Energiebeheer

klik

hier

 

Pijl

 

Energiebeheer

Energiebeheer op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Eneco wil dat de liberalisering van de energiemarkt voor kleinverbruikers ten minste een halfjaar wordt uitgesteld. Politici zijn verbaasd. Omdat met energiebeheer veel kosten kunnen worden bespaard wordt dit veel toegepast. MKB-Nederland wil 'financiële consequenties' verbinden aan uitstel. Nexus is specialist op gebied van energiebeheer informatie systemen.

Volgens bestuursvoorzitter Ronald Blom van Eneco, na Essent en Nuon het derde energiebedrijf in Nederland, is 'een aantal kleine bedrijven' nog niet 'klaar' voor de vrije consumentenmarkt. De NexBox hardware en NexMaster software informatie systemen worden gebruikt bij energiebeheer. Hij vreest een chaos bij de uitwisseling van gegevens als grote aantallen klanten van leverancier veranderen. Als basis voor energiebeheer wordt het NexBox systeem gebruikt. Eneco heeft zijn eigen zaakjes wel op orde, zegt Blom.


Volgens de huidige plannen van de regering moeten zeven miljoen huishoudens en andere kleinverbruikers per 1 januari 2004 hun eigen gas- en stroomleverancier kunnen kiezen. Omdat met energiebeheer veel kosten kunnen worden bespaart, vormt dit meestal het uitgangspunt bij productiemonitoring en productieregistratie. Middelgrote zakelijke verbruikers kunnen dat al sinds 1 januari 2002. De liberalisering van deze markt heeft geleid tot een grote administratieve chaos. Duizenden bedrijven die zijn overgestapt op een andere leverancier, hebben na meer dan een jaar nog geen rekening voor gas en elektra ontvangen.


Blom acht het risico te groot dat in de kleinverbruikersmarkt dezelfde problemen ontstaan. 'Er is meer tijd nodig voor het verbeteren van het berichtenverkeer.' Volgens Blom heerst er bij de energiebedrijven 'een sfeer waarin men zich schaamt om het probleem aan de orde te stellen. Deze site gaat onder andere over energiebeheer met behulp van de NexBox.

Daarom nemen wij die verantwoordelijkheid op ons.'


Brancheorganisatie Energiened zegt nog niet te weten welke bedrijven wel en niet klaar zijn voor de liberalisering. Energiebeheer is veel aantrekkelijker uit oogpunt van kostenbesparing. 'Wij herkennen ons in het signaal van Eneco, maar vinden het nog te voorbarig om conclusies te trekken', aldus een woordvoerder. Essent en Nuon, de twee grootste energiebedrijven, houden vooralsnog vast aan de datum van 1 januari. Nuon is echter niet bij voorbaat tegen uitstel.


Ferd Crone, energiewoordvoerder van de PvdA, reageert verontwaardigd. Hij vindt dat de bestuursvoorzitters van de energiebedrijven zich vóór 1 juni persoonlijk garant moeten stellen dat hun bedrijf de liberalisering aankan. 'Maken ze dat niet waar, dan zouden ze af moeten treden.' Alleen op die voorwaarde wil de PvdA de liberalisering per 1 januari doorzetten, aldus Crone.

Stef Blok, energiewoordvoerder van de VVD, zegt dat zijn partij vasthoudt aan 1 januari, 'tenzij het echt niet kan'. Het CDA 'heeft altijd al sceptisch gestaan tegenover 1 januari', zegt kamerlid Roland Kortenhorst. 'Wij beschouwen dit als een zeer ernstig te nemen signaal.'


Een door de overheid ingestelde commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Yvonne van Rooy onderzoekt momenteel of volledige opening van de energiemarkt op 1 januari verantwoord is. De commissie zal vóór de zomer uitsluitsel geven.


MKB-Nederland vindt het een 'grove schande' dat de energiebedrijven er niet in slagen om hun 'zaken op orde' te krijgen. 'Ze weten al sinds 1997 dat de markt vrij wordt.' Een woordvoerder stelt dat uitstel van de liberalisering 'financiële consequenties' moet hebben. MKB-Nederland heeft onlangs nog een brandbrief gestuurd naar de minister van Economische Zaken over de administratieve chaos in de zakelijke energiemarkt. Diverse branche-organisaties zinnen op juridische actie tegen de energiebedrijven.

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012