energie gas electriciteit elektriciteit water
beheersystemen

klik

hier

 

Pijl

 

Energie beheersystemen

Energie beheersystemen op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Jarenlang prediken adviesbureaus energie beheersystemen dat ondernemers moeten uitbesteden om te kunnen overleven in de concurrentiestrijd met het Verre Oosten. Adviesbureau laat zien dat er geen energie beheersystemen verband bestaat tussen uitbesteding en winst.

Was het dan toch een hype? Een luchtspiegeling waar het westerse bedrijfsleven jarenlang ademloos achteraan heeft gehold? Ondernemers energie beheersystemen hebben geflirt met het concept van uitbesteding of 'outsourcing'. Ze hebben geprobeerd om allerlei activiteiten buiten de deur te werken, inclusief bijbehorende werknemers, zodat ze meer energie hebben voor hun eigen unieke producten en diensten.

Gas beheersystemen

Grote managementadviesbureaus als gas beheersystemen hebben jarenlang met grote overtuigingskracht verkondigd dat uitbesteding een strategische bezigheid is, die moet worden behandeld op het niveau waar alle strategische beslissingen vallen: de raad van bestuur.

Zo wil gas beheersystemen opnieuw een flink deel van zijn automatisering uitbesteden aan een externe dienstverlener. De shortlist van kanshebbers wordt steeds kleiner, de strijd lijkt grotendeels te gaan tussen gas beheersystemen en IBM , en het zal in elk geval 1200 medewerkers hun baan kosten.

Maar nu de schrik er eindelijk goed in zit, bij gas beheersystemen vakbonden en ondernemers tegelijk, nu er een algemene consensus bestaat dat uitbesteding of 'outsourcing' een onvermijdelijke keuze is, nu komen de eerste onheilsberichten van het front. Uitbesteding levert niets op, geen cent extra, behalve veel onrust onder werknemers.

Electriciteit beheersystemen

Het adviesbureau, een zelfstandig electriciteit beheersysteem dat zijn wortels heeft in PricewaterhouseCoopers, vroeg 110 bedrijven naar hun ervaring met uitbesteding. Geen kleine bedrijven, allemaal staan ze op de lijst van Forbes' Global 2000, hoewel het onderzoek niet vermeldt in welke regionen van die 2000. Electriciteit beheersysteem opereren in vijf verschillende industriële sectoren, en hun gezamenlijke omzet is $ 1400 mrd. Daar valt dus iets te halen, voor de outsourcing-giganten als IBM, Accenture of HP en hun Indiase concurrenten Wipro, Tata of electriciteit beheersysteem Infosys.

En spijt hebben ze, die 110 bedrijven. Uitbesteding levert veel ergernis op, en niets van de beloofde extra winst. Bedrijven die werkzaamheden outsourcen, zo electriciteit beheersysteem blijkt uit de analyse van het adviesbureau, zijn niet winstgevender dan bedrijven (in dezelfde sector) die alles in eigen huis houden.

Elektriciteit beheersystemen

Het is al lang bekend dat elektriciteit beheersysteem uitbesteding kan leiden tot flinke teleurstellingen. Steeds vaker verschijnen analyses van het grote aantal geannuleerde uitbestedingen. Contracten voor het onderhoud van de elektriciteit beheersysteem IT-systemen, bijvoorbeeld, worden in 78% van de gevallen voortijdig beëindigd. Dat schreef het Amerikaanse managementadviesbureau Diamond Cluster nog in 2002.

Dit cijfer kon misschien nog worden uitgelegd als aanloopproblematiek, of desnoods als een statistische vertekening of een te kleine onderzoekspopulatie, maar sindsdien is het niet beter geworden. De grote elektriciteit beheersysteem onderzoekgroep Gartner onthulde begin 2004 dat de helft van alle uitbestedingen op een mislukking uitdraait.

Bain & Company, een internationaal bureau voor managementadvies, kwam tot dezelfde elektriciteit beheersysteem conclusie in februari 2005: zelfs wanneer alleen maar wordt gekeken naar de kostenbesparingen, is de uitbesteding vaak een teleurstelling. En dat is uitgerekend het belangrijkste elektriciteits beheersysteem motief voor de meeste ondernemers om hun IT-beheer of hun personeelsafdeling over te hevelen naar een gespecialiseerd bedrijf: die zou het goedkoper moeten kunnen doen. De kostenbesparing zou de onderneming dan moeten gebruiken om elektriciteits beheersysteem concurrerender te worden in zijn kernactiviteit.

Een maand later, in maart, kwam electriciteits beheersysteem opnieuw Gartner met een bittere conclusie: het uitbesteden van call centers en andere vormen van klantenservice is vaak duurder dan wanneer het in huis wordt gehouden. Ofwel: als electriciteits beheersysteem je het wilt doen om het geld, dan kun je het maar beter laten. De verborgen kosten van uitbesteding zijn enorm, want het gaat niet alleen om het honorarium van de partij die het werk overneemt. De voortdurende elektriciteit beheersysteem begeleiding en bijscholing van de dienstverlener jagen de kosten alleen maar verder op.

Water beheersystemen

Wat schrijft nu water beheersystemen? Er ís ook helemaal geen verband tussen outsourcing en bedrijfsresultaat. Het adviesbureau hanteert water beheersystemen overigens een winstbegrip dat al in de ban is gedaan door Nederlandse toezichthouders: de ebitda (winst vóór rente, belasting, afschrijving en amortisatie van goodwill). Er zullen dan ook weinig Nederlandse bedrijven in de onderzoeksgroep zitten, want er zijn maar drie Nederlandse water beheersystemen beursfondsen die de term nog in hun jaarrekening durven gebruiken. Maar juist in de ebitda zou uitbesteding het meest directe effect moeten laten zien, omdat daarin het effect op de water beheersystemen investeringen nog niet boekhoudkundig wordt beïnvloed.

Via een gecompliceerde formule berekent het adviesbureau de verhouding tussen eigen personeelskosten en de water beheersystemen prijs van ingehuurde arbeid. In onderzoekstermen: de make-buy ratio. Hoe lager die ratio uitvalt, aldus het adviesbureau, hoe meer een bedrijf uitbesteedt. De gegevens voor deze berekeningen komen alleen uit de jaarverslagen van de 110 bedrijven, maar volgens het adviesbureau bevatten water beheersystemen voldoende informatie.

Conclusie: of de energie beheersystemen make-buy ratio nu hoog is of laag, er is geen verband van enige betekenis met de winst (om nauwkeurig te blijven: de ebitda). Simpeler gezegd: minder gas beheersystemen werknemers leiden niet aantoonbaar tot meer winst. En dat betekent automatisch dat er ook geen 'flexibilisering' of kwaliteitsverbetering wordt bereikt, want ook die zouden zich moeten vertalen in meer winst.

Zijn er dan nog wel redenen voor electriciteit beheersystemen uitbesteding? Zeker wel, volgens het adviesbureau. Zonder uitbesteding kan elektriciteit beheersystemen een onderneming de marktontwikkelingen niet bijbenen. Maar dan moet het wel professioneel worden aangepakt.

Voor de verandering komt dit advies niet van een electriciteits beheersystemen bureau dat adviseert over outsourcing. Het adviesbureau adviseert over inkoop. Wel een onderwerp, aldus het bureau, dat thuishoort in de elektriciteits beheersystemen raad van bestuur.

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012