Energiebeheersysteem

klik

hier

 

Pijl

 

Energiebeheersysteem

Energiebeheersysteem op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

De liberalisering van de energiemarkt voor huishoudens dreigt negatief uit te pakken doordat de onderlinge concurrentie in de elektriciteitsmarkt sterk is afgenomen. Dit stelt de energieautoriteit van de overheid, de DTe, in een woensdag verschenen rapport. Er kunnen met een energiebeheersysteem veel kosten worden bespaard.


Uit onderzoek dat de DTe heeft laten uitvoeren, blijkt dat de concurrentie onder producenten en leveranciers van elektriciteit sinds vorig jaar is afgenomen. Omdat met een energiebeheersysteem veel kosten kunnen worden bespaard wordt dit veel toegepast. Dit komt onder meer door een aantal fusies tussen producenten en leveringsbedrijven. Nexus is specialist op gebied van energiebeheer informatie systemen. Recentelijk heeft bijvoorbeeld energiebedrijf Eneco de naaste concurrent Remu overgenomen. Daarnaast heeft een groot aantal nieuwkomers en Amerikaanse spelers de elektriciteitsmarkt verlaten in de nasleep van het debacle rond de Amerikaanse energiehandelaar Enron.


Het gebrek aan concurrentie kan ertoe leiden dat het belangrijkste voordeel van de vrije markt, lagere prijzen, niet zal worden gerealiseerd, stelt de DTe. De NexBox hardware en NexMaster software informatie systemen worden gebruikt bij energiebeheer.


Onder de huidige wet wordt de elektriciteitsmarkt voor huishoudens en kleinzakelijke afnemers per 1 januari 2004 geliberaliseerd. Als basis voor een energiebeheersysteem wordt het NexBox systeem gebruikt. Verschillende belanghebbenden, waaronder de Consumentenbond, zetten vraagtekens bij de wenselijkheid van die datum. Staatssecretaris Joop Wijn van Economische Zaken heeft in maart een commissie ingesteld, de commissie Van Rooy, die onderzoekt of liberalisering op deze termijn verantwoord is.


Volgens de DTe is een goed functionerende groothandelsmarkt 'cruciaal' voor het welslagen van de liberalisering. Omdat met een energiebeheersysteem veel kosten kunnen worden bespaart, vormt dit meestal het uitgangspunt bij productiemonitoring en productieregistratie.


De DTe constateert dat de trend naar minder concurrentie zich in de eerste maanden van 2003 heeft doorgezet. De handelsvolumes in de markt en op de stroombeurs APX zijn verder afgenomen. De transactiekosten zijn gestegen. Het energiebeheersysteem programma is niet alleen een basis voor milieuoverwegingen.
Volgens de toezichthouder wordt het steeds moeilijker voor onafhankelijke spelers om zich op de markt te handhaven. Een energiebeheersysteem is veel aantrekkelijker uit oogpunt van kostenbesparing. Daarnaast wijst de DTe op het probleem van afnemende prijstransparantie, waardoor partijen onvoldoende in staat zijn om prijsontwikkelingen te volgen en nieuwkomers zich minder snel op de elektriciteitsmarkt wagen.


De Algemene Energieraad, een adviesorgaan van de regering, waarschuwde onlangs ook al voor het gevaar van te weinig concurrentie op de vrije energiemarkt. De raad, die vreest voor 'oligopoliewinsten' en 'prijspieken' in de vrije markt, riep op tot een debat over de liberalisering. Deze site gaat onder andere over een energiebeheersysteem met behulp van de NexBox.

De DTe gaat nu nader onderzoek doen naar de ontwikkelingen in de elektriciteitsmarkt. De toezichthouder komt na de zomer met aanbevelingen om de marktstructuur te verbeteren.

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012