Maar dat besef leeft nog onvoldoende', aldus Buist tegen deze krant.


Veertig procent van de stroomproductie in Nederland is afkomstig van warmtekrachtcentrales. De meerderheid daarvan staat opgesteld in industriële bedrijven, bijvoorbeeld in de chemie, de raffinage, de papierindustrie, de levensmiddelenindustrie en de staalindustrie. Ook ziekenhuizen en glastuinbouwbedrijven beschikken over eigen productiemogelijkheden.


Volgens Van der Linde biedt een vrije Nederlandse stroommarkt grote mogelijkheden voor de afvalverwerkingsindustrie. Amsterdam kan daarbij het voortouw nemen in Europa, denkt hij. 'Het rendement van de afvalenergiecentrale die wij nu gaan bouwen, is meer dan 30%. Dat is bijna evenveel als een kolencentrale. Een formidabele prestatie, die wij hebben bereikt met eigen vindingen, die inmiddels zijn gepatenteerd.'


Directeur Van der Linde van het Afval Energie Bedrijf vindt dat Amsterdam zijn kennis moet gaan exporteren.


'In Europa ontstaat dan een geweldig potentieel', aldus Van der Linde. 'Als je de 220 mln ton afval in de Europese Unie met 30% rendement kunt omzetten in elektriciteit, heb je 25.000 megawatt aan milieuvriendelijke productiecapaciteit gecreëerd. Dat is ruim meer dan de huidige Nederlandse stroomproductiecapaciteit. Dat levert een enorme bijdrage aan de voorzieningszekerheid van elektriciteit en aan de doelstellingen voor duurzame energie', meent de directeur van het Afval Energie Bedrijf uit de hoofdstad.

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012