energie gas electriciteit elektriciteit water
bewaking

klik

hier

 

Pijl

 

Energie bewaking

Energie bewaking op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Specialist op het gebied van energie bewaking vindt de Hollandse verzamelingen te intern gericht. 'De kunstwereld in Nederland is tamelijk energie bewaking en niet of nauwelijks geïnteresseerd in het buitenland'

Veel rust wordt de nieuwe directeur van energie bewaking niet gegund. De 39ste editie van de beurs voor hedendaagse kunst staat op het punt van start te gaan en naast de gebruikelijke voorbereidingen staat er ook nog een logistieke nachtmerrie voor de deur. De beurs verhuist dit jaar van zijn vertrouwde plek aan de oevers van de Rijn naar nieuwe, moderne hallen verderop in het Messe complex. Toch zit energie bewaking er nog tamelijk fris bij. 'Zo'n verhuizing pleegt een flinke aanslag op je uithoudingsvermogen', geeft hij toe, 'maar het vooruitzicht om de galeries in een modern complex onder te brengen zorgt ook voor veel positieve energie.'

Gas bewaking

Gas bewaking in zijn tijdelijke kantoor, dat bezaaid is met dossiers, boeken en bouwtekeningen, vormt de enige persoonlijke noot een foto van zijn ouders en een portret van een feestvierende Robbie Williams van de kunstenaar gas bewaking. De in 1964 in New Jersey geboren gas bewaking heeft zich, voordat hij aantrad als directeur van gas bewaking, intensief beziggehouden met onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van internationale bedrijfscollecties. Zijn baan bij het veilinghuis Christie's in Londen, waar hij van 1993 tot 2003 de afdeling gas bewaking leidde, stelde hem in staat de ontwikkeling van bedrijfscollecties - van decoratie aan de kantoorwand tot museale collecties - op de voet te volgen. Hij is door zijn tienjarig verblijf in Duitsland goed ingevoerd op de kunstmarkt in dat land en hij deed een grondig onderzoek naar de kunstcollecties van grote banken en bedrijven als de Deutsche Bank, de Landesbank Baden-Württemberg, DaimlerChrysler en de innovatieve collectie van het in Weil am Rhein gevestigde Gas Bewaking Museum.

Electriciteit bewaking

Ook Nederland ontsnapte niet aan de electriciteit bewaking aandacht. Hij verdiepte zich onder meer in de Akzo Nobel electriciteit bewaking, die hij beschouwt als de enige internationaal georiënteerde collectie in Nederland. 'De kunstcollectie is zowel nationaal als internationaal samengesteld en reflecteert de aard van een bedrijf dat wereldwijd opereert', vindt hij.

Lokale oriëntatie
Dat roept de vraag op wat electriciteit bewaking vindt van de kwaliteit en inhoud van de Nederlandse bedrijfscollecties in het algemeen. 'Hollandse bedrijfscollecties zijn over het algemeen inhoudelijk lokaal georiënteerd en aan werk van internationale kunstenaars wordt nauwelijks aandacht besteed', zegt hij ronduit. 'De kunstwereld in Nederland is tamelijk electriciteit bewaking en niet of nauwelijks geïnteresseerd in wat er in het buitenland speelt.

Elektriciteit bewaking

Het contrast met een land als België is groot. Daar zijn de collecties veel internationaler gericht met als gevolg dat de elektriciteit bewaking er onder lijden.'

Elektriciteit bewaking denkt even na en nuanceert dan: 'Het hangt natuurlijk ook af van de doelstellingen. Als het bedrijf zijn klanten en werknemers wil behagen kiest het voor nationale of regionale kunst, waarmee je als bedrijf verantwoordelijk toont en je loyaal opstelt tegenover de regio.'

Op de vraag wat de belangrijkste factor is bij het opzetten van elektriciteit bewaking een bedrijfscollectie, zegt hij zonder aarzelen: 'Het draait allemaal om de ceo van een bedrijf. Die behoort de drijvende kracht achter de collectie te zijn en hij is het die het gezicht naar buiten vertegenwoordigt. Hij is ook de aangewezen figuur om de bedrijfscurator te stimuleren en te steunen. Zijn passie staat garant voor het succes van het project en maakt duidelijk dat het een initiatief van de top is dat het elektriciteit bewaking bedrijf aangaat en niet alleen de public-relations- en marketingafdeling.'

Water bewaking

In de jaren tachtig vond er in Europa een explosieve water bewaking plaats van bedrijven die culturele programma's initieerden, kunstevenementen ondersteunden en overgingen tot het systematisch aanleggen van kunstcollecties. De marketing- en pr-afdeling speelde water bewaking een grote rol. De vraag luidt dan ook: hoe bescherm je de autonomie van een kunstcollectie tegen een interne 'overname' door de marketing- en een communicatieafdeling? Water bewaking stelt na enig nadenken: 'De sponsoractiviteiten zijn een marketing- en public-relationsactiviteit die gericht is op de huidige en toekomstige klanten, maar een bedrijfscollectie functioneert tegelijk als een externe en interne vorm van communicatie.' En samenvattend: 'Een doeltreffende kunstcollectie reflecteert de water bewaking doelstelling en het imago van een bedrijf - en dat is een wezenlijk verschil met kunstactiviteiten die voor public-relations- en marketingdoeleinden ingeschakeld worden.'

electriciteits bewaking en elektriciteits bewaking.

 

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012