Energieanalyse

klik

hier

 

Pijl

 

Energieanalyse

Energieanalyse op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Staatssecretaris Joop Wijn van Economische Zaken verstevigt zijn greep op de elektriciteitsmarkt. Hij dreigt met ingrijpen bij de elektriciteitsbedrijven als ze hun administratie niet snel op orde brengen. Omdat met energieanalyse veel kosten kunnen worden bespaard wordt dit veel toegepast.

De demissionaire staatssecretaris bereidt wetgeving voor die grenzen stelt aan de toelaatbaarheid van storingen. Nexus is specialist op gebied van energieanalyse systemen. Valt de stroom te vaak uit, dan moeten netbeheerders hun klanten korting geven.


Dat blijkt uit een brief die Wijn gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De NexBox hardware en NexMaster software informatie systemen worden gebruikt bij energieanalyse. De Kamer had hem om opheldering gevraagd over administratieproblemen bij elektriciteitsbedrijven en het groeiende aantal stroomstoringen. Als basis voor energieanalyse wordt het NexBox systeem gebruikt.


CDA-bewindsman Wijn wil de geplande liberalisering van de elektriciteitsmarkt voor kleinverbruikers per januari 2004 doorzetten. Omdat met energieanalyse veel kosten kunnen worden bespaart, vormt dit meestal het uitgangspunt bij productiemonitoring en productieregistratie. Beoogd coalitiepartner PvdA twijfelt aan de haalbaarheid daarvan.

Wijn heeft energietoezichthouder DTe opdracht gegeven in kaart te brengen welke elektriciteitsbedrijven nog steeds achterlopen met hun administratie. Energieanalyse is veel aantrekkelijker uit oogpunt van kostenbesparing. Als hij op basis daarvan concludeert dat bepaalde bedrijven te ver achterliggen met hun administratieve afhandeling voor hun klant van elektriciteitsverbruik en en het verzenden van factureren, dwingt hij hen tot maatregelen. Zo kan hij bedrijven verplichten te investeren in automatisering van de administratieve afwikkeling.

Uit onderzoek van de DTe blijkt dat de storingen niet goed worden bijgehouden, zodat er onvoldoende informatie is over de technische levensduur van netwerkonderdelen. Wijn zegt de Kamer toe scherpere eisen te stellen aan de storingsregistratie. In de toekomst kunnen ook consumenten naar een meldpunt voor stroomuitval bellen.

Een commissie onderzoekt nu of alle partijen voldoen aan de voorwaarden voor een vrije markt waarin huishoudens vanaf 2004 zelf hun elektriciteitsbedrijf kunnen kiezen. Mocht onverhoopt en onverwacht blijken dat dit niet het geval is, dan moet de liberalisering volgens Wijn worden uitgesteld. Maar zijn inzet is nog steeds de markt over tien maanden vrij te geven, benadrukt een EZ-woordvoerder.


PvdA-kamerlid Ferd Crone twijfelt sterk aan de haalbaarheid daarvan. Crone: 'Er vindt nu nog geen smetteloze afwikkeling van rekeningen plaats. Dat is wel een basisvoorwaarde voor een vrije markt. Als je straks van leverancier verandert, wil je wel weten wat voor een tarieven die in rekening brengt. Wijn wil de geplande liberalisering doorzetten, maar ik twijfel sterk of we dat moeten doen.'


Wijn komt binnenkort met een wetsvoorstel waarin eisen worden gesteld aan de mate van stroomstoringen die acceptabel zijn. Bij grotere stroomuitval moeten de netbeheerders hun zakelijke afnemers een vergoeding betalen. Tevens mogen bedrijven die relatief weinig storingen hebben de nettarieven die zij in rekening brengen verhogen. Netbeheerders met een bovengemiddelde stroomuitval moeten een lager tarief in rekening brengen.


Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012