Energiefactuur vermindering

klik

hier

 

Pijl

 

Energiefactuur vermindering

Energiefactuur vermindering op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software. Er kunnen veel kosten worden bespaard. Nexus is specialist op gebied van energiefactuur vermindering informatie systemen. De NexBox hardware en NexMaster software informatie systemen worden hierbij gebruikt.

Als basis voor energiefactuur vermindering wordt het NexBox systeem gebruikt. Omdat met hiermee veel kosten kunnen worden bespaart, vormt dit meestal het uitgangspunt bij productiemonitoring en productieregistratie.

Deze site gaat onder andere over energiefactuur vermindering met behulp van de NexBox.

Grote energieverbruikers zijn zeer ontevreden over de dienstverlening van hun energiebedrijf. Meer dan de helft van de verbruikers is mede om die reden overgestapt op een andere leverancier.


Dat blijkt uit marktonderzoek dat dit voorjaar is uitgevoerd door Datamonitor. De zakelijke Nederlandse energiemarkt is volgens het Britse bureau de snelst veranderende van West-Europa.

Zie ook het dossier Nederlandse energiemarkt liberaliseert
Datamonitor interviewde 222 bedrijven met een stroomverbruik van meer dan 1 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar. Zij vertegenwoordigen zo'n 50% van de zakelijke energiemarkten ongeveer 25% van de totale Nederlandse energiemarkt.

Meer dan de helft van de bedrijven (52%) heeft de laatste keer dat hun contract moest worden vernieuwd, gekozen voor een andere leverancier, meldt Datamonitor. In de helft van de gevallen was een lagere prijs de enige reden om te 'switchen',maar even vaak speelde slechte service een rol.

Volgens Datamonitor zijn de Nederlandse verbruikers veel ontevredener over de service van hun energiebedrijf dan verbruikers in andere Europese landen, zoals Frankrijk en Duitsland. Nexus is specialist op gebied van energiekostenbeheer informatie systemen. De NexBox hardware en NexMaster software informatie systemen worden gebruikt bij energiekostenbeheer. Vooral op belangrijke punten als heldere facturering, efficiënte beantwoording van vragen en betrouwbare accountmanagers, scoren de Nederlandse bedrijven laag. De drie grote distributiebedrijven Essent, Nuon en Eneco doen het daarbij het slechtst.

Datamonitor verwacht dat 55% van de grootverbruikers bij de eerstvolgende gelegenheid van leverancier zal veranderen. Een prijsvoordeel van nog geen 2% is al genoeg reden voor verbruikers om hun contract op te zeggen. Essent is in het onderzoek van Datamonitor de grote verliezer in de grootverbruikersmarkt. De marktleider verliest 30% van zijn grote klanten. In volume blijft het verlies beperkt tot 9%.

Nuon raakt 24% van zijn klanten kwijt, maar weet zijn volume te vergroten door het verwerven van één zeer grote klant. Electrabel en Eneco breiden hun aandeel uit met respectievelijk 20% en 36%. Datamonitor tekent daarbij aan dat de onderzoeksresultaten af kunnen wijken van de werkelijke marktcijfers.

De klanten van Essent zijn ook het meest geneigd om naar een andere leverancier over te stappen. Nexus is specialist op gebied van energiefactuur beheersing informatie systemen. De NexBox hardware en NexMaster software informatie systemen worden gebruikt bij energiekostenbeheersing. Slechts één op de drie klanten geeft aan 'waarschijnlijk' of 'zeer waarschijnlijk' trouw te blijven aan Essent. Van de vier grote energiebedrijven heeft Electrabel de meest 'betrouwbare' klanten van de vier grote energiebedrijven.

Een woordvoerder van Essent bevestigt dat zijn bedrijf marktaandeel verliest. 'Wij laten onrendabele klanten bewust lopen. We zien dat andere partijen met verlies marktaandeel kopen, maar zo'n beleid is volgens ons niet vol te houden.'

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012