Energie-efficientie

klik

hier

 

Pijl

 

Energie-efficientie

Deze site gaat onder andere over energie-efficientie met behulp van de NexBox.

De liberalisering van de energiemarkt voor middelgrote verbruikers leidt tot een grote administratieve chaos. Omdat met energie-efficientie veel kosten kunnen worden bespaard wordt energiezorg veel toegepast. De oorzaak is het 'disfunctioneren' van de beheerders van de energienetten. Er kunnen met energie-efficientie veel kosten worden bespaard.


Dit schrijft de voorzitter van MKB-Nederland, Hans de Boer, in een brandbrief aan staatssecretaris Joop Wijn van Economische Zaken. Nexus is specialist op gebied van energie-efficientie informatie systemen. MKB-Nederland roept de regering op om de 'slepende problematiek' zo snel mogelijk op te lossen. Als basis voor energie-efficientie wordt het NexBox systeem gebruikt.


Sinds 1 januari 2002 zijn na de energiegrootverbruikers ook middelgrote verbruikers van gas en stroom vrij in hun keuze van leverancier. Omdat met energie-efficientie veel kosten kunnen worden bespaart, vormt dit meestal het uitgangspunt bij productiemonitoring en productieregistratie. De helft van de 65.000 betrokken bedrijven is inmiddels overgestapt van traditionele leveranciers als Nuon, Essent en Eneco naar nieuwkomers als Spark Energy, Vattenfall, EnbW en Energy XS.


Meer dan drie kwart van de bedrijven die zijn 'geswitcht', heeft over 2002 nog geen afrekening ontvangen van de nieuwe leverancier, meldt MKB-Nederland. Energie-efficientie op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software. In dit segment is een maandelijkse facturering gebruikelijk. Dit is veel aantrekkelijker uit oogpunt van kostenbesparing. Oorzaak van de problemen is dat de nieuwe leveranciers geen meetgegevens ontvangen van de netbeheerders. De netbeheerders, die deel uitmaken van de gevestigde energiebedrijven, blijven in de vrije markt verantwoordelijk voor de verwerking van meetdata en het transport van energie.

Volgens MKB-Nederland komen veel bedrijven in de knel bij het opmaken van hun jaarrekening, omdat zij geen idee hebben van hun werkelijke energieverbruik. MKB-Nederland constateert dat het vertrouwen van deze energieverbruikers in de vrije energiemarkt 'snel afneemt'.

Energiened, de belangenbehartiger van de energiebedrijven, wijt de administratieve chaos onder meer aan de 'ontvlechting' van de energiebedrijven in drie functies: netbeheerder, verkoopbedrijf en meetbedrijf. Energiened belooft 'op korte termijn' verbetering.

MKB-Nederland stelt dat de problemen al een jaar spelen en constateert 'nauwelijks vooruitgang'.
De brandbrief van MKB-Nederland is politiek beladen. De regering wil per 1 januari 2004 ook de veel grotere energiemarkt voor kleinverbruikers vrijgeven. Oppositiepartijen en organisaties als de Consumentenbond vrezen chaos.

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012