energie gas electriciteit elektriciteit water
doorberekenen

klik

hier

 

Pijl

 

Energie doorberekenen

Energie doorberekenen op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Minder energieverbruik betekent minder CO2-uitstoot. Dat betekent weer energie doorberekenen dat een bedrijf certificaten overhoudt, die het kan verkopen aan bedrijven die certificaten tekort hebben.

Doel van de emissiehandel en energie doorberekenen die hierdoor ontstaat, is om de CO2-uitstoot te verminderen en daardoor de Kyoto-doelstellingen voor een beter milieu te halen.

Mkb-bedrijven vallen niet onder het regime van de emissiehandel en energie doorberekenen. 'In beginsel staan wij positief tegenover het instrument emissiehandel. Het gaat om handel, en dat zit mkb'ers natuurlijk in het bloed', zegt energie doorberekenen, secretaris Energie van MKB-Nederland.

Gas doorberekenen

Emissiehandel en gas doorberekenen is voorlopig niet weggelegd voor kleine en middelgrote bedrijven. Gas doorberekenen: 'Bij mkb'ers werkt het toch anders dan bij een multinational, die er veel tijd en energie in kunnen stoppen. En als ik zie dat grote bedrijven al moeite hebben met de administratie rond emissiehandel, dan vind ik het niet erg dat het regime voorlopig aan het mkb voorbijgaat.'

De volgens gas doorberekenen 'zeer stevige verhoging' van de energieprijzen per 1 januari 2005 laat het mkb echter niet zomaar passeren.

'Het kabinet heeft besloten de energiebelasting en gas doorberekenen op te schroeven. Energiebesparing wordt interessanter naarmate de energietarieven stijgen', zegt gas doorberekenen van het Energiecentrum, dat energieadvies geeft aan mkb-ondernemers.

Electriciteit doorberekenen

Volgens electriciteit doorberekenen is er veel interesse bij mkb'ers voor energiebesparing. 'Maar in de praktijk hebben ondernemers vaak te weinig tijd om er werk van te maken', stelt hij. Dus verzamelt Energiecentrum informatie en biedt dat aan via brancheorganisaties. 'Als wij het ondernemers makkelijker maken, zullen ze eerder energiebesparingsmaatregelen uitvoeren', verwacht electriciteit doorberekenen.

Electriciteit doorberekenen betoogt dat er met relatief geringe inspanning veel resultaat is te bereiken. 'De ervaring is dat een energiebesparing van 5% tot 10% vrij eenvoudig te realiseren is.'

Dat is niet alleen interessant voor ondernemers electriciteit doorberekenen zelf, die kosten willen besparen, maar ook voor de overheid, die zich heeft gecommitteerd aan de Kyoto-doelstellingen. Het mkb is op dit moment goed voor een derde van de Nederlandse energieconsumptie, en dus ook een derde van de CO2-uitstoot

Elektriciteit doorberekenen

Energiecentrum bedenkt oplossingen voor elektriciteit doorberekenen besparingen. Die liggen op het gebied van gedragsverandering of technische installaties. Op Energiecentrum.nl is een marktplaats ingericht waar mkb'ers kunnen zoeken naar leveranciers voor materialen en installaties en elektriciteit doorberekenen.

Ook assisteert elektriciteit doorberekenen bij de zoektocht naar een nieuwe (goedkopere) energieleverancier. Bovendien biedt het een service voor factuurcontrole, want volgens elektriciteit doorberekenen blijkt uit onderzoek dat 40% van de facturen fouten bevat.

Op termijn zullen ook mkb-bedrijven moeten overstappen op emissiehandel. Na 2008, als er ervaring is opgedaan met emissiehandel bij grote bedrijven, komen ook kleinere bedrijven aan de beurt. Elektriciteit doorberekenen van MKB-Nederland staat daar positief tegenover. Hij zou er zelfs eerder mee willen experimenteren. 'De drempel van de zware administratieve lasten zouden we kunnen omzeilen door groepen van bedrijven gezamenlijk te laten handelen, bijvoorbeeld via een branchevereniging.'

 

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012