Energiebewaking

klik

hier

 

Pijl

 

Energiebewaking

Energiebewaking op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software. Er kunnen met een automatische energiebewaking veel kosten worden bespaard. Omdat met hiermee veel kosten kunnen worden bespaard wordt dit veel toegepast. Nexus is specialist op het gebied van informatie systemen. De NexBox hardware en NexMaster software informatie systemen worden gebruikt voor energiebewaking.

Als basis voor energiebewaking wordt het NexBox systeem gebruikt. Omdat hiermee veel kosten kunnen worden bespaart, vormt dit meestal het uitgangspunt bij productiemonitoring en productieregistratie. Automatisch energiebewaking is zeer aantrekkelijker uit oogpunt van kostenbesparing.

Deze site gaat onder andere over energiebewaking met behulp van de NexBox.

Energiebewakingsysteem

Een energiebewakingsysteem op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software. Er kunnen met een automatisch systeem veel kosten worden bespaard. Omdat met een automatisch energiebewakingsysteem veel kosten kunnen worden bespaard wordt dit veel toegepast. Nexus is specialist op het gebied van energiebewakingsysteem informatie systemen. De NexBox hardware en NexMaster software informatie systemen worden gebruikt als energiebewakingsysteem.

Als basis voor een energiebewakingsysteem wordt het NexBox systeem gebruikt. Omdat met een automatisch systeem veel kosten kunnen worden bespaart, vormt een dit meestal het uitgangspunt bij productiemonitoring en productieregistratie. Een automatisch energiebewakingsysteem is zeer aantrekkelijker uit oogpunt van kostenbesparing.

Energiebewakingsytemen

Energiebewakingsystemen op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software. Er kunnen met hiermee veel kosten worden bespaard. Omdat met automatische energiebewakingsystemen veel kosten kunnen worden bespaard worden deze veel toegepast. De NexBox hardware en NexMaster software informatie systemen worden gebruikt als energiebewakingsystemen.

Als basis voor energiebewakingsystemen wordt het NexBox systeem gebruikt. Omdat met dit automatisch systeem veel kosten kunnen worden bespaart, vormt dit meestal het uitgangspunt bij productiemonitoring en productieregistratie.

Energiebewakingssysteem

Een energiebewakingssysteem op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software. Er kunnen met een automatisch systeem veel kosten worden bespaard. Omdat met een automatisch energiebewakingssysteem veel kosten kunnen worden bespaard wordt dit veel toegepast. Nexus is specialist op het gebied van energiebewakingssysteem informatie systemen.

Als basis voor een energiebewakingssysteem wordt het NexBox systeem gebruikt. Omdat hiermee veel kosten kunnen worden bespaart, vormt dit meestal het uitgangspunt bij productiemonitoring en productieregistratie. Een automatisch energiebewakingssysteem is zeer aantrekkelijker uit oogpunt van kostenbesparing.

Energiebewakingsystemen

Energiebewakingssystemen op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software. Er kunnen met dit type systemen veel kosten worden bespaard. Nexus is specialist op het gebied van informatie ssystemen. De NexBox hardware en NexMaster software informatie systemen worden gebruikt als energiebewakingssystemen.

Als basis voor energiebewakingssystemen wordt het NexBox systeem gebruikt. Omdat hiermee veel kosten kunnen worden bespaart, vormt dit meestal het uitgangspunt bij productiemonitoring en productieregistratie.

Dit schrijft de voorzitter van MKB-Nederland, Hans de Boer, in een brandbrief aan staatssecretaris Joop Wijn van Economische Zaken. MKB-Nederland roept de regering op om de 'slepende problematiek' zo snel mogelijk op te lossen.


Sinds 1 januari 2002 zijn na de energiegrootverbruikers ook middelgrote verbruikers van gas en stroom vrij in hun keuze van leverancier. De helft van de 65.000 betrokken bedrijven is inmiddels overgestapt van traditionele leveranciers als Nuon, Essent en Eneco naar nieuwkomers als Spark Energy, Vattenfall, EnbW en Energy XS.


Meer dan drie kwart van de bedrijven die zijn 'geswitcht', heeft over 2002 nog geen afrekening ontvangen van de nieuwe leverancier, meldt MKB-Nederland. In dit segment is een maandelijkse facturering gebruikelijk. Oorzaak van de problemen is dat de nieuwe leveranciers geen meetgegevens ontvangen van de netbeheerders. De netbeheerders, die deel uitmaken van de gevestigde energiebedrijven, blijven in de vrije markt verantwoordelijk voor de verwerking van meetdata en het transport van energie.

Uit onderzoek van de DTe blijkt dat de storingen niet goed worden bijgehouden, zodat er onvoldoende informatie is over de technische levensduur van netwerkonderdelen. Wijn zegt de Kamer toe scherpere eisen te stellen aan de storingsregistratie. In de toekomst kunnen ook consumenten naar een meldpunt voor stroomuitval bellen.


Een commissie onderzoekt nu of alle partijen voldoen aan de voorwaarden voor een vrije markt waarin huishoudens vanaf 2004 zelf hun elektriciteitsbedrijf kunnen kiezen. Mocht onverhoopt en onverwacht blijken dat dit niet het geval is, dan moet de liberalisering volgens Wijn worden uitgesteld. Maar zijn inzet is nog steeds de markt over tien maanden vrij te geven, benadrukt een EZ-woordvoerder.


PvdA-kamerlid Ferd Crone twijfelt sterk aan de haalbaarheid daarvan. Crone: 'Er vindt nu nog geen smetteloze afwikkeling van rekeningen plaats. Dat is wel een basisvoorwaarde voor een vrije markt. Als je straks van leverancier verandert, wil je wel weten wat voor een tarieven die in rekening brengt. Wijn wil de geplande liberalisering doorzetten, maar ik twijfel sterk of we dat moeten doen.'


Wijn komt binnenkort met een wetsvoorstel waarin eisen worden gesteld aan de mate van stroomstoringen die acceptabel zijn. Bij grotere stroomuitval moeten de netbeheerders hun zakelijke afnemers een vergoeding betalen. Tevens mogen bedrijven die relatief weinig storingen hebben de nettarieven die zij in rekening brengen verhogen. Netbeheerders met een bovengemiddelde stroomuitval moeten een lager tarief in rekening brengen.


Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012