Energiebeheersystemen

klik

hier

 

Pijl

 

Energiebeheersystemen

Energiebeheersystemen op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software. Er kunnen met energiebeheersystemen veel kosten worden bespaard. Omdat hiermee veel kosten kunnen worden bespaard worden deze veel toegepast. Nexus is specialist op gebied van energiebeheer informatie systemen. De NexBox hardware en NexMaster software informatie systemen worden gebruikt als energiebeheersystemen.

Als basis voor de energiebeheersystemen wordt het NexBox systeem gebruikt. Het uitgangspunt bij productiemonitoring en productieregistratie. Zij zijn zeer aantrekkelijker uit oogpunt van kostenbesparing.

Het Europees Parlement heeft donderdag ingestemd met een compromis over de liberalisering van de energiemarkten in de Unie. Vanaf uiterlijk 1 juli 2004 moeten bedrijven in alle EU-lidstaten hun leverancier van gas en elektriciteit zelf kunnen kiezen.

Burgers in Europa moeten die keuzemogelijkheid op zijn laatst drie jaar later hebben. Binnen het overleg lag er woensdag nog één amendement op tafel dat een akkoord kon voorkomen: dat van Claude Turmes, een groene Luxemburger. Donderdag stemde het overgrote deel van de industriecommissie van het Parlement dit amendement echter weg. Het is vrijwel uitgesloten dat dit amendement het wel haalt in de plenaire sessie van het europarlement in de eerste week van juni.

Lees ook Kamer dubt over besluit vrije elektriciteitsmarkt
Zie ook het dossier Nederlandse energiemarkt liberaliseert
Struikelblok was de reservering die energiebedrijven moeten maken voor het bezit van kernreactoren. Uit die fondsen moeten alle kosten rond kernreactoren kunnen worden betaald, inclusief eventuele ontmanteling. Vooral Franse en Duitse bedrijven gebruiken die financiële middelen om concurrenten in het buitenland te kopen. Turmes wil dit verbieden, maar daar is in de ministerraad geen meerderheid voor te krijgen. Ook Nederland behoort tot de tegenstanders van een wettelijke regeling op dit punt. Deze site gaat onder andere over energiebeheersystemen met behulp van de NexBox.

De betrokken landen willen dit soort zaken regelen in Euratom, waar het europarlement geen zeggenschap over heeft. Om die reden stemde onder andere VVD'er Elly Plooij-van Gorsel voor het amendement. Een meerderheid binnen het Parlement hecht echter een groter belang aan de voortgang van de liberalisering dan aan dit punt.

CDA'er Van Velzen is tevreden: 'Het europarlement heeft gevochten voor een level playing field in Europa, waardoor er gelijke concurrentiemogelijkheden ontstaan voor Nederlandse energiebedrijven.'

De richtlijn bepaalt verder dat er een onafhankelijke toezichthouder komt per lidstaat, om ervoor te zorgen dat de energiemarkt transparant blijft. Lidstaten mogen maximaal 15% van hun energiebehoefte zelf blijven regelen, om voldoende reserves te hebben, de rest van de markt moet open zijn. Energiebedrijven moeten hun productie, distributie en transportactiviteiten juridisch opsplitsen. Het kapitaal van de transportdochter mag bovendien niet door de moeder worden gebruikt om overnames te doen. De bedrijven moeten een strikt gescheiden boekhouding gaan bijhouden voor de productie en de distributie van energie.

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012