energie gas electriciteit elektriciteit water
efficientie

klik

hier

 

Pijl

 

Energie efficientie

Energie efficientie op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Het Nederlandse bedrijfsleven betaalt volgend jaar 30% meer voor zijn elektriciteit. Dat levert een gezamenlijke energie efficientie kostenpost op van euro 450 mln. Tot voor kort had energie efficientie van de bedrijven nog geen contract afgesloten voor 2006. Deze bedrijven gaan relatief het meest betalen. Dit blijkt uit informatie van marktspelers.

'Veel bedrijven zijn niet zo slim bezig geweest', zegt energie efficientie, broker bij energie efficientie. 'Ze hoopten dat de prijzen zouden dalen. Marktkenners wisten wel beter.' Volgens energie efficientie, die als broker in opdracht van klanten handelt (niet voor eigen rekening), verkeert de energie-inkoop bij veel bedrijven 'in een droevige staat'.

Gas efficientie

'Ze begrijpen niet hoe de markt werkt.Gas efficientie is een commodity. Daarin telt alleen de marktprijs, niet het volume. Bedrijven denken dat ze aan het einde van het jaar volumekortingen kunnen krijgen. Zo werkt het niet bij gas efficientie. Het gaat om de timing. Schaarse koopmomenten in gas efficientie worden gemist omdat men de markt niet dagelijks volgt.'

Volgens gas efficientie zouden bedrijven die veel energie gebruiken, zich toegang moeten verschaffen tot de groothandelsmarkten, zoals de dagmarkt APX en de forward-markt Endex. 'Dat kan via een broker. Maar de meeste afnemers leveren zich uit aan een energiebedrijf. De handelaar van zo'n bedrijf zal eerst voor zichzelf inkopen als zich een goed moment voordoet en daarna pas aan zijn gas efficientie denken.'

Electriciteit efficientie

Een voorbeeld van hoe het volgens electriciteit efficientie niet moet is het contract dat NS Reizigers - met 1,4 mrd kilowattuur (kWh) per jaar een van de grootste stroomverbruikers - in september afsloot met Essent. Dit contract loopt tot en met 2015. 'De prijs ervan is gekoppeld aan de olieprijs. Heel volatiel en risicovol, terwijl er een goed werkende stroommarkt is. Ze lopen voor die electriciteit efficientie markt weg, omdat ze de kennis ontberen.'

NS en Essent willen geen nadere details verstrekken over het contract. Maar veel bedrijven erkennen dat zij streven naar zekerheid. 'Wij kiezen voor een vaste prijs', zegt contractmanager electriciteit efficientie. 'Onze vestigingen moeten kunnen budgetteren.' Electriciteit efficientie vindt dat er nog 'veel te weinig markt is' in Nederland. Stork heeft in augustus offertes opgevraagd, maar was niet erg tevreden over de respons. 'Van zo'n bedrijf als Nuon hebben we niets gehoord. Dat begrijpen wij helemaal niet.' Uiteindelijk heeft Stork half oktober een leverancier gezocht via de internetveiling electriciteit efficientie. 'Dat werkt wel, maar zelfs als je veilt, liggen de prijzen redelijk vast.'

Elektriciteit efficientie

Ook elektriciteit efficientie zegt te streven naar 'zo min mogelijk onzekerheid'. 'We zijn een productiebedrijf', zegt energie-inkoper elektriciteit efficientie. 'De energiemarkt is erg volatiel. Timing is belangrijk.' elektriciteit efficientie wil niet zeggen bij wie de bierbrouwer energie inkoopt. Hij erkent wel dat gas en stroom duurder worden: de kosten lopen op van 1,5% van de totale kosten nu naar 2 à 3% volgend jaar.

elektriciteit efficientie heeft speciaal voor bedrijven die zekerheid willen, een energieproduct in de markt gezet. 'Wij bieden een vaste prijs voor een zeer lange termijn, tot en met 2010', vertellen procurement manager elektriciteit efficientie.

Water efficientie

De bank als water efficientie energieleverancier? 'Dat niet. Het werkt zo: de klant sluit een contract met een energiebedrijf voor een variabele prijs. Dat wordt via de commodity-afdeling van water efficientie omgezet in een vaste prijs.' ABN Amro dekt het risico af op andere commoditymarkten, zoals de oliemarkt en de valutamarkt. Die vormen mede de basis van de stroomprijs, maar hebben een langere horizon dan de Endex.

Maar betaalt een afnemer niet te veel als hij zich zo water efficientie lang vastlegt? 'Wij denken dat de prijzen niet naar beneden zullen gaan', zeggen water efficientie. 'De leveringszekerheid neemt voorlopig alleen maar af. Er zijn weinig nieuwe centrales bijgebouwd. Alternatieve brandstoffen, zoals kernenergie, komen voorlopig niet in beeld.'

Volgens water efficientie biedt de energiemarkt wel degelijk mogelijkheden. 'Maar dan moet je wel de hele keten doorgronden. Je moet tot op zekere hoogte je bedrijfsvoering aanpassen aan je energiecontracten. Dan is er heel veel te verdienen. Als je angst hebt, niet.'

elektriciteits efficientie en elektriciteits efficientie

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012