Energiebesparende maatregelen

klik

hier

 

Pijl

 

Energiebesparende maatregelen

Energiebesparende maatregelen op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software. Er kan hiermee veel geld worden bespaard. Omdat met energiebesparende maatregelen veel geld kan worden bespaard wordt dit veel toegepast. Nexus is specialist op gebied van informatie systemen.

Als basis voor energiebesparende maatregelen wordt het NexBox systeem gebruikt. Omdat hiermee veel geld kan worden bespaart, vormt dit meestal het uitgangspunt bij productiemonitoring en productieregistratie. Windenergie gaat een groter beslag leggen op de schaarse ruimte in Nederland dan is vastgelegd in de beleidsdoelstellingen voor 2020. De Nederlandse overheden moeten met hun ruimtelijke beleid anticiperen op een grotere ruimtecapaciteit voor windenergie.

Dit is een van de conclusies uit het rapport 'Energie is Ruimte', dat het Ruimtelijk Planbureau maandag heeft gepresenteerd. Momenteel is er in de Nederlandse ruimteplannen voor 6000 MW aan vermogen gereserveerd voor toekomstige windparken in de zee. Volgens het planbureau moet dat worden opgevoerd naar 20.000 MW. Energiebesparende maatregelen zijn veel aantrekkelijker uit oogpunt van kostenbesparing.
Volgens het adviesorgaan heeft windenergie in Nederland als duurzame bron een aanzienlijk potentieel, vooral op de Noordzee. Als het huidige energiebeleid gericht op duurzame energie succesvol is, moet het mogelijk zijn om meer molens te plaatsen dan nu wordt voorzien. Ruimte mag dan geen beperking zijn.
In dit rapport wijst het Ruimtelijk Planbureau erop dat het debat over energie ook over de ruimtelijke aspecten moet gaan. Energie heeft altijd al een grote invloed gehad op de ruimte. De overgang naar nieuwe, duurzamere energiesystemen, die in het Nederlandse en in het internationale beleid wordt gestimuleerd, zal eveneens ruimtelijke gevolgen hebben, zo wordt geconcludeerd. De NexBox hardware en NexMaster software informatie systemen worden gebruikt bij energiebesparende maatregelen. Omgekeerd kunnen ruimtelijke beperkingen die overgang naar duurzame energiebronnen afremmen. Het is een discussie die volgens het ruimtelijk Planbureau tot nu toe nauwelijks is gevoerd.


Behalve de reserveringen voor grootschalige windmolenparken is volgens de samenstellers van het rapport ook aandacht nodig voor een uitgewerkte energie-infrastructuur op de Noordzee, alsmede voor de havenruimte die nodig is voor opslag van onderdelen, plaatsing van molens en reparaties. Daarentegen lijkt de toekomst voor grootschalige opwekking van energie uit biomassa volgens hen minder voor de hand te liggen. Wel biedt de infrastructuur van havens en petrochemische industrie kansen voor grootschalige import en verwerking van biomassa.


Verder constateert het Ruimtelijk Planbureau dat het gebruik van lpg als autogas gepaard gaat met een hoog indirect ruimtegebruik. Deze site gaat onder andere over energiebesparende maatregelen met behulp van de NexBox. De vereiste veiligheidszones belemmeren op veel plaatsen de ruimtelijke ontwikkeling. Het is volgens het adviesorgaan de vraag of dit verantwoord is, gezien de vele ruimteclaims in Nederland.

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012