Energiegebruik monitoring

klik

hier

 

Pijl

 

Energiegebruik monitoring

Energiegebruik monitoring op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software. Er kunnen met energiegebruik monitoring veel kosten worden bespaard. Omdat hiermee veel kosten kunnen worden bespaard wordt dit veel toegepast. Nexus is specialist op gebied van monitoring informatie systemen. De NexBox hardware en NexMaster software informatie systemen worden gebruikt bij energiegebruik monitoring.

Als basis voor energiegebruik monitoring wordt het NexBox systeem gebruikt. Het vormt meestal het uitgangspunt bij productiemonitoring en productieregistratie. Dit is zeer aantrekkelijker uit oogpunt van kostenbesparing.

De weg is vrij voor de volledige liberalisering van de energiemarkten medio volgend jaar. Maar bedrijven en afnemers weten nóg niet waar zij aan toe zijn.

Het blijft onduidelijk hoe de vrijmaking van de energiemarkten in Nederland haar beslag zal krijgen. De Eerste Kamer heeft deze week ingestemd met een wijziging van de Overgangswet elektriciteitsproductiesector (Oeps), zij het niet zonder slag of stoot. Formeel is nu de weg vrij voor liberalisering van de markt op 1 juli volgend jaar. Elke afnemer, zakelijk of particulier, moet dan vrij zijn in zijn keuze van energiebedrijf.


De wijziging van de Oeps moet op haar beurt weer leiden tot wijzigingen in de Gaswet en de Elektriciteitswet. Deze site gaat onder andere over energiegebruik monitoring met behulp van de NexBox.Volgens de Eerste Kamer gebeurt dat op een wijze die wetstechnisch niet door de beugel kan. 'Een allegaartje van ad-hocwetgeving' werd het voorstel genoemd en 'een wetsvoorstel met weinig samenhang'. De Eerste Kamer, die een wetsvoorstel slechts goed- of afkeuren kan, is niet gerust op een goede afloop van de privatisering.


De grootste ergernis betreft het aannemen van een amendement-Kortenhorst in de Tweede Kamer. Deze wijziging van de Oeps op voorstel van CDA-kamerlid Roland Kortenhorst beoogt consumenten, waaronder zakelijke afnemers, in de energiemarkt te beschermen. De Gas- en Elektriciteitswet moeten gaan verwijzen naar het Burgerlijk Wetboek (BW), waarin algemene voorwaarden voor de bescherming van consumenten zijn opgenomen.


In het BW zijn zakelijke partijen echter uitdrukkelijk uitgesloten van deze bescherming. De nieuwe Gas- en Elektriciteitswet dreigen, met andere woorden, inbreuk te gaan maken op het stelsel van het burgerlijk recht. Voor wetgevingsdeskundigen is dat een doodzonde, die bij velen verkeerd valt.


Opeenvolgende ministers van Economische Zaken waren tegen het amendement. De Raad van State adviseerde er zeer negatief over. En de prominente rechtsgeleerde Kortmann mengde zich in de discussie met een artikel onder de veelzeggende kop 'Het moet niet veel gekker worden'.


Toch besliste de Tweede Kamer anders, tot afgrijzen van de Eerste Kamer. Het felste verzet daar kwam deze week van de VVD. De liberale senator Niek Ketting, vroeger directievoorzitter van de Samenwerkende Electriciteits Produktiebedrijven en directeur van het Gemeentelijk Energiebedrijf in Amsterdam, dreigde met zijn fractie tegen de wetswijziging te zullen stemmen.


De keuze in het BW om consumenten wel en zakelijke afnemers niet te beschermen, is bewust gemaakt, betoogde hij. De opzet was om slechts de zwakste marktpartijen bescherming te bieden. Bovendien is nu het liberaliseren van de energiemarkten aan de orde. Bij zo'n liberalisering is bescherming van zakelijke partijen wel een heel vreemde eend in de bijt, aldus Ketting.


Minister Laurens Jan Brinkhorst van Economische Zaken deelt die bezwaren. De toch al onoverzichtelijke wetgeving rond de liberalisering is door toedoen van de Tweede Kamer nog rommeliger geworden, meent de D66-bewindsman. Hij wil direct na de zomer in samenspraak met zijn collega Piet Hein Donner van Justitie 'voor eens en voor altijd naar ieders tevredenheid' de consumentenbescherming op het gebied van de energie regelen. Hij zal daartoe nieuwe voorstellen voor wetswijziging naar het parlement sturen.


Maar voor het zover is, aldus Brinkhorst, moeten de huidige wijzigingsvoorstellen gewoon worden goedgekeurd om geen nieuwe vertraging op te lopen. Dat nu viel verkeerd bij de VVD. 'Een wet is goed of een wet is slecht', zei senator Ketting. 'De minister laat mijn fractie geen andere keuze dan zich tegen dit voorstel uit te spreken.'


Brinkhorst kreeg hulp van SGP-senator Gert van den Berg. Deze adviseerde hem om aan energiebedrijven kenbaar te maken 'dat zij voorzichtig moeten zijn met het afsluiten van contracten op het punt van de algemene voorwaarden'. Brinkhorst nam deze suggestie over. 'Zij kan juridisch niet bindend zijn, maar is wel een duidelijk signaal', aldus de bewindsman. Bovendien hoeft de waarschuwing maar voor 'een paar maanden' te gelden, meent hij. Dan denkt hij zijn nieuwe regime voor de bescherming van afnemers aan het parlement te kunnen voorleggen. Daarmee nam de VVD genoegen.


De energiesector moet dus vooralsnog niet te veel bewegen. Toch staat voor Brinkhorst vast dat de liberalisering, al enkele malen uitgesteld, medio volgend jaar echt een feit moet zijn. Daarna pas komt eventuele privatisering van energiebedrijven aan de orde. Als het aan Brinkhorst ligt gebeurt dat niet voor 1 januari 2005. Hij waarschuwt dat er op dit moment geen zekerheid is dat er straks ook werkelijk geprivatiseerd gaat worden. Het al jaren opgevoerde drama van de vrije energiemarkt wordt ongetwijfeld nog vervolgd.

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012