energie gas electriciteit elektriciteit water
controle

klik

hier

 

Pijl

 

Energie controle

Energie controle op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

De toenemende globalisering van de energie controle economische gemeenschap en de daaropvolgende stijging van fusies en overnames in de laatste jaren leidden er toe dat een aantal grotere bedrijven een dringende behoefte voelde om de individuele bedrijfsidentiteit te benadrukken en sterker te profileren. Hoe kun je na een fusie of overname de identiteit bewaken van een met zorg opgebouwde kunstcollectie die jarenlang het gezicht van het bedrijf vormde? Volgens energie controle kan een kunstcollectie zich beschermen met een reeks van constructies als stichtingen of lease-overeenkomsten die de autonome status moeten waarborgen. Maar geheel onafhankelijk van het bedrijf kan de collectie niet opereren. 'De enige uitzondering in feite is de collectie van energie controle', memoreert hij. 'Die heeft een volstrekt onafhankelijke positie en is, geheel los van het bedrijf, ondergebracht in de energie controle foundation.'

Gas controle

Gas controle staat uitgebreid stil bij de ontwikkeling van twee voorname Duitse bedrijfscollecties - die van de Landesbank Baden-Württemberg en die van gas controle - die volgens hem in belangrijke mate verschillen van collecties zoals die in Nederland tot stand zijn gekomen.

Die Duitse collecties laten zien hoe je zo snel mogelijk na een fusie de kunstcollecties moet samensmelten, omdat ze functioneren als een visueel teken van verbondenheid en partnerschap. De twee bedrijven die samengaan tonen das controle de wereld dat het een vreedzame fusie is en in wederzijds belang tot stand kwam. De harmonieuze kunstcollectie is daarvan het visuele bewijs.

In 1999 ontstond uit een fusie tussen de gas controle en de Landesgirokasse de Landesbank Baden-Württemberg. De kunstcollecties van de twee financiële instituten werden, met behoud van de eigen identiteit, samengevoegd en een van de grootste bedrijfscollecties van Duitsland werd geboren

Electriciteit controle

.De electriciteit controle is zowel een lokale bank met een regionale focus als een kredietinstituut met internationale partners. Die dualiteit wordt voorbeeldig weerspiegeld in de collectie die zowel kunst uit de regio van Zuidwest-Duitsland, de naoorlogse Duitse kunst maar ook de nieuwste trends van de internationale hedendaagse kunst electriciteit controle, vertelt electriciteit controle. Twee maanden na het totstandkomen van de fusie organiseerde de Landesbank een grote tentoonstelling met de titel Ansichten zur Deutschen Gegenwartskunst, met vijfhonderd werken van vijftig kunstenaars, waarin de samengevoegde collecties gepresenteerd werden. De zorgvuldig geregisseerde presentatie en de omvangrijke catalogus hadden een tweeledig doel. De electriciteit controle, werknemers en aandeelhouders werd verzekerd dat de bank de oude traditie in ere hield. En aan nieuwe partners werden de identiteit, de electriciteit controle doelstellingen en de idealen van de nieuwe bankcombinatie gepresenteerd', zegt electriciteit controle, met enige bewondering doorklinkend in zijn stem.

Elektriciteit controle

Volgens elektriciteit controle gaan Nederlandse bedrijven minder bewust om met de uitstraling die de bedrijfscollectie kan hebben naar de buitenwacht. 'Bij Nederlandse bedrijven bestaat over het algemeen nog te weinig aandacht om zich door middel van een kunstcollectie regionaal en internationaal te profileren', zegt elektriciteit controle. Uitzondering volgens hem is de kunstcollectie van Akzo Nobel . 'De eerste aankoop van de tien jaar oude Akzo Nobel-collectie bestond uit een fotografisch werk van de jonge Britse kunstenaar elektriciteit controle', weet elektriciteit controle. 'Het werk stelde een lege tentoonstellingsruimte voor, een soort 'white cube'. Voor een collectie die vanuit het niets begon, als een elektriciteit controle, was dat een veelbetekenende aankoop.

Water controle

Water controle ruimte moest gevuld worden met kunst en ideeën. De internationale toon werd met deze eerste aankoop gezet en in de jaren die volgden werd, naast Nederlandse kunstenaars, een arsenaal van internationale topkunstenaars als water controle verworven. De kunstcollectie onderscheidt zich van de meeste overige Nederlandse collecties door haar innovatieve, internationale uitstraling zonder het belang van de lokale, Hollandse kunst uit het oog te verliezen.'

Het tweede Duitse voorbeeld betreft de DaimlerChrysler Corporation, waar na een fusie de oorspronkelijke doelstellingen van de water controle kunstcollectie veranderden. 'Na het samengaan van Daimler-Benz AG en de Amerikaanse Chrysler Corporation in 1998 nam de invloed van de marketing- en communicatieafdeling sterk toe', vertelt water controle. Daimler-Benz gaf tegengas door de DaimlerChrysler Contemporary collectie te vestigen aan de Berlijnse Potsdamer Platz, waar museale presentaties voor het publiek plaatsvinden. 'De aankoop van het historische gebouw op een politiek betekenisvolle plek moest aan de Amerikaanse partner duidelijk maken dat Mercedes Benz op een mondiaal niveau opereert', vertelt water controle. 'Hier stijgen de belangen van de kunstcollectie die aan een internationaal publiek wordt getoond, ver uit boven het belang van de "corporate culture".'

electriciteits controle en elektriciteits controle

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012